Blog Image

COLUMNS

Over deze weblog

Via deze blog ga ik het over alles hebben wat mij bezig houdt.

TWEE INTERESSANTE SITES (1)

Religie Posted on 29 Jul, 2009 00:14:16

Er zijn twee bizondere sites die ik via YouTube heb ontdekt.
De ene site bespreek ik hier, onder het kopje religie. Het andere zet ik onder Wetenschap.

Ik volg regelmatig de YouTube discussies die over het bestaan van God gaan.
Ik ben niet erg religieus opgegroeid, maar mijn interesse in de Bijbel is er niet minder om.
De reden daarvoor is de Bijbel zelf. Zo heb ik altijd gevonden dat Jezus, zoon van God en een aardse vrouw, een half-god moest zijn. Dat komt voor in de Griekse en de Romeinse traditie, maar NIET in die van de hebreeuwen. Vreemd.

Ik vond dus dat ik terug moest naar de bron om te begrijpen wat er werkelijk stond en daarvoor wilde ik ook begrijpen wat er eigenlijk opgeschreven is en … bedoeld was.
Het is interessant om te lezen over de overeenkomsten tussen Horus en Christus en Krishna en Christus en gewezen te worden op de typisch boeddhistische uitspraken van Jezus, maar dat zegt mij alleen iets over de persoon Jezus en voor mij gaat het om de kern van het geloof en dat vind ik in de eerste 5 boeken van de Bijbel.

Ik ben dus eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in “de eerste 5 boeken van Mozes”, die ik beschouw als het centrum van de drie religies: judaïsme, christendom en Islam.
Het gaat mij om de overeenkomst tussen deze religies en wat daarvan overeind blijft. Als die eerste 5 boeken van Mozes ongeloofwaardig zijn, wat is dan nog de waarde van die drie religies die erop gebasseerd zijn.

Het eerste boek, noemen wij Genesis, wat ook weer een Grieks woord is en géén hebreeuws. Daarbij komt dat in de Joodse traditie het héél belangrijk is dat “géén jota” van de tekst wordt veranderd. Wij zouden zeggen, géén letter mag worden veranderd.
Als het zo belangrijk is dat geen jota mag worden gewijzigd, dan geldt dat zéker voor een vertaling, waarbij géén letter meer ONgewijzigd is. De vraag is wat er verloren is gegaan in de vertaling.

Het woord jota slaat op de letter Yod (Y), de kleinste letter van het hebreeuws alfabet. Die letter is wel zó belangrijk dat het mede de aanduiding voor God is in het tetragrammaton YHVH.
Maar het is niet de enige aanduiding voor God, want YHVH komt pas tevoorschijn in Genesis 2, vers 4 in combinatie met Elohim en dat is de aanduiding voor God die in Genesis 1 wordt gebruikt. En als je dan weer leert dat Elohim een meervoud is, dat als enkelvoud wordt gebruikt dan ga je vragen stellen, die niet zo snel beantwoord worden.

Ik had me daarom al bezig gehouden met de kaballah, die vanuit een bepaalde (joodse) filosofie de geschriften probeert te verklaren. En ook het boek van Friedrich Weinreb: “de Bijbel als Schepping” was heel interessant om te lezen.
Echte antwoorden kreeg ik niet, maar ik begon wel wat meer te begrijpen van de zienswijze.
Maar ik kon niet ontkomen aan het feit dat je de Bijbel pas kan begrijpen als je de taal begrijpt waar het in het is opgeschreven.

Belangrijk verschil tussen de letters die de taal vormt waarin WIJ de Bijbel lezen en de taal waarin het geschreven is, is dat elke letter een betekenis heeft, die, aangevuld met andere letters, per woord een betekenis krijgt. Daarnaast heeft elke letter ook nog eens een getalswaarde. Naast de taal is ook de cultuur van de mensen die die taal bezigden van groot belang. Het verklaart hoe die mensen dachten en uit welk gezichtspunt ze hun omgeving begrepen.
Begrip van de taal waarin het officieel geschreven is, is dus van groot belang.

Als programmatechnicus bij de omroep moest ik ooit een rabbijn opnemen. Wat hij zei heeft indruk op me gemaakt en me geleerd dat niet alleen IK de Bijbel niet begrijp, maar ook al die christenen die nu op YouTube hun God verdedigen middels de Bijbel, nauwelijks snappen wat er eigenlijk staat.

Foute vertalingen en daardoor verkeerde interpretaties hebben geleid tot wanstaltige religieuse ideeën, waarmee die religies ons terug in de tijd gooien, toen de kennis van de mensheid niet zo groot was. Het heeft er ook toe geleid dat onze kennis vele honderden jaren, mischien wel duizend jaar, heeft stil gestaan. Religie werd vooral een controle-middel om mensen in bedwang te houden en uiteraard ook uit te buiten. Dat heeft ook het begrijpen van de Bijbel in de weg gestaan.
De rabbijn legde uit wat het eerste woord in de Torah (of Tanakh) betekende. Het woord dat in ons schrift als “Bereishit” geschreven kan worden. Het eerste boek (Genesis) heeft officieel dan ook de naam van dat woord: Het boek Bereishit.

Dit woord wordt vertaald met: In den Beginne. Maar staat dat er ook?
Het is geen slechte vertaling, maar wat wordt bedoeld met BEGIN.
Dat legde de rabbijn uit op een manier dat ik nooit ben vergeten. Maar … ik heb nooit een bevestiging hiervan kunnen vinden totdat internet hier op sommige sites op wees. Bijvoorbeeld op deze site.

quote: Everyone knows this verse, even if they know nothing else about the Bible. “In the beginning, God created the Heaven and the Earth.” Or, as the original Hebrew should be translated, “When God began to create heaven and earth.”

En dat laatste is cruciaal, want het betekent niet een absoluut begin en dus óók niet het begin van het universum. Dat wordt vaak verdedigd door het gebruik van het woord “Hemel”, maar dat is een vertaling en betekent bovendien iets anders dan universum. Dus moeten we weer kijken wat er in het orgineel stond en wat dát betekende. En dan ben ik nog maar bij het eerste woord.

Ik kwam de betekenis van Bereishit ook tegen op een andere site:
The word ‘B’reishit’ does not mean simply ‘In the beginning’; it implies ‘In the beginning of..’: “In the beginning of G’d’s creating of the heavens and earth, He said..” This creation, the heavens and earth, came into existence at a particular time but it does not represent the beginning of all time and it does not represent the beginning of all creation.

Wie meer wil weten over de betekenis van dit ene woord en de implicaties die dat met zich meebrengt leze de pagina op deze site.
Op deze twee genoemde sites staat echter niet wat in het hebreeuws geschreven zou zijn als er wel echt “In HET begin..” gestaan zou hebben. En dat was wat de rabbijn wel vertelde. En die informatie is nodig om te laten zien, dat het niet slechts om INTERPRETATIE gaat, maar om de werkelijke betekenis van het woord Bereishit.

