Blog Image

COLUMNS

Over deze weblog

Via deze blog ga ik het over alles hebben wat mij bezig houdt.

Vrijheid van Meningsuiting

Politiek Posted on 21 Feb, 2009 22:59:31

Volgens Wikipedia:
Vrijheid van meningsuiting is de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder voor vervolging door de Staat te hoeven vrezen”.

Er zijn de afgelopen tijd twee dingen die mijn aandacht hebben getrokken – en ze hebben betrekking op hetzelfde.
========================
In Thailand werd de Australische schrijver Harry Nicolaides aangehouden en moest voor de rechter komen omdat hij een lid van het koningshuis zou hebben beledigd met het schrijven van zijn roman, waarvan slechts 7 exemplaren werden verkocht.

Voor wie het dus niet kent šŸ˜‰ de roman heeft de vreemde titel “verisimilitude” met daaronder de vraag “is the truth the truth?” in Thailand gedrukt in 2005 en in de Engelse taal.
Ik heb het ook nog niet gelezen, maar – zoals te verwachten viel – is dit boek nu bekender dan het ooit zou zijn geworden als de Thaise overheid er zelf niet zoveel aandacht aan had geschonken. Dat het ook pas na 4 jaar consequenties heeft, geeft te denken. De aard van de belediging blijft verborgen voor de Thaise bevolking, want als een krant dat zou melden maken zij zich schuldig aan hetzelfde feit. Om die reden mocht vorige maand het blad The economist niet worden uitgebracht. Zonder hulp van de Thaise justitie zou Harry Nicolaides dit blad niet eens hebben gehaald.

Het enige wat wij weten is dat de kroonprins Vajiralongkorn zou zijn beledigd omdat Nicolaides openlijk over zijn amoureuze escapades heeft geschreven. Elke Thai weet dat al, maar zal het (begrijpelijk) niet zo gauw zeggen. Naar de woorden van zijn eigen moeder koningin Sirikit, is haar zoon nogal een “Don Juan”. Sirikit zou dit tijdens een bezoek in Texas hebben gezegd volgens het boek “The king never smiles” van Paul M. Handley. Deze biografie over koning Bhumipol is overigens ook verboden in Thailand.

Dat geldt ook voor de film The King and I dat respectloos met Rama IV, koning Mongkut, om gaat. Hoewel ik het niet eens ben dat de film is verboden ben ik het er wel mee eens dat de toenmalige koning respectloos wordt neergezet. Ik heb me jaren geleden al verdiept in deze koning en heb een groot respect voor hem gekregen. Ik denk dat hij de meest invloedrijke koning is geweest die Thailand ooit heeft gehad. Op Wikipedia is wel wat over hem te vinden, maar lang niet genoeg.

Basis van The King and I waren de dagboeken van gouvernante Anna Leonowens die ze schreef en uitbracht als wraakneming nadat zij door de koning het land uit was gezet wegens haar bemoeizucht met staatszaken. Haar zoon is overigens later als zakenman naar Thailand teruggekeerd en was een grote vriend van koning Chulalongkorn, bekend als koning Rama V.

Maar terwijl de Thais zelf een enorme filmcultuur hebben, hebben ze nog nooit de moeite genomen om het werkelijke leven van koning Mongkut in beeld te brengen en het valse beeld van The King and I recht te zetten. Ik kan me voorstellen dat dat niet in een speelfilm gebeurt, maar een documentaire over deze uitzonderlijke koning zou het Westen wel eens mogen bereiken. Maar ondertussen worden wel de boeken en de Hollywood film(s) van The King and I verboden.

Uiteraard heeft Nicolaides de escapades van de Thaise Don Juan wat scherper gebracht en officieel riskeert hij daarmee de doodstraf – niet bepaald een oordeel dat past in een modern land. Omdat hij een buitenlander is zal het zo’n vaart niet lopen, en wat ik al verwachtte gebeurde: het koningshuis heeft ingegrepen en NicolaĆÆdes is inmiddels teruggekeerd naar AustraliĆ«.

Maar de Thaise bevolking weet maar al te goed hoe het met de kroonprins zit en vrijwel niemand ziet in hem een waardige opvolger van de huidige koning. Velen zien liever zijn dochter Sirindhorn op de troon, maar Thailand is weliswaar een constitutionele monarchie, onderhuids is het een militaire dictatuur die in toom wordt gehouden door het respect dat de militairen terecht hebben voor de huidige koning. Maar de koning is oud en zal ooit opgevolgd moeten worden. Elke Thai vreest de dag dat Bhumipol komt te overlijden.

===================

Deze Thaise aanslag op de vrije meningsuiting wordt in ons land als belachelijk bestempeld en men ziet Thailand daardoor als een achterlijk derde wereldland. Echter de tweede aanslag op de vrijheid van meningsuiting vond in dezelfde periode in ons eigen land plaats. Zelfs in twee gerelateerde gebeurtenissen.

Natuurlijk de kwestie Wilders, die vervolgd gaat worden om zijn uitlatingen betreffende de Islam.
Net als in Thailand het geval is wordt hiermee de aandacht op Wilders gericht en alles wat hij gezegd heeft herhaald en herhaald. Doe je hiermee de moslims plezier? Het tegendeel is waar.

Advocaat Spong heeft hiermee te maken, niet alleen jood, ook nog surinaams en homo. Hij zou in geen enkel fundamentalistisch moslimland, zoals Egypte, kunnen functioneren. Hij zou van de hoogste toren afgemieterd worden. De advocaat heeft in 2008 nog een lezing gegeven met de titel: ‘Bedreigde vrijheid: van slaven, hoeren, homo’s, haatzaaiers, terroristen en de koran‘. De titel maakt me wel nieuwsgierig naar wat Spong drijft om Geert Wilders aan te klagen. Het zal wel met het woord “haatzaaiers” te maken hebben. En de vraag rijst wat Spong vindt van een ultra-links persoon die Geert Wilders uitmaakt voor nazi of fascist. Kan hij daar wĆØl mee leven.

Daarna kwam nog eens de weigering van de Britse regering om Wilders toe te laten tot het land. Dit is natuurlijk schandalig en waarom dat zo is heeft Geert Wilders de Nederlandse Tweede Kamer duidelijk gemaakt met de volgende bewoordingen:

Britse gastvrijheid blijkt ook selectief te zijn. Mahmoud Suliman Ahmed Abu Ridah, verbonden aan Al-Qaeda, iemand die geld inzamelt voor jihadistische organisaties, was wel welkom, zelf als gast in het parlement.
Demonstraties ter ondersteuning van de terreurorganisatie Hamas worden ook gewoon toegestaan door de Britse regering.
Een popgroep die zingt dat homoā€™s moeten worden vermoord kan optreden in het Verenigd Koninkrijk.
De woordvoerder van de terreurgroep Hezbollah, Ibrahim Moussawi, was vorig jaar nog van harte welkom in Londen.
Eerder was Yusuf al-Qaradawi, die zelfmoordaanslagen verheerlijkt en wil schieten op joden van harte welkom in het Verenigd Koninkrijk.
Maar een democratisch gekozen Westerse islamcriticus, die door geen rechtbank in de wereld is veroordeeld, een Britse collega parlementariĆ«r is uitgenodigd wordt het land uit geknikkerd. Inderdaad, Winston Churchill ā€“ die de Koran vergeleek met Mein Kampf ā€“ zou zich in zijn graf omdraaien.

In feite maakte Winston Churchill de opmerking dat “Mein Kampf” een nieuwe Koran was. Hij schreef letterlijk over Mein Kampf: “the new Koran of faith and war: turgid, verbose, shapeless, but pregnant with its message”.
We moeten echter ook niet vergeten dat vĆ³Ć³r de Tweede Wereldoorlog discriminatie op geloof en ras heel gewoon was. Pas na die oorlog werd het taboe, een feit dat maar weinig belicht wordt tegenwoordig. In de 50er jaren was het zelfs nog gewoon om indische mensen uit te schelden voor “poep-chinees”. Omdat ik geboren ben op Java en daar tot mijn 7e jaar heb gewoond, heeft dat indruk op mij gemaakt en zal ik nooit vergeten.