Op YouTube werd ik door zthustra opmerkzaam gemaakt op de website http://www.ancient-hebrew.org/

Eindelijk zag ik daar hoe het eigenlijk zat, het verhaal dat de rabbijn op de radio vertelde. Be-reishit kan vertaald worden met “IN-Begin”. Dat kan zijn “In EEN begin”, of wij zouden ook kunnen zeggen “in HET begin VAN”. Als er “In HET begin (In den beginne)” had moeten zijn, dan had er B’hareishit gestaan. De letter Ha geeft het woordje HET aan. Een ANDER woord dus.

Consequentie van de misinterpretatie van dit woord leidt tot CREATIONISME. Mensen die dat idee aanhangen negeren alles wat we van geologie, archeologie, biologie en cosmologie weten en stellen dat het universum (?) ca 6000 jaar geleden werd geschapen. En dat leidden ze weer af uit de genealogie van de figuren die in de BIjbel genoemd worden. Hierdoor staan creationisme en wetenschap lijnrecht tegenover elkaar.

Voor mij is deze site, ancient-hebrew.org, als een waterput in de woestijn.
Alleen al over die ENE zin “In den beginne schiep God Hemel en Aarde” wordt in 18 minuten in 4 video’s uit de doeken gedaan hoe het zit. Dát is nog eens een uitleg. En het was héél anders dan ik me ooit had kunnen voorstellen.

De sleutel lag in het OUD hebreeuws. Het oud hebreeuws is voor ons misschien wel het belangrijkste schrift, omdat via het Grieks en Romeins het geleid heeft tot ons huidige schrift.
Een andere ontwikkeling van ditzelfde schrift heeft geleid tot het Hebreeuws, waarmee ook de betekenis en eigenaardigheden van dat schrift bewaard zijn gebleven.

Het is vrij algemeen bekend dat elke hebreeuwse letter ook een nummer is, een getal, waarmee woorden dus getalswaarden krijgen. Hierop is GEMATRIA gebaseerd.
Wat vergeten wordt is dat elke hebreeuwse letter ook een eigen betekenis heeft. Anders dus dan ons alfabet, waar een letter op zichzelf geen betekenis heeft.

Als we terug gaan naar OUD Hebreeuws, dan zien we dat dat komt omdat de letters zijn ontstaan uit hiëroglyphen. Woorden werden gevormd door combinaties te maken van letters die samen te betekenis hadden van wat moest worden beschreven. (zoals ook in de Egyptische hiëroglyphen).

Een mooi voorbeeld is de AB, de A is eigenlijk het hoofd van een OS. Dit staat voor kracht (daarom begint Allah ook met een A).
De B is ontstaan uit de vorm van een semitische tent en zouden we kunnen vertalen als huis. AB is dus de “kracht van het huis” – en dat staat voor AB(ba), ofwel VADER, die wij wel eens aanduiden met “hoofd van het huisgezin”. Het grappige is dat de oud-hebreeuwse letter A een hieroglyph is van het hoofd (!) van een os, een sterk dier.

Zo zijn vrijwel alle primaire woorden te verklaren door de betekenis van de letters die worden gebruikt. Dat is dus heel anders dan ons schrift, waarbij elke letter een klanknabootsing is en verder geen betekenis heeft.
Dat dit niet zomaar bedacht is, blijkt uit derest van de taal. Er zijn stamwoorden, die uitgebreid kunnen worden met andere letters of combinatie van letters, terwijl al die woorden qua betekenis met elkaar te maken hebben.

Bekijk het volgende filmpje eens en als het je boeit, kijk dan verder op de site en laat je verrassen. Hier is het YouTube filmpje over het eerste woord. Hier is overigens nog geen OUD hebreeuws gebruikt.
Voor het Oud-Hebreeuws kun je behalve naar de site van ancient-hebrew.org ook naar het YouTube channel van ancient-hebrew.org gaan, waar je alle videos kunt zien.
Behalve de sites heb ik nu ook een aantal boeken gekocht van Jeff A. Benner, de man achter ancient-hebrew.org.

De andere site is een wetenschappelijke site en behandeld de 10 dimensies. Hierover in mijn volgende blog.EASTER

Religie Posted on 13 Apr, 2009 23:58:47

It is Easter.
For me that is not a big deal because I am skeptic about the story connected to this originally pagan festival. In fact, I have a problem with the whole New Testament.
But I am interested in the Old Testament, although I am not jewish. Perhaps because I respect the jewish faith more than christians do and because I can understand why Jesus was considered a heretic by the Jews. The claims Jesus made are doubtful and can only be accepted on faith alone.
My mind doesn’t work that way.

Nevertheless I have always been intrigued by all religions and the mystery schools, because they are all looking for answers.
For me the best answers come from science. For the answers that science can not give (yet), I find it interesting to look at alternatives and read what others have to say.

My first problem is GOD.
There is not a real definition of what God is and the Bible makes it even harder to understand. But the Old Testament is the Thorah and owned by the Hebrew people. I deliberately say HEBREW people, because it is not even certain that the people who call themselves Jews these days are the descendants of the original Hebrew people. For all I know the real descendants of the Hebrews have been converted to Islam. Or, the real Hebrews are black people, because different african tribes claim to be of Jewish descent. And science proved that at least the claim of the Lemba tribe is true. It is something to think about. Check this video.

So what is the Thorah all about.
In the very first sentence God is introduced.
One thing about the first sentence we all know: the word for God is ELOHIM.
This is the normal word jews in Israel use for God. The peculiar thing about this word is that it is plural. In English it would read: “In the beginning Gods created the heaven and the earth”. Scholars found that although the word is plural, in sentences it is used as a singular word.

The Genesis is also called The Book of B’reishit, the first word, which is translated as “In the beginning”. But it doesn’t mean a “real” beginning, so it doesn’t say that there was nothing before it. Now that is an interesting idea.
Because I don’t read or speak Hebrew, this information came from a rabbi who was speaking on a radio programm and I heard it because at the time I was the soundengineer who recorded it. That was at least 25 years ago. But now there is internet and I found the same information on this website:

I quote:
The word ‘B’reishit’ does not mean simply ‘In the beginning’; it implies ‘In the beginning of..’: ‘In the beginning of G-d’s creating of the heavens and earth, He said..’
This creation, the heavens and earth, came into existence at a particular time but it does not represent the beginning of all time and it does not represent the beginning of all creation.
unquote.

But the rabbi told me that there is even another meaning for that word. Hebrew has no vowels, only consonants. According to this rabbi, that could mean that the first word could be pronounced differently (I have forgotten what it was) and that would change the translation into: “By wisdom”, so “By wisdom Gods created the heavens and the earth”. This is also interesting, but I haven’t been able to find that information anywhere else.

So it is Elohim that created all that we experience as our environment.
But what happens in the second chapter of the Genesis?
The name of God changes to Adonai Elohim (from vs.4)
Here also are two plural words. Adonai is the plural form of Adon.
Adonai Elohim could therefore mean something like Lords of Lords.

The word Adon is used many times in the Bible and can mean many things, from husband to king to angel and even a slave owner(!). But does it READ Adonai Elohim in the second chapter of Genesis? No, it doesn’t.
second chapter of Genesis

You can check here that it actually is written as YHVH ELOHIM.
Of course YHVH is not pronounced, so when read they say Adonai.
But what does it mean!
Well, God has many names in the Thorah and I have always found that although Judaism is considered a monotheism, it probably isn’t. Perhaps it is more a henotheism and maybe YHVH is one of the Elohim (gods) who the hebrew people accepted as THEIR God.
You can also think of this God as the supreme ruler, like the Greeks had Zeus (= Deus !), but also other gods.

Now if you go in this direction it gets really complicated, because Zeus was, like Jesus, called the SAVIOUR (Soter) and when the Greek Ptolemy I (ptolemy SOTER) became pharaoh of Egypt, he wanted to be a god, like all the Egyptian pharaohs before him.
So the God “SERAPIS” was created, and his statue, resembling a greek person with a beard (how we picture Jesus) is in the British Museum.
According to one account, the followers of this God Serapis were called … Christians. This might well be one of the origins of the Jesus-story.

Back to the “real” God of the Bible, YHVH.
If you want to check ALL the names of God, check this page:
Names of G-D
It has soundbites as well and an explanation for everyone of the many names.
The real name of God was not to be pronounced, so many names were necessary to describe this God.
Even YHVH is probably not meant to be a name, but more a description as you can find on this site, checking the 3 letters Y (yod), H (Hey) and V (Vav).
Hebrew Alphabet

I will give you a kabbalistic explanation of the importance of that word YHVH.
If you put the Hebrew letters on top of each other you see something recognisable: a person.
See this picture.
The Y is the head, the H are the arms, the V is the chest and the H are the legs. Although in that picture the Y is the head, it is called “the rib”, because if you take it away, you get HVH, which means Hawah, or EVE.
So Adam is made in the image of God, YHVH, and without Adams “rib”, HVH, or Eve is born.
The kabbalah however originated in the 7th century so although a nice explanation, it is of little importance.
Also check this page.

It shows that letters and numbers are really very important in the Thorah. That is also why it is forbidden to change anything (not one “jota”) in the Thorah. It would take apart the hidden message that lies in the words, the mystical meaning of the letters and the numerical data.
Check this page again.

And more on this you will find here.

On the following page I gave you before you will find the hebrew alphabet (a word actually named after the first two letters, Aleph and Bet) and you will also find numerical info (although not so much) and sometimes even mystical meanings of certain letters
Hebrew Alphabet
This is really very interesting and gives you something to think about.

If you look at the name of Jesus in Hebrew, you will find that it is written as
YH(sh)VH. Now you see that there is one extra letter, Shin, and the other letter form YHVH, the name of God.
Yahshuah
Is that the reason why Jesus called himself the son of God?
Or was he given that name because he called himself the son of God?
Anyway the letter Shin means THIS WORLD and the other letters YHVH is God. So was Jesus God on this world? Or is it just his name that suggests it and is that the philosophy behind it.

No, it is not as simple as christians (espescially on YouTube) seem to think.
Whether it is even true or not is an open question, hence it is a believe and not a fact.
The Hebrew philosophy and the amazing structure of their alphabet and numerical consequences that follow it, makes the Thorah much more interesting than the simple dictate of the New Testament.
For me, anyway.Wat geloof jij? ?

Religie Posted on 06 Mar, 2009 16:10:43

Ik was eigenlijk met een heel ander stuk bezig, maar dat is inmiddels zo achterhaald dat ik het maar laat zitten. En met het andere stuk, 9/11 en Israel, ben ik nog steeds bezig en dat kan wel even duren omdat ik veel research moet doen en daar eigenlijk geen tijd voor heb (geen tijd voor maak, want ik heb gewoon teveel interesses).
Maar nu lag dat pamflet “Evolutie of Schepping, wat geloof jij” in de bus.
Ik heb er erg om moeten lachen. Maar het schijnt serieus bedoeld te zijn.
Voor iedereen die enigszins wetenschappelijk is ingesteld is zelfs de titel al een aanfluiting.

Op de achterkant van het pamflet staat het volgende:
In kerken en op christelijke scholen wordt geleerd dat God alles geschapen heeft: planten, vissen, vogels en ook de mens“.
Hier wil ik al stoppen en op reageren. Wordt dit als een FEIT gepresenteerd, met als enige aanknopingspunt de Bijbel? En wordt er uitgelegd hoe God dat gedaan heeft en wie die God dan wel is? En wat maakt de Bijbel zo speciaal als enige referentie?
Nee, je moet luisteren en je mond houden (en geloven en bidden).

God is een “onpersoonlijk voornaamwoord”, een HET, dat alles geschapen zou hebben op een manier die onbekend is. Het is een aanname, meer niet, Je zou HET de status HYPOTHESE kunnen geven als het tot de wetenschap gerekend zou kunnen worden, maar in dat geval zou die hypothese al lang geleden zijn afgevoerd, daarom houden we het op: een geloof, een aaname die verder nergens op is gebaseerd. Het zou mensen bijgebracht mogen worden als geloofsleer, maar nooit als feitelijke waarheid, want dát is een leugen.

Bovendien is het een geloofsleer dat gebaseerd is op het verhaal van één enkel volk op deze hele planeet. De veel interessantere verhalen van volkeren als de Soemeriërs en de Dogon worden nergens geleerd – gelukkig is er internet!

Gaan we door met het pamflet:
De evolutietheorie zegt dat er vanzelf een levende cel is ontstaan en uit deze ene cel zijn in de loop van miljoenen jaren geleidelijk aan andere levende dieren zoals vissen, muizen en apen ontstaan.
Effe stoppen weer. Er zou vanzelf een levende cel zijn ontstaan? Nee, dat lijkt me niet. Niks gebeurt “vanzelf”. En “levende cel(len)” betekent hier niets anders dan de mogelijkheid van die cel(len) zichzelf te dupliceren. Inderdaad moet die transformatie op een gegeven moment zijn ontstaan.(1)

Hier wordt een belangrijke stap overgeslagen, namelijk de vorming van allerlei organische moleculen, waar zich uiteindelijk een of meer moleculen uit vormden die zichzelf konden dupliceren. Dat is helemaal niet moeilijk voor te stellen en vrij logisch. Waarom de mogelijkheid tot dupliceren zich aandiende is lastig te beantwoorden, maar de wetenschap pretendeert dan ook niet overal antwoord op te hebben – ze is zoekende – en dat is beter dan een geloofsleer dat zich verstopt achter een mythe, en die mythe als “antwoord” verkoopt. “In den beginnen schiep God de hemel en de aarde” – en voor God kun je elk ander woord invullen – het is geen antwoord op HOE de hemel en de aarde zijn gevormd. Al eeuwen geeft de wetenschap die antwoorden wel.

Het is ook wonderbaarlijk dat over miljoenen jaren allerlei vormen zijn ontstaan uit die oersoep van levende cellen, die zich verdere evolueerden in planten en dieren. Kennelijk is het voor de maker van dit pamflet minder verwonderlijk om voor te stellen dat er een soort geest was die in staat was om wat klei om te vormen in een mens van vlees en bloed.

Het pamflet vervolgt:
Uit het nageslacht van de apen zou de mens ontwikkeld (geëvolueerd) zijn“.
Tja, dat is een harde pil om te slikken. Christenen die zich lange tijd superieur hebben gevoeld ten aanzien van de Afrikaanse bevolking, blijken daar nu niet alleen van af te stammen, maar gaan we verder terug, dan komen we bij de primaten uit, waar de huidige apen ook verwant aan zijn. Men blijft liever het geloof uitoefenen dan de waarheid onder ogen zien – daar hebben de machthebbers eeuwenlang misbruik van gemaakt en heeft onze ontwikkeling misschien wel 1000 jaar stil gezet. Dankzij de Islam is veel kennis van de Grieken toch nog bij ons gekomen en onze verlichting hebben we dus eigenlijk aan de Islam te danken. Nu zijzelf nog.