In de jaren 90 werd Hans Janmaat nog tot gevangenisstraf en een geldboete veroordeeld omdat hij ondermeer de woorden van onze koningin Juliana “Ons land is vol” beantwoordde met de verkiezingsleus “Vol is Vol”. Hans Janmaat betrok die leus echter op andere mensen dan waarvoor koningin Juliana ze bedoelde: de Indische Nederlanders die inmiddels massaal naar ons land waren gekomen. Velen verlieten ons land dan ook en gingen naar de VS en AustraliĆ«. Zelfs mijn ouders hebben op het punt gestaan om naar CaliforniĆ« te verhuizen – gelukkig is dat door de ziekte van mijn broer niet doorgegaan anders waren mijn broer en ik waarschijnlijk inmiddels in Vietnam gesneuveld.

Maar we hadden het over vrijheid van meningsuiting.
In dat opzicht vind ik de aanslag die Hirsch Ballin en Balkenende menen te moeten doen op onze wetgeving uitermate verdacht. Zij willen in dit Charles Darwin-jaar hun christelijkheid uitdragen door het strafbaar te stellen om religieuzen indirect te beledigen. Ik mag dus niet meer zeggen dat ik het christendom een domme religie vind. Daarmee zeg ik indirect dat alle christenen dom zijn en beledig ik dus indirect personen.

Het begon als wens van enkele partijen om het verbod op godslastering te schrappen (art. 147). Hirsch Ballin wilde dat wel doen, maar dan door aanscherping van een ander artikel, waarmee we dus van de drup in de regen komen, als je het hebt over vrijheid van meningsuiting.
Van de site van Katholiek Nederland (RKK):

…Hirsh Ballin is nog steeds op kruistocht. Hij vindt dat niet-religieusen buiten de samenleving staan, tenminste dat impliceert de uitspraak “religie en samenleving zijn Ć©Ć©n geheel“.
Dat is niet alleen een grove belediging aan het adres van atheisten, maar is ook discriminerend.
Het gaat om deze wet:

1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Het cruciale punt is “opzettelijk beledigend”. Ik vind dat onduidelijk, want als ik hier zeg dat ik het christendom een domme religie vind, dan is dat mijn mening, meer niet. Als iemand anders zich daardoor beledigd VOELT en de rechter concludeert dat ik dit OPZETTELIJK opschreef (dat is ook zo), dan ben ik kennelijk opzettelijk beledigend geweest en kan ik een jaar in de bak zitten.
En dit artikel wil Hirsch Ballin nog aanscherpen!

Probleem is onze zogenaamde seculaire politiek, want onze regering bestaat uit het CDA (Christelijk Democratisch AppĆØl), CU (Christen Unie) en de PvdA, de Partij van de Arbeid, wiens leider niet alleen Ć³Ć³k gereformeerd is opgevoed, maar een socialistische partij is waar veel Nederlandse moslims op stemmen. Alle drie partijen hebben een probleem met de vrijheid van meningsuiting. En dan zijn er nog kleine partijen, zoals de SGP, wat de zaak ook niet helpt. Met andere woorden is onze regering christelijk en betwijfel ik of zo’n regering seculair genoemd kan worden.
Nu weet ik wel dat ook de PvdA voor afschaffing is van artikel 147, maar ik heb ze nog niet horen protesteren tegen het aanscherpen van art. 137.

Hoewel die vrijheid van meningsuiting al heel lang onder druk staat en pas door Pim Fortuyn een beetje werd opengebroken, lijkt het erop dat onze regeringspartijen niet alleen weer terug willen naar die tijd vĆ²Ć²r Fortuyn, maar er zelfs nog een schepje bovenop willen doen. En dat natuurlijk allemaal ter bescherming van moslims, want zonder hen was dit nooit aan de orde geweest.
En laten we niet onze politiek linkse fundamentalisten vergeten, voor wie vrijheid van meningsuiting alleen geldt als ze het er mee eens zijn.

Natuulijk is het niet netjes om te beledigen, maar de vraag is of kritiek op een religie gelijk gesteld kan worden aan beledigen. Bovendien moet het dan ook andersom gelden: als ik als niet-gelovige een varken wordt genoemd, moet ik daar alleen maar om lachen – maar misschien moet ik dat niet doen en naar de rechter lopen omdat ik me beledig voel.

Niet-moslims en vooral joden kunnen zich door sommige teksten in de Koran behoorlijk beledigd voelen. Maar in een land waar “hamas, hamas, alle joden aan het gas” gescandeerd mag worden door moslims, en waar niet-gelovigen varkens worden genoemd mag je geen kritiek hebben op een woestijngod waar nauwelijks iets zinnigs over te vertellen valt.2009: OBAMA

Politiek Posted on 11 Jan, 2009 23:21:30

Moeten we blij zijn met Obama?
Of was McCain toch beter geweest?
Eerlijk gezegd denk ik dat het weinig uitmaakt. En een aanval op Iran – hoe onrechtmatig ook – lijkt nu dichterbij dan ooit.

Zoals viel te verwachten is Obama ook weer familie van alle andere presidenten en van Bush. Wat dat betreft is dat etentje met alle levende presidenten gewoon een “family-dinner”.

VOOR DE FAMILIE-RELATIES KLIK HIER

Obama is een marionet, net als Bush dat was en vrijwel elke president daarvoor – hoewel ik nog steeds denk dat Kennedy daar een uitzondering op was en wat waarschijnlijk de reden was om hem uit de weg te ruimen.

Frontier kwam onlangs met een interessant artikel waarin staat wie de nieuwe Chief of Staff wordt. De Chief of Staff is de persoon die de agenda van de president uitstippelt.
En dat was even schrikken: Rahm Emanuel.
Samen met Bruce Reed schreef hij “The Plan, big ideas for America”. Net zoiets als de Project for a New American Century (PNAC), waarin Amerika de totale economische en militaire macht op deze planeet moet gaan krijgen – als dat al niet het geval is!.
Uiteraard zaten daar mensen als Paul Wolfowitz (!), Donald Rumsfeld en al dat soort types achter.

Met Rahm Emanuel weten we in ieder geval dat IsraĆ«l zijn gang kan gaan – zoals altijd kan dat land als enige op de wereld elke VN-resolutie naast zich neerleggen en altijd rekenen op de Joodse lobby in de States die op kritieke momenten hun “veto-joker” kunnen inzetten.
Om maar niet te spreken van de ultra-rijke bankiers die “statenloos” zijn en met hun geld elke regering naar de hand kunnen zetten (en dan heb ik het vooral over de FED).

Rahm Emanuel is een fanatieke Likud aanhanger en de Joodse lobby zal dus erg blij zijn met Obama. Terwijl Hamas al jaren raketten op Israƫl afvuurt (7000 stuks, maar niemand vertelt hoe ze daar aan komen!!) en Israƫl niets deed, was de overwinning van Obama kennelijk een teken dat Israel weer de Gaza kon binnenvallen, het grootste concentratiekamp ooit.
In ieder geval heeft iemand behoorlijk verdiend aan die 7000 raketten en CHANGE! betekent kennelijk iets anders dan wat de Amerikaanse burger werd voorgespiegeld.

Een paar links die laten zien wie de Chief of Staff wordt:

RAHM EMANUEL

IRQUN

DEIR YASSIN

Het is allemaal niet bepaald leuk, maar we mogen niet vergeten dat de politieke methodes die leidden tot de Tweede Wereldoorlog niet zijn vergeten en er weer van alles gebeurt op deze wereld waar je vraagtekens bij moet zetten.Geschiedvervalsing

Politiek Posted on 12 May, 2008 16:50:15

Er ligt een verzoek bij onze regering om onze geschiedenis te vervalsen.
En daar wordt serieus op ingegaan.