Even nader toelichten: het DNA van de chimpansee en de bonobo komen het dichtst bij dat van onszelf. Wij stammen af van een zelfde voorouder. Mochten er nog andere stappen tussen liggen die misschien ooit worden gevonden, dan past de wetenschap dat plaatje wel weer aan, maar het verandert weinig aan het beeld dat we nu al hebben van onze “stamboom”..

Het grootste wonder ligt bij de chromosomen (2): chimpansees en bonobo’s en eigenlijk alle mensapen (niet voor niets zo genoemd! Orang Oetan betekent Bosmens) hebben 48 (2 x 24) chromosomen, de mens slechts 46 (2 x 23). De wetenschap kon dat alleen verklaren door te stellen dat die 2 chromosomen die we misten er nog moesten zijn, maar opgesloten in 1 enkel chromosoom. En dat werd uiteindelijk ook ontdekt: de fusie van twee chromosomen, waarbij de gefuseerde chromosoom de informatie bevatte van 2 chromosomen bij mensapen. (Lees voor de grap eens deze aardige bijdrage) (3)

Het pamflet eindigt met de volgende tekst: “Deze uitgave geeft aan dat het technisch niet te bewijzen is of de mens op aarde gekomen is door evolutie of door schepping. Jij hebt de keuze: geloven we wat de evolutie theorie vertelt over de wordingsgeschiedenis van de mens of geloven wat er in de Bijbel staat“.
Ik HOEF helemaal niet te kiezen. Waarom wordt dat zo benadrukt? Is de vraag of ik wil kiezen voor Wetenschap of Religie, dan kies ik Wetenschap. Een kwestie van vertrouwen.

Welke methodes gebruiken de creationisten (4) in dit pamflet (en op de website) om het gelijk aan hun kant te krijgen?
Creationisten proberen aan te tonen dat evolutie niet te bewijzen valt, en dus een geloof is. Ze schermen daarbij met het woord THEORIE zoals wij dat in onze spreektaal gebruiken. In de Wetenschap is THEORIE iets anders en Darwin en zijn vele navolgers hebben hun hypotheses al 150 jaar kunnen aantonen met allerlei bewijzen, waarna DNA-onderzoek vele bevindingen heeft bevestigd.

De evolutie theorie is een THEORIE, dat betekent dat het de status van een HYPOTHESE al lang achter zich heeft gelaten. Voor wie het begrip van een THEORIE nog niet duidelijk is, dit zegt Wikipedia (en elke andere encyclopedie):
Een theorie is een geheel van denkbeelden, hypothesen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. In de wetenschap is een theorie een toetsbaar model ter verklaring van waarnemingen van de werkelijkheid.

Daarnaast proberen de creationisten met halve waarheden en zelfs leugens (hopelijk onbewust, anders zal de toorn God’s over hen komen) het gelijk aan hun kant te krijgen. Creationisten passen vaak trucs toe, zoals analogiën bedenken tussen anorganisch en organisch materiaal.
Je zou mogen verwachten dat intelligente mensen de waanzinnige voorstellingen van de bananenman (Ray Comfort/Kirk Cameron) en de pindakaasman (Chuck Missler) wel zouden doorzien.
Fouten die zijn gemaakt en overgenomen door populair wetenschappelijke magazines, dragen creationisten aan als bewijs dat wij gemanipuleerd worden door de wetenschap om iets te geloven dat niet waar is. Toegegeven: ik kan zelf niet alle wetenschappelijke onderzoekers testen op wat zij zeggen, maar ik hoef ze ook niet blindelings te geloven, aangezien de wetenschappelijk wereld bestaat uit zeer veel personen, die elkaar controleren. Er bestaat zoiets als een wetenschappelijke methode. De Amerikaanse website van de creationisten heeft op hun site proberen aan te tonen dat de evolutieleer niet aan die methode voldoet.
Een wetenschapper op YouTube (shanedk) heeft in een korte serie aangetoond dat dat wel het geval is.

Ik kan het hier uren over hebben en als ik de capaciteit had en het wetenschappelijk gewicht zou ik er een boek over willen schrijven – maar dat is al genoeg gedaan. Het is juist zo dat de creationisten zich richten op de wat minder intelligente deel van de bevolking. Het pamflet waar ik het hier over heb is geschreven alsof het voor kinderen bestemd is, wellicht in de hoop dat die lastige vragen aan hun ouders gaan stellen. De meeste ouders zullen geen antwoord kunnen geven.
Maar de creationisten zelf houden helemáál niet van lastige vragen.’
Mijn moeder stelde als jong meisje bij de eerste les van een Bijbelklasje een lastige vraag – Kain sloeg Abel dood, moest van God weg “van de aardbodem” om te dolen “over de aarde”(?) en ging wonen in het land Nod (?) en bekende daar zijn huisvrouw – “waar komt die vrouw dan vandaan? Er waren toch geen andere mensen?”
Ze mocht niet meer in het Bijbelklasje verschijnen (5)

Tja, de Bijbel laat genoeg ruimte voor lastige vragen, terwijl in de wetenschap er vele verklaringen zijn die wetenschappelijk toetsbaar zijn. En sommige verklaringen zullen moeten wachten tot latere ontdekkingen, die huidige bevindingen weer zouden kunnen corrigeren.

(1)
In die zin is een virus dus géén leven. Een virus heeft een cel nodig om zichzelf te kunnen dupliceren.

(2)
Chromosomen zijn de dragers van het erfelijkheidsmateriaal. 22 van de 23 chromosomen zijn lichaamschromosomen, de overblijver bepaalt ons geslacht. Er gaat echter wel eens wat fout.
Bij het syndroom van Down is er sprake van trisomie 21, dit houdt in dat er 3 (tri) chromosomen 21 aanwezig zijn. Een ander voorbeeld is het syndroom van Turner. Er is dan bij een meisje maar één geslachtschromosoom X aanwezig.

(3)
In verband hiermee en ook voor liefhebbers van de Bijbel en de Genesis is het raadzaam om ook eens te lezen wat de Soemeriërs 2000 jaar voor Mozes schreven over het ontstaan van de mensheid. Het lijkt er erg op dat de Joden het Soemerische verhaal hadden overgenomen, maar meer in de geest van “de bel horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt”. De Joodse Bijbel lijkt verder geïnspireerd door de Egyptische geloofsleer (met name die van Echnaton) en het Christelijk erfgoed is grotendeel Egyptisch van oorsprong.

(4)
Creationisten zijn christelijke fundametalisten, die het Bijbel verhaal aanhangen dat de wereld slecht 6000 jaar oud is en door een fantastisch wezen dat nergens vandaan kwam, in 6 dagen is geschapen, waarna deze wel moe was dat het een dag nodig had om uit te rusten.
De Genesis is een belachelijk verhaal is en zelfs onlogisch – zie de video waarin Rickky Gervais (uit zijn programma Animals) het Bijbelverhaal onder handen neemt

(5)
Mijn eigen verklaring was dat het bij het verhaal van Adam en Eva niet om de eerste mensen ging, maar om de eerste Joden. Zij vinden van zichzelf dat zij het uitverkozen volk zijn en vroeger noemden volkeren zichzelf MENSEN en andere groepen gaven ze het liefst scheldnamen. Zo is Eskimo een scheldwoord dat “viseter” betekent, terwijl dit volk zichtzelf INUIT noemt, hetgeen MENSEN betekent.Wilders en de Koran

Religie Posted on 01 Feb, 2008 23:25:40

Alsof de politiek alle aandacht wil afhouden van de economische en politieke problemen in ons land, wordt elke keer weer de aandacht gevestigd op Geert Wilders en zijn visie op de Koran. Alsof ze bang zijn dat het buitenland (met name de Islamitische dictaturen) het niet opmerkt. Toen Deense cartoons waarin moslims centraal stonden werden gepubliceerd, duurde het nog een half jaar voordat er plotseling tumult over ontstond.

Nederland heeft het voor elkaar om al protesten uit te lokken, nog voordat er iets bekend was over de film die Wilders wil uitbrengen. Wilden ze Geert stoppen? Maar zo werkt het toch niet in Nederland? Je kunt van een omroep ook niet eisen dat ze Deep Throat niet uitzenden, zoals de Christen Unie wil. Een analogie tussen onze Gristelijke medemens en moslims dringt zich op.

Wat betreft de Deense cartoons: de profeet Mohammed heb ik in de plaatjes nooit als zodanig herkend, want we weten niet hoe hij eruit zag. Dat er onder een tekening “Mohammed” staat, zegt ook niets, want er zijn er nog honderdduizenden mannen die zo heten. Onze eigen Jezus-aanhangers begrijpen dat natuurlijk niet, want zij hebben al lang geleden voor elkaar gekregen dat in dit land ouders hun zoon nog steeds niet Jezus mogen noemen. Maar Mohammed is een gewone arabische naam, net als Ahmed en Mehmed. (Moslima’s heten soms ook Maria, omdat één van de profeet Mohammed’s vrouwen, Maria heette).

Waar de plaatjes eigenlijk over gaan is het gedrag van extremistische moslims die handelen in naam van de profeet Mohammed en Allah. Zij zijn het die de Islam en de profeet Mohammed in diskrediet brengen en niet de cartoon-tekenaars.
Je kunt een pistool niet verantwoordelijk stellen voor een moord die ermee gepleegd is, maar wel de persoon die de trekker overhaalde. De leverancier van het pistool kan hooguit medeplichtig zijn, als hij vantevoren wist wat ermee zou gaan gebeuren.
Dus hoe de gelovige moslims met de Koran omgaan en met hun geloof is waar het om gaat. De Koran is het “pistool”. Moorden in naam van Allah, de Profeet Mohammed en de Koran is geen reclame voor de Islam. Je kunt het dragen van een pistool verbieden en dus kun je dat ook met de Koran doen, als daar genoeg aanleiding voor is. En dat laatste is het cruciale punt. Punt van discussie is dus: is daar aanleiding voor. Wilders vindt van wel en staat in politiek Nederland alleen, maar heeft wel een achterban. Het geeft dus aan dat discussie nodig is.

Wat voor een democratie geldt, geldt ook voor de geloofsvrijheid. Een ondemocratisch systeem kan op democratische wijze een democratie onderuit halen. Er is geen weg terug. Zo kan de geloofsvrijheid er ook voor zorgen dat er een einde komt aan die geloofsvrijheid.
Islamitische landen zijn nu niet bepaald lichtende voorbeelden van vrijheid van meningsuiting, politieke tolerantie en godsdienstvrijheid. Als Nederlander zou je er trots op moeten zijn dat wij dat wel kennen, maar dan moet je dat ook willen verdedigen.

Als een rechtbank in Afghanistan een journalist de doodstraft geeft, alleen maar omdat die kritisch stond tegenover de Islam, dan is er iets erg mis met die rechtbank. Het islamitsche rechtssysteem, de Shariah, is verbonden met de Islam en de Koran. Het is begrijpelijk dat wij dat niet dulden. Als moslims hun geloof willen belijden, moeten ze dat zeker doen, maar NIET ten koste van de Nederlandse samenleving. De Islam is echter een “totaalpakket” en dat schijnen de meeste politici niet te willen begrijpen. De Islam eist staatkundige veranderingen die ongrondwettelijk zijn. Ik verwacht van de Nederlandse regering en van de koningin dat ze onze grondwet verdedigen en onze maatschappij niet aan vijanden van dat systeem uitleveren. En als het uit de hand loopt, laten Koningin en Regering het Nederlandse volk dan weer in de steek, zoals in 1940 gebeurde?

Het geval van die journalist geeft aan dat in Afghanistan niet alleen géén geloofsvrijheid is, maar ook dat er geen vrijheid van meningsuiting is. En dat moeten Nederlandse militairen daar verdedigen en, als ze niet oppassen, nog met de dood bekopen ook. Het is duidelijk dat Nederland daar niet zit om de vrede te bewaren, maar om de belangen van Amerika te behartigen. En wat zegt dat over onze eigen regering?

Over de film van Geert Wilders komt heibel. Moslims dulden geen kritiek, dat mag iedereen inmiddels duidelijk zijn. Hans Teeuwen: “moslims schijnen te denken dat ze een monopolie op de Waarheid hebben”.
Zoals we inmiddels weten zal de film van Wilders niet zozeer beledigend zijn voor de Koran of de Islam, maar wel voor de mensen die hun visie op de Koran botvieren op hun medemensen in naam van Allah en zijn profeet Mohammed. (In feite was dat ook de boodschap van de cartoons, dus dat geeft reden tot ongerustheid).
Weinigen realiseren zich dat 15, 20 jaar en langer geleden de Islam gematigder was. Het zijn vooral de Wahabieten geweest die van Saoedi Arabië een oord hebben gemaakt waar vrouwen niet MEER mogen autorijden en hun gezicht niet MEER mogen laten zien. De Wahabieten exporteren dat gedachtegoed. Dus niet Irak, maar Saoedi Arabië is het, dat de terroristen steunt die het Westen probeert te bestrijden, maar dat ondertussen wel aan dat Westen verdient. Een merkwaardige geldstroom.

In Indonesië baadden de vrouwen vroeger met ontbloot bovenlijf in de kali. Maar het islamitische gedachtegoed van Atjeh heeft zich over heel Indonesië verspreid. Het is een gotspe dat juist op het enige niet-moslim gebied van Indonesië, het hindoeïstische eiland Bali, moslims (van Java) een bomaanslag hebben gepleegd.
In Afghanistan waren het de Taliban uit Pakistan die het land regeerden vanuit het Islamitische gedachtengoed. Niet WIJ, maar ZIJ noemen de Koran als hun inspiratiebron om vrouwen met Burka’s te laten lopen en mensen te vermoorden die niet doen wat ze zeggen. Zij waren het die de 1000en jaren oude boeddhistische beelden opbliezen omdat het mensen voorstelden. Je moet toch niet denken wat er met al ons cultuurgoed (beelden, schilderijen) zou gebeuren als moslims het bij ons voor het zeggen krijgen? Zou onze kunstwereld dan nog zo tolerant zijn en Doekle Terpstra steunen?