Met dank aan de Nederlandse Moslim Omroep, die wil dat PABO studenten leren dat de bevrijding van ons land mede tot stand is gekomen door Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen.
Die nieuwe onderwijzers kunnen die onzin dan weer doorgeven aan derest van de bevolking.

Kijk eerst naar DEZE VIDEO.
Zoals in bovenstaande video wordt gezegd hebben Marokkanen in het Franse leger meegevochten in de oorlog (Marokko werd pas in 1956 onafhankelijk). Enkelen zijn in 1940 gesneuveld en begraven in ons land.

Marokkanen hebben nog een actievere rol gespeeld in de aanval op Duitsland in 1945, zo laat deze video zien die ik op YouTube heb gevonden.
Dat ging gepaard met verkrachting van vrouwen. Dat is bij een oorlog tussen Europeanen niet echt gebruikelijk, maar heeft vooral te maken met racisme, zoals we dat ook kennen van Japanse militairen in IndonesiĆ« (“troostmeisjes”), en dus ook bij Marokkanen die in Duitsland vochten.

Racisme komt voort uit een superioriteits gevoel, dat ook bij religies naar boven komt drijven. Dat krijg je als je wordt geĆÆndoctrineerd met het idee dat je beter bent dan mensen met een ander uiterlijk of/en andere ideeĆ«n.
Het kan ook juist bij een inferioriteits gevoel optreden, vooral bij confrontatie met iemand die zichzelf superieur vindt, of omdat de persoon die zich minderwaardig voelt, is opgegroeid met het idee dat die andere superieur is.

Normaal is het niet, hoewel in de wereldpolitiek niet erg hard gewerkt wordt om aan te tonen dat wij mensen allemaal familie van elkaar zijn en het verschil tussen een neger, jood, chinees, slechts uiterlijke kenmerken zijn, zoals een blanke met blond haar en grote oren en een blanke met rood haar en kleine oren. DNA-onderzoek heeft aangetoond dat de stamouders van de hele mensheid is terug te voeren naar Ć©Ć©n man en Ć©Ć©n vrouw (en die heetten niet Adam en Eva, ze kenden elkaar zelfs niet eens want de oermoeder leefde 90.000 jaar eerder dan de oervader – als je een beetje bekend bent met genealogie zal je dat niet verbazen).

Ik zou op grond van de video het aandeel van de Marokkanen liever vergeten. Zeker omdat ze niets te maken hebben gehad met onze bevrijding. En als je bereid bent om zo bewust geschiedvervalsing te plegen, dan is het einde zoek.

Nu weet iedereen dat de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars en de blunders en wreedheden van de overwinnaars dus liever worden vergeten. Dat betekent al dat je ook wantrouwend moet staan tegenover de teksten die nu in de geschiedenis boekjes staan.

De eerste en belangrijkste methode van geschiedvervalsing is het weglaten. Wat je niet aanstaat, verzwijg je. Bovendien, hoe kun je van geschiedvervalsing spreken als je iets verzwijgt.
Zwijgen is geheimhouding en het feit dat er zoveel voor ons geheim wordt gehouden, betekent dat er iets te verbergen valt. Vooral in de politiek. En dat betekent dat wat verborgen is niet in onze geschiedenisboekjes belanden.

Er wordt vaak niet bij stilgestaan dat occult niets anders betekent dan verborgen. Occultisme is dus verborgen kennis. Als kennis voor iedereen toegankelijk is, verdwijnt een belangrijk machtswapen voor onze leiders. Verbaas je dan ook niet dat bijeenkomsten van belangrijke personen achter gesloten deuren plaats vinden. De Bilderbergconferentie bijvoorbeeld. Er is genoeg reden om geen enkel leider te vertrouwen en beoordelen kan dan ook alleen op iemands daden … voor zover die zichtbaar zijn.

Maar feiten worden ook verdraaid en er wordt gelogen over gebeurtenissen.
Dat is gebeurd bij de “weapons of mass destruction” van Iraq. Toen bleek dat die niet bestonden (nadat Iraq al aangevallen was) heeft Colin Powell voor de TV ook gezegd dat hij belazerd was. Hij noemt geen namen, maar wel dat er mensen van de CIA aanwezig waren die wisten dat bepaalde bronnen niet vertrouwd konden worden.

Waarom zou je dat doen als je elk middel zou aangrijpen om een land niet aan te vallen? Nee, je zou zoiets doen omdat je het land JUIST wilt aanvallen en aderen wil overtuigen om mee te doen. Het doel heiligt de middelen. En het is gelukt. Je schaamt je dood als je de beelden ziet van onze eigen hielenlikkende meeloper JP Balkenende, onlangs nog bij Tegenlicht: de verkoop van een oorlog, te zien geweest.

Over de tweede wereldoorlog weten we tegenwoordig zoveel meer uit documenten die inmiddels zijn vrijgekomen. En dat terwijl het meeste nog steeds voor ons verborgen blijft. Het standaardboek van Lou de Jong over de tweede wereldoorlog kan inmiddels wel herschreven worden. Zo is de “neutraliteit” van ons land niet waar gebleken, was erop gerekend dat de koninklijke familie moest vluchten (voorzieningen daarvoor waren al een half jaar eerder genomen) en leverden ze door die vlucht Nederland uit aan de Duitsers.

Terwijl Belgiƫ en Denemarken tijdens de bezetting een burgerlijke regering hadden, had Nederland dat niet meer en viel de verantwoording voor een burgerlijke regering dus in handen van de Duitsers, die daarmee de leiding over ons land overgaf aan een Nederlandse, pro-Duitse politieke partij. Tja, iemand moest het toch doen?
Duitsland had helemaal geen interesse in Nederland, ze waren in oorlog met Engeland – of waarschijnlijk eerder andersom! Dus de burgerlijke regering werd overgelaten aan de regeringen in de landen zelf, zoals BelgiĆ«. Maar in Nederland was geen burgerlijke regering meer, want die zaten in het buitenland met z’n allen.
Dat het Nederlandse volk zich verraden voelde is bekend uit krantenartikelen van die eerste dagen van de bezetting.

En dan na de oorlog worden er mensen terechtgesteld en gevangen gezet omdat ze lid waren van de NSB. Zogenaamd verraders. Maar coloborateurs die gƩƩn lid waren van de NSB, werden niet gevangen gezet. Jan de Quay, die opriep om zoveel mogelijk met de Duitsers mee te werken, werd later zelfs minister-president!

Nou was het anti-parlementaire en autoritaire karakter van de NSB natuurlijk af te keuren – hetzelfde kan gezegd worden voor de CPN, de Communistische Partij Nederland – maar het antisemitisme kwam bij de NSB pas vanaf 1937 om de hoek kijken. En hoewel het ledenaantal van die partij steeg, was politiek gezien hun invloed, misschien daardoor, kleiner aan het worden, van 44 zetels in 1935 tot 21 zetels (minder dan de helft!) in 1939. De NSB had waarschijnlijk nauwelijks nog een rol gespeeld als de regering was gebleven. De NSB kreeg het land in de schoot geworpen, doordat alle andere partijen ons land in de steek lieten en naar Engeland vluchtten.

Twee dagen voor de inval van de Duitsers had prinses Juliana nog verklaard dat de Oranjes altijd op hun post zouden blijven en het land nooit in de steek zouden laten. Dat artikel was naar aanleiding van het aanbod van een Amerikaanse Nederlander die zijn landgoed ter beschikking stelde aan de koninklijke familie als de Duitsers mochten binnenvallen (!). Twee dagen later zaten de Oranjes in het buitenland.

Maar volgens de Nederlandse grondwet hadden de Oranjes en de regering daardoor het land verspeeld, omdat ze naar een vrij onderdeel van het koninkrijk, zoals de Antillen of Suriname, hadden kunnen gaan.
De grondwet is op dat punt in de vijftiger jaren aangepast.

Engeland als land om naar toe te vluchten was ook logisch, want Nederland speelde onder Ć©Ć©n hoedje met Engeland, wat aangetoond wordt door onder andere het Venlo-incident. Duitsland had daarom Nederland ook gewaarschuwd om neutraal te blijven en geen partij te kiezen voor Engeland. De vlucht naar Engeland bevestigt de band tussen ons land en Engeland in 1940.

Vanaf het moment dat de koninklijke familie en de regering in Engeland zaten, was Nederland geen bezet gebied, maar Duits gebied. De term “bezetting” is dan ook eigenlijk onjuist, al voelde de echte Nederlanders (de bevolking) dat natuurlijk wel zo.
Een poging om de oorlog tegen Engeland te stoppen werd genomen door Rudolf Hess in 1941. Helaas wilde Engeland dat niet en de oorlog ging door. Ons land werd door de geallieerden zwaar gebombardeerd en er waren veel doden te betreuren.
De hongerwinter schrijven de geschiedenis boekjes graag toe aan de Duitsers, terwijl daar de geallieerden verantwoordelijk voor waren, die over de ruggen van de bevolking de Duitsers wilden verslaan.

De Amerikanen speelden een dubieuze rol. Prescott Bush, de grootvader van de huidig George W. Bush, heeft na de oorlog zelfs vastgezeten omdat hij Hitler financierde. Maar hij zal niet de enige geweest zijn. We moeten niet vergeten dat de dollar sinds 1913 niet door Amerika wordt gedrukt, maar door een particuliere onderneming en bankwezen, de Federal Reserve.

Zij lenen geld aan de VS (!) en dat moet via belasting weer met rente terugbetaald worden. De amerikaanse belastingdienst, de IRS, is dan ook een onderdeel van de Federal Reserve. Het Amerikaanse belastinggeld gaat dus niet naar de VS, maar naar een particuliere organisatie. Dat is in tegenspraak met de grondwet van Amerika, zodat de IRS eigenlijk geen recht heeft om belasting te innen. Er heeft dan ook al een vrijspraak plaatsgevonden, in een zaak tegen een Amerikaanse burger die weigerde belasting te betalen.

Woodrow Wilson zei in een speech:

I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated governments in the civilized world. No longer a government by free opinion, no longer a government by conviction and the vote of the majority, but a government by the opinion and duress of a small group of dominant men.
~ Woodrow Wilson

Zou het toeval zijn dat de eerste wereldoorlog in 1914 uitbrak, een jaar nadat President Wilson zijn land weggegeven had aan de Federal Reserve Bank?
Zie deze link voor meer info.Liegen en bedriegen hoort bij de geschiedenis en die werkelijk geschiedenis mogen we niet weten.

De Nederlandse Moslim (!) Omroep wil dat PABO studenten leren dat de bevrijding van ons land mede tot stand is gekomen door Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen. Ik vermoed dat “Surinamers en Antillianen” er door staatssecretaris Bosselaar (PvdA) is bijgeschreven.
Marokkanen en Turken zijn meestal moslims en allochtonen, Surinamers en Antillianen waren in 1945 gewoon Nederlanders en dus geen allochtonen en Antillianen zijn nog steeds Nederlanders.
Kennelijk speelt ras en herkomst in ons land nog een grote rol.
Ondanks artikel 1 van onze grondwet.DEBAT

Politiek Posted on 06 Apr, 2008 16:44:10

Het werd Wilders niet makkelijk gemaakt. Terecht, want Geert heeft met zijn film natuurlijk wel het een en ander overhoop gehaald. De film was wellicht generaliserend – daarover kunnen meningen verschillen – maar niet onwaar.

Behalve dan die enorme fout om rapper Salah Edin als Mohammed B. in beeld te brengen. Een grove belediging, want wie wil nu een moord in de schoenen geschoven krijgen. Ik vind zijn kort geding tegen Wilders dan ook uiterst legitiem.
En ook de copyright schendingen waren niet bepaald handig. Westergaard, de Deense cartoonist gaat het wellicht niet persƩ om het copyright, maar om het feit dat hij het er niet mee eens was hoe Wilders dat portret gebruikte in de film.

Maar dat is niet waartegen internationaal (overigens op kleine schaal) gedemonstreerd wordt. Gematigde moslims vonden de film beledigend omdat Mohammed (via de gewraakte Deense cartoon) wordt afgebeeld en misschien ook dat de indruk wordt gevestigd dat uit de Koran een bladzijde wordt gescheurd.

Soms wordt gezegd dat de beelden natuurlijk wel gruwelijk zijn, maar daar wordt aan toegevoegd dat we dat al wisten (alsof het doodnormaal is), maar moslims “herkennen hun geloof daar niet in”. De indruk wordt gemaakt dat Wilders dit heeft verzonnen om de Islam te beledigen – helaas waren het gewoon nieuwsbeelden.
Ja, je kunt natuurlijk je hoofd in het zand steken en zeggen “dat heeft niets met de Islam te maken”, maar daarmee is dat nog niet waar. Toch hoor je die opmerking ook al te vaak.
Het levert veel vragen op.

Waarom bijv. voelen gematigde moslims zich niet beledigd door moord en doodslag dat elders in de wereld gebeurt uit naam van hun god en hun religie? Komt dat omdat alles wat er gebeurt beschreven staat in de Koran?
Gematigde imams zouden in de Koran naar teksten kunnen zoeken die verwerpen hoe Iran en Egypte omgaan met homo’s en vrouwen. Zijn die teksten er misschien niet? Dus moord en doodslag op homo’s en overspelige vrouwen is okĆ©, (hĆØ Femke?) Of denken ze dat wat daar gebeurt in ons land NOOOOOOIT kan gebeuren? Waar baseren ze die aanname dan op?

Of je nu voor of tegen Wilders en zijn film Fitna bent, het is goed dat de film er is, omdat de politiek de plicht heeft om duidelijkheid te scheppen in de angst en frustratie bij zowel moslims als niet-moslims in ons land, maar dat vraagstuk voortdurend ontloopt. De verantwoordelijkheid voor de situatie die is ontstaan ligt bij diezelfde politiek.
Nu is het tijd voor open debat en discussie waarbij niet meteen met “discriminatie”, “racisme” en “xenofobie” en dergelijke termen geschermd moet worden om mensen monddood te maken. Dat hebben we in het verleden al genoeg gezien. Maar toch …

Alle politici hebben de vraag willen ontlopen of het terroristisch fundamentalisme wellicht zit verankerd in de Koran. Wilders heeft dat wel gedaan en is tot de conclusie gekomen dat dat zo is.
De Kamerleden probeerden Wilders in een val te lokken, die hij behendig wist te ontlopen. Zij probeerden Wilders te pakken op vreemdelingenhaat door hem in de mond te leggen dat de ideologie van de Islam hetzelfde is als “moslims”. Ook werd Wilders weer in de mond gelegd dat hij had gezegd “tsunami van moslims”, wat de media al doen sinds Wilders de uitspraak “tsunami van islamisering” gemaakt heeft. Ook politici laten zich graag inpakken door de media.

Wat erg belangrijk is voor een debat, is kennis. Je kunt niet over de Islam en de Koran praten als je niet weet wat het inhoudt. Daar schort het in de politiek aan en dat kwam in het debat ook naar voren. En dat geldt voor Ɣlle kamerleden, inclusief Wilders.
De kamerleden bleven er maar op hameren dat Wilders moest zeggen: fundamentalistische Islam en niet Islam. Wilders zou namelijk alle moslims “over een kam scheren”. Dit is klinkklare onzin. Er is maar Ć©Ć©n Islam en maar Ć©Ć©n Koran (in meerdere vertalingen, waar soms termen afgezwakt worden, zoals bij het slaan van vrouwen).
Er zijn wel veel verschillende moslims en je kunt dus wel het onderscheid maken tussen fundamentalistische moslims en gematigde moslims. Tussen hen is altijd een strijd gaande wie een “betere” moslim is. En dat kan leiden tot fundamentalistische opvattingen, die een gevaar zijn voor de artikelen van de Nederlandse Grondwet, die onze politici moeten verdedigen.