Als ik moet geloven wat ik erover gelezen heb, wil Wilders in zijn film tonen hoe moslims zelf omgaan met de Koran. Voor wie het niet weet: in de film zal Geert Wilders fragmenten van de Koran laten zien en dat illustreren met beelden waarin die fragmenten in de praktijk worden uitgevoerd. Dat kunnen schokkende beelden zijn die ons in Nederland altijd zijn onthouden, zoals de onthoofding van een Saoedische prinses omdat ze overspel had gepleegd, het afhakken van een hand van een dief, het stenigen van een vrouw en ga zo maar door.

Dat de doodstraf geen reclame is voor de Islam heeft nu ook Iran begrepen. Maar ze zitten vast aan de shariah, dus wordt voortaan de doodstraf aan onze ogen onttrokken. De vraag is of het dan net zo gaat als bij de ophanging van Sadam Hoessein, of zoals het in Amerika gebeurt. Ook is het in Iran goed mogelijk dat op geheime wijze alle tegenstanders van het regiem zullen verdwijnen. Mensen uit Nederland terugsturen naar dit soort regiems is zeer onverstandig. Aan de andere kant moet je gevluchte moslims, die in ons land mogen blijven, documenten laten ondertekenen dat zij en hun gezin op straffe van uitzetting onze grondwet hebben te eerbiedigen. Of willen we straks ook dat de Randstad onafhankelijkheid wordt, zoals de Servische provincie Kosovo, dat nu door Albanese vluchtelingen en hun nazaten wordt overgenomen?

Als een cineast zich geroepen voelt om op dezelfde manier als Wilders met de Koran wil, de Bijbel in een film te laten zien, dan wordt het een saaie film, of er moet diep in het verleden worden gegraven (Kruistochten, Inquisitie, heksenjacht, enz.). En daarmee zou een cineast aantonen dat de islam voor ons middeleeuws is. Waarschijnlijk kan een mohammedaanse cineast een film maken over de Torah en beelden laten zien hoe Israël met de Palestijnen omgaat. Alleen hebben moslims vanuit hun eigen geloof niet veel recht van spreken. Voor mij geldt nog altijd het al oude spreekwoord: wat u niet wilt dat u geschiedt doet dat ook een ander niet. Dat is levenswijsheid en geen geloofsdogma. Het spreekwoord geeft ook aan, dat “wie kaatst, de bal moet verwachten”. En dat wil weer NIET zeggen dat wie zich tegen de Islam uitspreekt, een zwaard in zijn rug moet verwachten.

Als moslims in ons land roepen dat Geert Wilders dood moet omdat hij deze film wil maken, dan geven ze daarmee aan dat ze kennelijk in een maatschappij willen leven waar de shariah wordt gehanteerd. Gezien de statistieken over criminaliteit zullen ze daar echter meestal zelf het slachtoffer van zijn. En je kunt in ons land wel een enquete onder moslims gaan houden over hoeveel van hen de shariah willen, maar zelfs als dat maar 1% is, zegt dat niets, want de Islam is geen democratie.

De dag dat de film van Wilders uitkomt willen imams de deuren van moskeeën in ons land openstellen voor niet-moslims (kaffers) om te laten zien dat Wilders ongelijk heeft. Maar Wilders zal met beelden laten zien, wat in naam van de Islam, en dus de Koran, gebeurt. Wat willen die imams dan aantonen met die “open deuren”? Het probleem is dat er geen 1 Islam is, maar honderden Islams, die het elkaar ook niet makkelijk maken. Het conflict tussen Soennieten en Sji-ieten is wel het bekendst, maar er zijn veel meer stromingen, waarvan sommigen bloedig worden onderdrukt, zoals het Bahai.

Niet lang geleden zou een vrouw gestenigd worden (de doodstraf) omdat ze “zich had laten verkrachten”. Dat is gelukkig door internationale druk voorkomen. In Nederland krijg je heel Nederland over je heen als je zegt dat een meisje die verkracht is, dat zelf heeft uitgelokt. (door een minirok te dragen bijvoorbeld). Maar als een vrouw in Afrika daarvoor de doodstraf krijgt (daar hebben ze zelfs geen minirok voor nodig) en Geert Wilders dat als voorbeeld zou willen gebruiken om aan te tonen hoe wreed de Shariah is en dat dat in naam van de Koran gebeurt, dan staan diezelfde mensen te protesteren … TEGEN Wilders.

En dan Spong. Ik vond hem een aardige man in de tijd van Fortuijn. Hoewel hij het risico loopt om met zijn hoofd naar beneden van een kerktoren te worden gegooid vanwege zijn sexuele voorkeur, vindt hij dat Geert Wilders aangepakt moet worden omdat die de Koran een fascistisch boek heeft genoemd.
Ik begrijp daar niets van. Fascisme is een politiek idee, net als marxisme en socialisme. “Fascist” is een label en geen belediging. Je kunt het als een belediging opvatten, maar datzelfde geldt voor “communist”. (Als ik een rijtje beroemde democratisch gekozen socialisten moet noemen, kan ik ook Hitler en Mussolini noemen, toch?). Spong kan nooit hard maken dat Wilders beledigend was. Bovendien: in Turkije staat, na de Koran, Hitler’s Mein Kampf in hoog aanzien. Dat geeft te denken.

Toevallig stond vorige week een foto in de METRO van Bush die het Congres toespreekt in de “State of the Union” (op pagina 6). Aan weerskanten van de Amerikaanse vlag zijn in goud zogenaamde FASCI afgebeeld, een bundel hout met een bijl. Dit is het symbool van het Italiaans fascisme. Ik vraag me af of Spong ook de moed heeft om Amerika aan te klagen vanwege het openbaar tonen van fascistische emblemen. Natuurlijk zijn die Fasci veel ouder (zoek het maar eens op internet op), maar dat geldt ook voor het hakenkruis, dat zowel in India als in China veel voorkomt. Onlangs was er nog tumult over een Amerikaanse overheidsgebouw dat vanuit de lucht als een hakenkruis was gebouwd. Later zijn nog meer van die gebouwen in Amerika ontdekt. Maar daar wordt noeilijk over gedaan, maar niet over de fasci van het Congress in de USA.

Ik wacht rustig die film af en ga er goed voor zitten als die uitgezonden wordt. En dan moet in dit land het antwoord zijn: discussie, en niet rellletjes, autobranden en bomaanslagen.
De oproep van de koningin met kerstmis gold toch voor ALLE Nederlanders en niet alleen voor de allochtonen? Of wel, want het is helaas wel door iedereen zo opgevat. Zoals Doekle Terpstra bijvoorbeeld.Jezus en Caesar

Religie Posted on 30 Oct, 2007 23:26:01

En daar was-ie weer: de theorie van Carotta dat Jezus eigenlijk Ceasar was. Toen het boek hierover in Nederland uitkwam kende ik die theorie al. Waarschijnlijk had ik het al in het blad FRONTIER gelezen, een uitstekend tijdschrift met vele wetenswaardigheden. En nu gaat er een documentaire komen van Jan van Friesland over die theorie, die ervan uitgaat dat de verhalen van met name het Marcus evangelie eigenlijk over Julius Caesar gaan.