Femke Halsema maakte nog eens duidelijk dat zij het verschil tussen Islam en moslims niet begrijpt. Ach Femke toch, het is zo simpel, een moslim is geen Islam. De Islam is geen moslim. Wat is je probleem? Inderdaad moslims belijden de Islam, maar dĆ”t kan op veel verschillende manieren. Er zijn manieren waar ook Wilders geen probleem mee heeft, alleen die manieren zijn niet correct volgens de ideologie van de Islam. Met andere woorden: wij accepteren gematigde moslims, maar zijn dat wel “goede” moslims volgens de Koran? Femke gaat er van uit dat de Islam gestript kan worden van politiek en rechtspraak en ziet de Islam puur als godsdienst. Maar de Islam is een totaalpakket. De strijd die uiteindelijk tot fundamentalisme leidt is: hoe “goed” wil je als moslim zijn?

Wilders staat alleen, maar heeft dus ook gelijk, als hij zegt dat het Islamitisch fundamentalisme uit hetzelfde boek, de Koran, komt en Islam niets anders betekent dan onderwerping (submission) aan Allah, zijn profeet Mohammed en het boek de Koran en nog wat andere middeleeuwse geschriften) en is moeilijk verenigbaar met onze Westerse “beschaving”.

Even een zijsprongetje naar het Christendom. In die religie zijn ook enge fundamentalistische stroming te vinden. Net als bij de Islam kun je zeggen: er is maar Ć©Ć©n Bijbel en beide, zowel fundamentalistische stromingen als gematigde (zelfs linkse) christenen, halen hun inspiratie daar vandaan. Maar dat blijkt niet te kloppen.
Fundamentalistische christenen citeren altijd uit het Oude Testament, en uit het geschrift dat uit drugsgerelateerde visioenen lijkt te zijn ontsproten, de Openbaringen van Johannes. Maar de leer van Jezus Christus is in feite een verlichtende factor geweest in de starre Joodse leer uit het oude testament, overigens veel minder star dan de Islam.

Wie zuiver naar de handelingen van Jezus kijkt en de verhalen die over zijn leven zijn opgetekend, zal niet zo gauw vervallen tot fundamentalisme. Fundamentalisten HATEN. Het wordt onder andere duidelijk in deze video van een protest tegen homosexuelen. Een lesbische vrouw roept tegen de camera “God is love, God is acceptance” – ze bedoelt Jezus, die door sommigen als God wordt beschouwd. (HateCrimeMovie.com)
En dat christelijke fundamentalisten al eeuwen HATEN wordt duidelijk uit de tekst in deze video.
De HAAT voor homosexuelen is bij fundamentalistische moslims even groot, kijk naar deze video.

Maar HAAT is niet waar Jezus het over had. JUIST Jezus sprak over liefde en niet haat. Hoewel de Islam Jezus als profeet ziet, konden de boodschappen van Jezus en Mohammed niet verder uit elkaar staan. Is Mohammed de valse profeet die Jezus aankondigde? Er zijn velen die dat denken.

Het was Abou Djadja die het verschil tussen Jezus en Mohammed als volgt aangaf. Als Jezus zegt dat als je een klap krijgt je de andere wang moet toekeren, dan is dat niet wat wij moslims doen. Als je ons slaat, slaan we twee keer zo hard terug.

Er zijn veel moslims die de fundamentalistische moslims, de Wahabi of Salafisten, niet moeten. Maar is er wel zoveel verschil tussen die groepen? Dat wordt door veel Korankenners ontkend. Het verschil tussen Islamitische groepen is politiek. In feite gaan ze allemaal uit van die ene Koran. Niettemin vinden Shia (15% van de moslims) dat zij gelijk hebben en uiteraard vinden de Soeni dat ook. Dus in een land waar beide sectes gelijk verdeeld zijn, zoals Irak, is het moeilijk te regeren. Saddam Hoessein had dat voor elkaar juist door zijn brute optreden. Ook Christenen konden leven in het Irak van Saddam Hussein. De bekendste is Tariq Aziz, minister van Buitenlandse Zaken onder Saddam Hussein.
Op grond van het feit dat in Irak de Soeni en Shia op gespannen voet met elkaar leven – en dat heeft ook te maken met Iran, vijand van Irak en een Shia land – is vrede daar op korte termijn gewoon ondenkbaar.

Het gevaar van de Islam voor het Vrije Westen is reƫel. Het heeft niets met moslims te maken, maar met de Koran en de volledige onderwerping (Islam) aan wat in die teksten staat. Zowel door moslims als niet-moslims worden de teksten uit zijn verband gerukt en gebruikt voor politieke doeleinden. Wilders heeft gelijk als hij zegt dat het aan moslims is om de teksten die misbruikt worden uit de Koran te verwijderen, of daar in ieder geval een mensvriendelijker uitleg aan te geven.

De politiek en rechtstpraak loskoppelen van de geloofsaspekten in de Islam, is de enige oplossing voor het Vrije Westen. Maar die ontkoppeling is volgens de Koran niet toegestaan. En dan moet je concluderen wat Wilders zegt: de Islam is een gevaar voor het Vrije Westen. Nee, Wilders heeft geen oplossing, net zo min als al die andere kamerleden die nog steeds niet zien dat de Koran voor moslims belangrijker is dan het Nederlands Wetboek.

Aan moslims kun je vragen om zich alleen aan de geloofsregels te houden en zich niet in politiek te mengen en ook niet de Shariah te gaan eisen. Dat wil niet zeggen dat bepaalde regels in de Shariah niet door ons overgenomen zouden kunnen worden, maar dat moet dan via een normaal politiek proces, zoals we in dit land gewend zijn en buiten de geloofsproblematiek gehouden worden.

Er zullen echter altijd fundamentalisten tussen zitten en hoe meer moslims in ons land zijn, des te groter wordt de groep fundamentalisten. Gematigde moslims zijn niet in staat hen tegen te houden, dat is de laatste 8 jaar wel gebleken.
Al met al heeft Wilders een punt en het zou beter zijn om daar op een normale manier over te discussiƫren, wat ik in het debat op 1 april niet heb gezien.
Ik kreeg een deja vu met de aanloopperiode van Pim Fortuyn voor het premierschap, alleen werd dit keer de Tweede Wereldoorlog er buiten gehouden.FITNA

Politiek Posted on 01 Apr, 2008 03:44:16

Dankzij YouTube heb ik de film van Wilders toch nog kunnen zien, want Live Leak, waar de film oorspronkelijk werd getoond, moest de volgende dag de film verwijderen vanwege bedreigingen.

Er is genoeg over de film gezegd, dus wil ik wat zeggen over de commentaren op de film. De eerste reactie die ik hoorde was “het viel wel mee“. Dat ging NIET over de boodschap van de film (hoop ik), maar of het al dan niet beledigend voor moslims was. Dat was waar het kabinet en de media ons maandenlang mee bezig hebben gehouden.

Angst (succesvol terrorisme dus) overheerst. De moslims zouden wel eens fel kunnen reageren als Wilders de Koran zou verbranden. Tja, dƔt is natuurlijk veel erger dan openbaar vrouwen onthoofden en een kogel door het hoofd jagen van een vrouw in Burka, om redenen waar je bij ons niet eens een boete krijgt. Mannen ophangen, alleen maar omdat ze homo zijn, en een gijzelaar de keel doorsnijden en triomfantelijk het hoofd laten zien.
Het tonen van de zo gewraakte cartoon – die in de nieuwe versie van Fitna eruit moet worden geknipt wegens copyright – is “natuurlijk” veel erger. Die houding zegt veel over de mensen die protesteren tegen de film en dat zijn hele landen (JordaniĆ« en MaleisiĆ« bijvoorbeeld). Zij protesteren niet tegen het geweld. Heeft Wilders hier niet mee aangetoond dat hij gelijk heeft?

Gelukkig hebben de moslims zich in ons land rustig gehouden en daar is iedereen blij mee, zelfs Wilders, want – zoals hij zegt – heeft hij niets tegen moslims, maar tegen de Islam. Toch zijn moslims boos. De reden die ze geven is dat ze zich niet kunnen identificeren met het geweld in de film. Oh nee? Ik heb na het uitkomen van de geweldadige video’s geen demonstratie gezien van moslims die zich zorgen maakten over het misbruik van hun geloof. Nee, dat wordt bewaard voor Wilders die in een film een compilatie maakt van die beelden.

Maar laten we eerlijk zijn: die demonstraties tegen Wilders werden niet georganiseerd door moslims – ook hierin worden moslims misbruikt – maar door de linkse partijen, die daarom ook altijd aanwezig zijn bij dergelijke manifestaties. Het was de christen Doekle Terpstra die “Nee” zei tegen de “kwade boodschap van Wilders”. Het was Harry de Winter die zich tegen Wilders keerde. Moslims in Nederland organiseren niets, die laten zich organiseren. Dat zijn ze waarschijnlijk zo gewend in de landen waar ze vandaan komen. En ALS ze wat organiseren, dan moeten we bang zijn…

De reacties over de inhoud van de film waren negatief – “je wordt er niet blij van” was wel een heel milde reactie, maar wel juist. Verder waren er reacties als “het is niet bizonder“, “de film wint zeker geen Oscar” en de meest gehoorde quoot: “knip- en plakwerk“. “Het lijkt op de videoboodschappen van Bin Laden op Al Jazeera” vond ik een opmerkelijke reactie. Raar dat op de videoboodschappen van Bin Laden helemaal niet wordt gereageerd door de nedermoslims. Wie zwijgt, stemt toe?

Soera’s uit de Koran werden getoond met beelden die laten zien waar zo’n tekst toe kan leiden. “Uit zijn verband gehaald” of woorden van gelijke strekking waren daarbij de kritieken. Ook moslims zelf vonden dat de soera-teksten in een verkeerde context werden gebruikt. Maar dat imams hetzelfde doen met die teksten komt kennelijk niet bij onze mediajournalisten op. Maar ook de Koran-vertaler Fred Leemhuis (NCRV: Rondom 10, 29 maart) zei dat de teksten verkeerd vertaald waren. In de eerste Soera 8 vers 60 wordt terroriseert gebruikt in plaats van angst aanjagen. In de Engelse versie wordt wel degelijk het woord terror gebruikt. Maar Leemhuis had wel gelijk dat soera 8 doorgaat met vers 61 dat zo ongeveer zegt: “Maar als de vijand bereid is om vrede te sluiten, dan zult gij ook bereid zijn vrede te sluiten en te vertrouwen op God.
Inderdaad, de tekst lijkt daarmee uit zijn verband te zijn gerukt … zouden de haatzaaiende imams dat Ć³Ć³k weten? En waarom worden zij dan niet door hoger geplaatste geestelijken van repliek gediend als ze de koranteksten uit hun verband rukken?

Een andere opmerking die je vaak hoort is “alle moslims worden over een kam geschoren“. Maar is er niet maar Ć©Ć©n Koran en is wat daar in staat niet datgene waar je je aan moet onderwerpen? Waarom denken alle moslims dat ZIJ het juist hebben en andere moslims niet?
Leemhuis , die twee maanden in Egypte heeft gezeten (hij is zeker geen homo), erkent dat Wilders het over DE ISLAM heeft die de wereld wil veroveren (dat kan zelfs hij niet ontkennen, want het is een van de kenmerken van de Islam: wereldheerschappij, Soera 2:190-193). Maar Leemhuis vindt ook dat Wilders had moeten zeggen De FUNDAMENTALISTISCHE ISLAM en niet DE ISLAM. Er zijn inderdaad vormen van de Islam die gematigd zijn, zoals de soefi- en de bahai-vorm, maar ze delen dezelfde KORAN en het risico blijft dat de Koran kan worden misbruikt. Wilders toont met zijn film aan dat dat gevaar realiteit is. Het zijn juist de gematigde moslims die zich daar tegen moeten verzetten. Maar kennen zij de Koran eigenlijk wel goed genoeg?

Alle moslims worden dus over Ć©Ć©n kam geschoren“? Hoe zit het met terroristen die onschuldige mensen vermoorden, alleen maar omdat ze het paspoort hebben van een bepaald land? Bij ons worden joden uitgescholden door nedermarokkanen om wat de IsraĆ«li’s de Palestijnen aandoen. En dan zijn WIJ het die alle moslims over Ć©Ć©n kam scheren? Nee, er gaat een reĆ«le dreiging uit van de Islam en dat is voortdurend in het nieuws.

De opmerking van Rene Hartman in Rondom 10 was precies goed! Hij vond dat Wilders aangetoond heeft dat je een film kan samenstellen uit nieuwsbeelden van de afgelopen jaren gebaseerd op citaten uit de Koran en het in de praktijk brengen van die citaten op veel plaatsen. Heel juist, volgens mij.

(Inderdaad heb ik dit onder politiek geplaatst, want daar heeft het meer mee te maken dan met religie. Zoals gezegd is de Islam een religieus-politiek concept en de politiek misbruikt het religieuze deel en zolang dat zo is, blijft de Islam een bedreiging voor het Vrije Westen).WOORDEN 3 – Joden

Politiek Posted on 20 Mar, 2008 00:07:41

In een artikel in de Pers van 18 maart (mbt Harry de Winters advertentie gericht tegen Geert Wilders) stonden een aantal opmerkingen die me niet aanstaan, omdat ze dom zijn of duidelijk weer bedoeld om mensen te manipuleren. Hoewel Harry de Winter zelf alleen maar het woord “discriminatie” gebruikt, worden ook termen als racistisch en antisemitisch in het artikel genoemd.
Simon Rozendaal merkt al op dat Wilders niet rascistisch * en antisemitisch genoemd kan worden. Ik ben het daar mee eens en verwijs hier naar dat weblogartikel van Simon Rozendaal, te lezen op de site van Elsevier van 19 maart 2006.

* eigenlijk racistisch, maar ik vind het duidelijker als het woord ras overeind blijft.

Dat je voorzichtig moet zijn met het gebruik van dit soort woorden wordt ook duidelijk als je kijkt naar de herkomst en de werkelijke betekenis. Wikipedia is een goede bron om te beginnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Antisemitisme

Behalve het misbruiken van de woorden racistisch en antisemitisch zijn er nog een paar zaken in het artikel in de Pers waar ik op wil ingaan. Er wordt bijvoorbeeld gesuggereerd dat “moslim” en “jood” uitwisselbaar zijn. Dat is niet terecht. Als je persĆ© in de uitspraken van Wilders het woord moslim wil vervangen, doe dat dan bijv. met het woord christen. Dan heb je het in ieder geval over hetzelfde: een persoon die een bepaalde religie aanhangt.

Kun je – zoals Een Ander Joods Geluid doet – Wilders van discriminatie beschuldigen? Ik denk het wel…. tenminste als Wilders zijn plan uitvoert. Als hij het alleen maar zegt, dan is het geen discriminatie. En laten we wel wezen: alle publicaties van holocaust-ontkenners zijn in ons land ook verboden. Is dat dan geen discriminatie? Waarom is Mein Kampf eigenlijk verboden?

Mijn stelling is dat je de Koran niet moet verbieden, maar al die andere boeken die niet mogen in ons land OOK NIET. Manipulatieve teksten in verschillende kranten suggereren zelfs dat Mein Kampf het enige boek is dat hier is verboden. Ik kan me herinneren dat er een boekje met de titel “De ondergang van Nederland” geschreven door ene Mohammed Rasoel uit de winkel werd gehaald en daarna verboden. Maar ook boeken van revisionisten en mensen die de holocaust ontkennen worden in ons land snel veroordeeld en verboden. En dat in een land waar de jodenvervolging dankzij NEDERLANDSE ambtenaars het beste verliep van heel Europa. Tja, wij staan in Europa altijd vooraan. Dat doen we nog steeds.