Dat de Romeinen het christendom zeer sterk hebben beïnvloed, daar twijfel ik niet aan. Het sterkste argument vind ik dat Jezus Christus tot half-god is gemaakt. Half-goden zijn typerend voor de Grieks-Romeinse traditie en zéér zeker niet Joods. Het feit dat Jezus een Jood was, wordt derhalve te vaak vergeten door de mensen die geloven dat Jezus werkelijk de zoon van God en de mensvrouw Maria was.

Er zijn allerlei theorieën over wie Jezus was. Behalve een paar verdwaalde mensen die elk woord van het evangelie letterlijk nemen, zijn de meeste mensen sceptisch over de verhalen die over Jezus de ronde doen. Er wordt terecht gezocht naar de werkelijke gebeurtenissen die daaraan ten grondslag hebben gelegen.

Zelf vind ik dat Carotta te ver gaat en ik moet het gedeeltelijk met Anton van Hooff eens zijn die op de site van skepsis hierover geschreven heeft
http://www.skepsis.nl/carotta.html
De waarheid zal waarschijnlijk in het midden liggen, want het kan niet anders of de Romeinen hebben het christendom beïnvloed en waarschijnlijk zo sterk dat van het oorspronkelijke christendom niet veel over is.

Net als in onze streken de Paashaas is ingevoerd en de geboorte van Christus op 26 december wordt gevierd met kerstbomen in huis, zo zullen vooral de Romeinen met hun ideeën het christendom hebben hervormd. Ze zouden het christendom in zijn orginele vorm ook nooit als staatsreligie hebben aanvaard. Het concilie van Nicea (325 na Christus) onder Romeinse contrôle gehouden, is de werkelijke startdatum van het christendom.

De vele theorieën rond Jezus van Nazareth zijn tot stand gekomen door mensen die door een bepaald idee waren getroffen, en dat zijn gaan uitwerken. Het lijkt een beetje op de Atlantis-theorieën: voor elke theorie is wel iets te zeggen, maar geen enkele theorie kan alles sluitend verklaren. Om dat toch te proberen worden beweringen gemaakt die kant noch wal raken. Anton van Hooff zegt op de site van Skepsis over Tacitus:
“Deze Romeinse geschiedschrijver spreekt in Annales 15,44 (geschreven omstreeks 115) met grote laatdunkendheid over het verderfelijke bijgeloof, exitiabilis superstitio, van de christenen. Ze zijn een kwaad en ze maken zich schuldig aan haat tegen de mensheid. In dit verband legt Tacitus de lezer even uit waar het christendom vandaan kwam. `De naam is afgeleid van de Christus die tijdens het bewind van Tiberius door toedoen van de procurator Pontius Pilatus was terechtgesteld’, zo vertaalt M.A. Wes de passage, die door alle moderne uitgevers van de Latijnse als echt wordt erkend. Maar Carotta weet het beter: laten we nu net hier te maken hebben met een vervalsing!”

Er zijn theorieën over Jezus die melden dat Jezus de kruisiging overleefde (vandaar de opstanding) en toen vluchtte naar India. En zo zijn er veel theorieën die allemaal een mogelijke waarheid bevatten. Veel theorieën beschrijven de overeenkomsten tussen gebeurtenissen in het Nieuwe Testament en de gebeurtenissen in verhalen uit de Egyptische tradities. Vooral de Astro-Theologie is een zeer interessante en overtuigende theorie.

Het belangrijkste feit dat al deze theorieën ons duidelijk maakt, is dat we met een GELOOF te maken hebben en niet met FEITEN. De ECHTE en VOLLEDIGE waarheid zullen we nooit te weten komen – en mochten we er ooit achterkomen, zal dat door het Vaticaan stil worden gehouden.God!

Religie Posted on 26 Oct, 2007 22:59:32

Minister Vogelaar noemde een tijdje geleden dat Nederland toestevende op een land met een joods-christelijk-islamitische traditie.
Nee, dit wordt geen politiek onderwerp – hoewel ik soms wel eens moeite heb met de scheidslijn tussen politiek, wetenschap en religie, omdat ze elkaar vaak raken.
Maar het gaat nu even over dat joods, christelijke en islamitische. Ik geloof niet dat onze traditie joods-christelijk is. Het zijn eerder de Joodse vrijdenkers, zoals Spinoza, en de sociaal-religieuzen, zoals Domela Nieuwenhuizen, die hun stempel op de Nederlandse traditie hebben gedrukt. Wellicht moet aan dat joods-christelijk nog het woord liberaal aan toegevoegd worden.

Want wat is er eigenlijk joods aan de Nederlandse traditie? Ik denk niets, hoewel de joodse handelaars en joodse bankiers veel invloed hebben in welk land dan ook. Maar de koppeling met “chrstelijk” geeft aan dat we het over de Joodse religie hebben en niet over de Joden als bevolkingsgroep. Maar hoezo joods-christelijk dan? Ik zou het niet weten. Ik denk dat mensen dat uit een gewoonte roepen, vooral mensen die niets met religie hebben, zoals minister Vogelaar. Misschien bedoeld ze de koppeling van het Oude Testament (Joods) en het Nieuwe Testament (Christelijk) van de Bijbel? Dat zou kunnen. Maar kennis van de verhalen van het Oude Testament betekent nog niet dat we de tradities van de Joden hebben overgenomen. Als je naar de vrije dagen kijkt in ons land, kun je eerder spreken van een Christelijke traditie en niet Joods-christelijk.

Dat Vogelaar geen kaas gegeten heeft van religies moge blijken uit haar kennis van de Islam. Hoewel de Islam Jezus ziet als een bizonder mens, zien ze hem zeker niet als een God, zoals menigeen die zich Christen durft te noemen. Er is toch maar één God? Dus Jezus kan geen God zijn.

Maar het geeft goed aan waar het bij het Christendom om gaat: om JEZUS, niet om God zelf. Maar ook bij het Joodse geloof gaat het niet in de eerste plaats om God (YHVH, Adonai, Elohim, enz.), maar om Mozes.
De moslims kennen Mozes en Jezus ook. Ze kennen de geschiedenis van de Joden, maar zij hebben de Koran als heilig boek en dat kent geen verbintenis met de Bijbel. Bovendien is de Koran niet alleen maar een geloof, maar het is een hele levensstijl en dat valt moeilijk te verenigen met de traditie van vrijheid die in ons land bestaat. De Islam kent dezelfde God als de Joden en Christenen. Daar kan over gediscussieerd kan worden, want persoonlijk zie ik allerlei Goden in de Bijbel aan mij voorbijkomen. En de Jezus van het NT is in feite een half-god, een typisch Grieks en Romeins idee. Niet zo vreemd dat tussen de Joodse Jezus en de Christelijke Jezus een Romeins filter zit – Jezus is tot ons gekomen via de Romeinen. De Isis-culte in Rome werd vervangen door de heilige moeder Maria.