Mag Wilders de Koran een fascistische boek noemen? Ja, natuurlijk, want daarmee discrimineer je toch niet? Het is misschien niet leuk voor de mensen dit het boek aanbidden als de ultieme waarheid, maar daarmee kan het nog steeds fascistisch zijn. Misschien is het zelfs beledigend, maar beledigen is niet verboden, discrimineren wel. Althans als het onze overheid zo uitkomt.
Ik wil liever van Wilders weten wat hij er fascistisch aan vindt en waarom bijv. niet nazistisch.
Ik vraag me ook af wat de fascinatie is van het woord fascisme? We hebben er toch ook geen moeite mee dat het Amerikaanse Congres gebouw wordt gesierd door twee reusachtige fascistische eretekens? Stel dat dat twee hakenkruisen waren, dan werd iedereen boos. En toch is “fascistisch” kennelijk erger dan “nazistisch”.
Het heeft te maken met onwetendheid en dat is een goede basis om mensen te manipuleren, want manipulatie is macht. Het verklaart zelfs de daling van het kwaliteit van het onderwijs (in ons land al sinds de invoering van de mamoetwet).

Of de Koran fascistisch is weet ik dus niet, maar als het dat niet is, dan is die opmerking beledigend voor moslims. Maar daar moet je tegen kunnen in een land waar vrijheid van meningsuiting bestaat.
Dat de Koran een geloofsboek is dat miljoenen mensen over de hele wereld koesteren en beschouwen als de ultieme waarheid, is geen reden om het boek niet te verbieden. Mein Kampf wordt ook door duizenden gelezen en gekoesterd en niet lang geleden stond het in de boeken top tien van Turkije na de Koran, en … is verboden in ons land, dus waar praten we over! Zelf vind ik dat je boeken NOOIT moet verbieden.

Mag Wilders zeggen dat joodse en christelijke scholen mogen blijven, maar islamitische scholen verboden moeten worden? Dat is ingewikkelder, want op het eerste oog is dat discriminerend voor mensen die het islamitische geloof aanhangen, moslims. En discriminatie mag niet, dus is zo’n opmerking niet geoorloofd. Maar is dat wel zo?
Het gaat om het woord zeggen. Zolang je het niet DOET, maar ZEGT, is het een mening en ons land kent vrijheid van meningsuiting. Wilders mag dat dus zeggen.
Als Wilders zoiets zegt, kun je hem confronteren met: “u kunt dat wel zeggen, maar u kunt dat toch niet uitvoeren vanwege artikel 1 van de grondwet en derhalve is uw opmerking zinloos”. Waarom zeggen journalisten dat nooit?

Laten we de zaak nu eens omdraaien. Er zijn een aantal jaren geleden drie islamitische scholen gesloten. Waarom? Omdat ze discriminerend onderwezen. Maar zij onderwezen toch volgens de Koran? Of niet. Hoe zit dat dan. Het is jammer dat we zo slecht worden voorgelicht door de media.
En als je zegt dat Islamitische scholen wel mogen, waarom de ene islamitische school dan wel en de andere niet? Is dat dan geen discriminatie?

Mag je mensen die discrimineren discrimineren? Kennelijk wel.
Het woord discriminatie betekent niets anders dan onderscheid maken en moet daarom vermeden worden. Zoiets als “Wet op Gelijke Behandeling” is veel duidelijker en deelt mensen niet in groepen in.
Over artikel 1 is niet goed nagedacht en komt voort uit een socialistisch idealistisch wereldbeeld…….. dat had Hitler ook, maar voegde daaraan nationalistisch toe. Hitler was nationalistisch, maar dacht ook in termen van een Groot Europa, een Duizendjarig Rijk en misschien wel Wereldheerschappij. Net als George Bush dus. Maar bij Bush ontbreekt weer dat socialistische – maar dan denk ik weer aan Wim Kok, die ook zijn (idealistische?) socialistische veren had afgeschud. Tjonge, wat past alles toch mooi in elkaar…..

Het toppunt van manipulatief woordgebruik vind ik wel de term positieve discriminatie. Dat is niet mensen achterstellen omdat ze een bepaald afkomst, geloof, leeftijd of levenswijze hebben, maar mensen voortrekken met een bepaalde afkomst, geloof, leeftijd of levenswijze. Is dat dan geen negatieve discriminatie naar mensen toe die NIET binnen die groepen vallen?

Waarom voelt Een Ander Joods Geluid zich geroepen om zich tegen Wilders te keren? Persoonlijk mag iedereen dat doen, maar als een organisatie dat doet word ik wantrouwend. Ik denk nog aan die demonstratie tegen IsraĆ«l waarbij luid gescandeerd werd “Hamas, Hamas, Hamas, alle joden aan het gas”.
Dat mocht ook, want de politie die de demonstratie begeleidde greep niet in. Hoe denkt Een Ander Joods Geluid daarover?

En als Wilders nu eens roept: Hamas, Hamas, van mij mogen alle moslims aan het gas?” Ligt daar wel een grens? Waarschijnlijk wordt dat meteen veroordeeld en staan de kranten er vol van en komen allerlei islamitische organisaties van de hele wereld bij elkaar om over Wilders te praten.
War on Terror of War of Words ?Nationalisme en Wilders

Politiek Posted on 23 Feb, 2008 22:15:16

Mijn vorige stukje eindigde ik met “What goes around, comes around”. Anders dan wetten en religieuse dogma’s, steekt achter dat zinnetje levenservaring. Dat geldt trouwens voor veel spreekwoorden en gezegden. “Wat u niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet”. Het is zo simpel, maar zo waar!

Onlangs trad in mijn woonplaats Amersfoort de 104-jarige zanger Johannes Heesters op. Uiteraard waren er weer protesten. Ik begrijp die protesten niet zo goed en de mensen die protesteren ook niet meer zo. “Nooit meer fascisme” hoorde ik door iemand schreeuwen die de oorlog in ieder geval nooit heeft meegemaakt. Nou was het fascisme iets uit ItaliĆ« en niet uit Duitsland. En niet ItaliĆ«, maar Duitsland was het land waar Johannes Heesters in de oorlog zijn carriĆØre als zanger kon vervolgen. Als er dus iets had moeten worden geschreeuwd was het “Nooit meer nazisme”. Eigenlijk wel raar dat we Duitsers al 60 jaar lang verwelkomen in ons land, maar een Nederlandse zanger die inmiddels ook Duitser is, niet.

En dan was er ook iemand van de SP die iets te zeggen had over de komst van Johannes Heesters. SP, Socialistische Partij. Zowel het fascisme als het nazisme zijn afgeleid van democratisch socialisme. Het woord Nazi’s komt dan ook van Nationaal Socialisme. En in ieder geval Hitler is democratisch gekozen. Benito Mussolini was lid van de SP van italiĆ« (de PSI). Mussolini werd echter steeds linkser, uiteindelijk marxist en net als Hitler was hij nationalist. Voor beiden geldt dat de omstandigheden er voor zorgden dat nationalisme positief werd ervaren. De VS zijn overigens ook erg nationalistisch, maar beschouwen de hele wereld als hun domein (New World Order), zodat je dat Amerikaanse nationalisme alleen opmerkt als je woont in Afghanistan, Irak, Iran, Noord-Korea en nog wat andere Amerika-onvriendelijke landen.

Het socialisme is nu niet meer nationaal, maar internationaal. Nationaal vindt men tegenwoordig “fout”. En daarom moet ServiĆ« ook niet zo zeuren en bereid zijn om hun provincie Kosovo aan een Albanese meerderheid te schenken. “We leven niet meer in de 20e eeuw” hoorde ik iemand op CNN zeggen. Net zo zou Den Haag bereid moeten zijn om de provincie Friesland, waar het merendeel van de mensen Fries is, onafhankelijkheid te geven als ze dat tenminste willen. Ik geloof dat Balkenende daar geen bezwaar tegen zou hebben, toch? Vooral niet als de VS ons dat dicteert.

Wilders maakt een film. Hoewel zijn film nog niet uit is, is er al een tegenfilm. Die tegenfilm gaat tegen een persoon, Wilders. Het weerlegt dus niet wat Wilders in zijn film gaat vertellen. Het gaat over de vraag wat Wilders bezielt en waarom hij zo anti-Islam is. Ik vond de film best vermakelijk, maar het weerlegt niets wat Wilders ons gaat melden, en dat is wel nodig.
Dus als de film van Wilders klaar is, zou daar met moslims in ons land een discussie gevoerd moeten worden waar Wilders fout zit. Het probleem is: wie spreekt voor de moslims? Doekle Terpstra?

Er is uit diverse moslimlanden al gewaarschuwd dat ze de film van Wilders zullen wreken. De film is nog niet uit en we weten alleen dat het gaat over de Koran, maar de vluchtplannen voor onze Regering en ons Koningshuis liggen al weer klaar, bij wijze van spreken, want: moslims dulden geen kritiek op de Koran of hun geloof. Het is een vorm van nationalisme, alleen maakt het niet uit in welk land je leeft. Niet alle moslims zijn echter even “nationalistisch” (islamitisch) en binnen ons land zijn niet zulke extremisten als bijvoorbeeld in Egypte. Van de Islam gaat echter een sluimerend gevaar uit. Dat geldt ook voor het zionisme. Ook IsraĆ«l is het nationalisme niet vreemd en het is niet voor niets dat het zionisme en de Islam elkaar niet kunnen verdragen in het Midden-oosten.

De Islam is een vorm van Nationalisme dat echter niets te maken heeft met de grenzen van een land. In ons land heerst het “internationalisme” en een tekst als “Trots op Nederland” is op het randje. Zelfs het nationale volkslied, het Wilhelmus, moet eraan geloven. Maar we accepteren wel dat andere nationalisme, zolang we er in ieder geval geen last van hebben. Maar “what goes around, comes around”. En Wilders maakt een film …..KOSOVO

Politiek Posted on 23 Feb, 2008 21:06:50

Dat de serviĆ«rs de onafhankelijkheid van Kosovo niet zouden accepteren wist ik wel. En iedereen die een beetje de geschiedenis kent, wist dit ook. De onafhankelijkheid van Kosovo heeft ongeveer een half jaar voorbereiding gehad, dus moeten alle scenarioā€™s bekeken zijn. Een politicus die nu nog durft te beweren dat-ie ā€œverrastā€ was door de onregelmatigheden in Belgrado liegt dus, of is zo dom dati-ie onmiddellijk een andere baan moet gaan zoeken.

De protesten in Belgrado en Mitrovica zijn nog maar het begin van de besluiten die door Amerika en Europa genomen zijn met betrekking tot de onafhankelijkheid van Kosovo. Het is een vrij rustig begin, want er zijn nog geen doden gevallen en de agressie was alleen nog maar gericht tegen degenen die de onafhankelijkheid van Kosovo bedisseld hebben.
De grote klapper zal nog even duren, maar vult u alvast in u agenda in dat u beslist NIET op 28 juni 2008 naar Kosovo of Serviƫ moet gaan. Hopelijk valt het mee, maar dat dacht men in 1914 ook.

Even geschiedenis: het Congres van Berlijn had aan Oostenrijk het recht verleend om Bosniƫ en Herzegovina, waar ook veel Serven woonden, te bezetten. Inderdaad, ook toen werd buiten Serviƫ om beslist over hun eigen grondgebied. Dat werd uiteindelijk de aanleiding voor de nationalistische Servische beweging De Zwarte Hand om een aanslag te plegen op de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand. Hoewel de moord te Sarajevo plaats vond bezocht Frans Ferdinand die stad uitgerekend op 28 juni, de historische datum van de Slag bij het Merelveld.

De Serven hebben een emotionele band met het Merelveld, ofwel: Kosovo Polje, dat ze zelfs de provincie ernaar genoemd hebben. De Serven werden daar op 28 juni 1389 door de Turken verslagen. Inderdaad: 28 juni is dus een herdenkingsdag (rouwdag: de Vidovan)
De Serven beroemen zich erop dat ze de Turkse opmars naar Europa hebben weten te stoppen, wat ook wel klopt, want na de slag op het Merelveld was het Turkse leger erg verzwakt.

De geschiedenis van Serviƫ is interessant, maar ik zal daar niet over uitweiden want u kunt het zelf nalezen op Wikipedia. De Eerste Wereldoorlog begon toen naar aanleiding van de moord op Frans Ferdinand Serviƫ niet toestond dat politie uit Oostenrijk-Hongarije. Serviƫ zag dat als inbreuk op hun soevereiniteit.
Kosovo is een provincie van ServiĆ«, maar is wel autonoom en bestuurd door de VN. Verschillende gebeurtenissen hebben ervoor gezorgd dat er zoā€™n 90% etnische Albanezen in Kosovo wonen. Geleidelijk aan werden de Serven tijdens de Tweede Wereldoorlog door twee ingrijpende gebeurtenissen uit het gebied verdreven en hun plaats ingenomen door Albanezen.

De ServiĆ«rs waren grote tegenstanders van Hitler, in tegenstelling tot KroatiĆ« en BosniĆ«. Hoewel de haat tegen Hitler nog steeds groot lijkt (dat hebben we onlangs weer mogen zien bij het optreden van Johannes Heesters), trekt Europa ook nu weer partij voor die pro-Nazi Balkanlanden. Ik weet dat geschiedenis bij de meeste Nederlanders, ook die nu in de regering zitten, niet “in het pakket” zat, maar tegenwoordig hebben we toch ook online encyclopedieĆ«n?

Ik citeer Wikipedia:
ā€œIn april 1941 vielen de troepen van Hitler het verdeelde land binnen. De Duitsers werden door vele Kroaten als bevrijders onthaald, omdat ze met hun hulp verlost hoopten te worden van de ‘Servische onderdrukkers’. Het Duitsgezinde Kroatische leger ‘ustaÅ”e’ van Ante Pavelić mocht ongestoord zijn haat botvieren op alles wat niet-Katholiek en niet-Kroatisch was. Alleen al in het concentratiekamp Jasenovac hebben 120.000 mensen de dood gevonden. Ongeveer 90 % van deze slachtoffers was ServiĆ«r. Dit kamp werd tot symbool van de ustaÅ”a’s genocide op Servische bevolking. Dit zou later de Kroaten een slechte naam bezorgen in het naoorlogse JoegoslaviĆ«ā€.

De andere gebeurtenis was de bezetting van Albaniƫ door Italiƫ, Ik citeer weer Wikipedia:
ā€œDe Italianen hadden via AlbaniĆ« ook Kosovo bezet en geannexeerd. Aangezien AlbaniĆ« sinds de val van koning Zog een personele unie met ItaliĆ« en AbessiniĆ« vormde, betekende iedere uitbreiding van AlbaniĆ« een uitbreiding van ItaliĆ«. Dit land had dus alle belang bij een Albanese dominantie, en trachtte dit derhalve te bewerkstelligen door Albanezen aan te moedigen zich in het gebied te vestigen, en ServiĆ«rs te verjagen.ā€

Nu is buiten ServiĆ« om beslist dat Kosovo onafhankelijk wordt. ServiĆ« erkent Kosovo niet als nieuwe natie, maar het lijkt erop dat alle landen die Kosovo wĆØl erkennen, kennelijk ServiĆ« als land niĆ©t erkennen. Hoe zou het zijn als Europa en Amerika besluiten om de provincie Friesland onafhankelijk te maken? Ik zou zeggen: Friezen, hier is jullie kans !

Ook in 2008 zal op 28 juni de slag bij het Merelveld worden herdacht. Maar uitgerekend dat stuk grond is van de Serven afgepakt. Al meer dan 600 jaar het centrum van nationalistische gevoelens van de Serven, zal men dat niet simpelweg aan zich voorbij laten gaan. Met Jordan Maxwell moet ik zeggen: “What goes around, comes around”.Next »