Ik kan dus stellen dat het Jodendom om Mozes draait, het Christendom om Jezus en de Islam om Mohammed.
En God?
God lijkt niets meer dan een excuus! Want laten we eerlijk zijn: we weten niet eens waar we het over hebben als we het over God hebben. Er is geen vastomlijnde definitie waardoor we allemaal weten waarover we het hebben. Sommigen stellen God=Natuur en anderen stellen God=Liefde. Eigenlijk heeft ieder daar zijn eigen idee over.

Joods-christelijk-islamitisch is een onmogelijkheid. Drie godsdiensten die dezelfde God aanbidden maar hun verschillen benadrukken en niet hun overeenkomst.
En binnen die drie hoofdreligies zijn nog allerlei subreligies aanwezig, waarvan sommigen zwaar vervolgd worden. We hebben dat bij het Christendom gezien (Hugenoten) en we zien het nog steeds bij de Islam (Bahai).
Zelfs bij de joden kennen we eigenlijk maar twee stromingen, de traditionelen en de liberalen. De joden die zich in ons land verenigen onder de noemer “Een Ander Joods Geluid” zijn liberale joden.

Uiteindelijk zullen de liberale groeperingen van alle geloven beter met elkaar kunnen opschieten dat de fundamentalisten. Voor “de lieve vrede” is liberaal in dit geval dus beter. Voor de Islam bestaat dat niet – de opdracht van alle moslims is te lezen in de Koran….Beledigen !?

Religie Posted on 10 Oct, 2007 08:44:15

vb.1. God is een sprookjesfiguur !
vb.2. Mohammed is een geiteneuker !
Zijn dit beledigingen? En wie beledig ik dan met deze uitspraken?
Het is veel ingewikkelder dan menigeen denkt, dus laat ik deze twee “beledigingen” eens analyseren.

Ten eerste mijn excuses aan degenen die zich hierdoor beledigd voelen. Want daar gaat het in de eerste plaats om: wie VOELT zich beledigd.
Een ander belangrijk punt is: is het mijn bedoéling om te beledigen? Nou, in dit geval niet. Ik wil niemand beledigen ik wil alleen een probleem naar voren brengen en ik gebruik daarbij twee voorbeelden.
Dus de eerste belangrijke conclusie is dat je een ander alleen kunt beledigen als die zich beledigd voelt! Ik ben vroeger behoorlijk uitgescholden en dat vond ik niet leuk. Uitschelden is het maken van een opmerking, bedoeld om anderen te beledigen. Maar je hoeft niet boos te worden van zo’n opmerking (belediging). De ander probeert zich boven jouw te stellen door je te kleineren. Als je daar niet op ingaat, heeft de belediging zijn doel gemist.

voorbeeld 1
De uitspraak dat God een sprookjesfiguur is, hoeft zelfs niet bedoeld te zijn om te beledigen, maar bedoeld om aan te tonen hoe degene die het zegt tegen God aankijkt. Misschien had ik dan beter kunnen stellen: “ik vind dat God een sprookjesfiguur is”, waarmee ik recht toe aan de mensen die dat niét vinden. Het komt dan ook minder over als een belediiging.
Daar kun je echter weer tegen inbrengen dat alles wat ik zeg MIJN mening is en derhalve niet de Waarheid. Ik zeg: “God is een sprookjesfiguur”, DUS: ik VIND dat. Meer waarde heeft die uitspraak niet.

Als je echter stelt dat God een sprookjesfiguur is, voelen horden religieuze mensen zich beledigd. Ze vinden dat ik daarmee God beledig, maar zoals ik net heb gesteld: voelt God zich beledigd? Als het al beledigend zou zijn, aan wie is die belediging dan gericht – zeker niet aan God, want de uitspraak wordt gedaan door iemand die kennelijk niet in God gelooft!
En als God zich bij mij meldt als een beledigde partij, moet ik die uitspraak meteen terugnemen, want kennelijk IS Hij dan géén sprookjesfiguur.

Nee, het zijn de gelovigen die zich beledigd voelen, omdat ZIJ vinden dat HUN geloof in God wordt aangevallen en zij vatten dat op als een belediging.
Het gaat hier dus niet om God, maar om mensen die zich beledigd VOELEN.

Ik kan ook zeggen: “God is een sprookjesfiguur” juist om gelovigen te beledigen. Maar zoals zojuist gesteld: als die gelovigen niet reageren op mijn uitspraak, of mij proberen te overtuigen van de fout in die bewering, dan is er toch niets mis met die uitspraak? Je kunt het zelfs dan niet als een belediging zien, omdat degene die ik daarmee probeerde te beledigen er serieus op in kunnen gaan en mijn uitspraak omvormen tot MIJN mening. Met andere woorden: zij vatten mijn belediging op als MIJN mening en reageren daarop met HUN mening. Van de belediging is niets meer over.

voorbeeld 2
En zo is het ook met de moslims die roepen dat Allah en de profeet Mohammed worden beledigd, terwijl het zij ZELF zijn die zich beledigd VOELEN. Dat zij daarbij vinden dat ze iemand daarvoor het leven mogen ontnemen, lokt weer andere uitspraken uit, zoals: “de Islam is achterlijk”, een uitspraak die wordt ingegeven door het feit, dat de Christenen VROEGER hetzelfde deden en stenigen iets is van het Oude Testament en niet van onze tijd.
En zo escaleert de zaak!
Ik zou daarom tegen moslims willen zeggen: reageer niet beledigd op de “opmerking” dat de Islam achterlijk is. Ga er serieus op in en probeer in een discussie aan te tonen dat de Islam niét achterlijk is. Probeer ook te begrijpen waarom de ander zo’n uitspraak doet.

Moslims voelen zich beledigd als er neerbuigend wordt gedaan over hun profeet.
De uitspraak: “Mohammed is een geitenneuker” komt dan hard aan. Maar ik heb dit zinnetje niet voor niets gekozen.
Er staat namelijk nergens dat ik het over de profeet Mohammed heb. Misschien heb ik het over de slager op de hoek die Mohammed heet, zijn vrouw slaat en gewoon een onaardig mens is. Met mijn belediging geef ik aan hoe ik over die persoon denk. Ik kleineer hem en zeg in feite dat hij in mijn ogen minderwaardig is. Voordat een moslim dan ook met een mes achter mij aankomt, moet hij wel beseffen waar ik het over heb!

Als ik had gezegd “Jezus is een geitenneuker”, dan was dat een ander geval geweest: niemand in Nederland heet Jezus, want dat is een verboden naam. Maar Mohammeds zijn er zat en zolang ik de naam niet aanvul met (vzmh), een toevoeging dat “vrede zij met hem” betekent en waarmee ik dan expliciet de profeet Mohammed bedoel, is het niet zeker over wie ik het heb.

Maar hoe zit het dan met “Mohammed is een pedofiel”, waarmee ik wel degelijk de profeet bedoel die met een waarschijnlijk 9 jarig meisje trouwde en haar erkende toen ze ongeveer 13 jaar was.
Ten eerste is “pedofiel” geen scheldwoord, maar er wordt bedoeld dat iemand voorkeur heeft voor sex met jonge kinderen. Dat we dat afkeuren is begrijpelijk, en dat daarmee het woord “pedofiel” een scheldwoord kan zijn, is ook begrijpelijk. Als iemand werkelijk pedofiel is, is het geen belediging maar een feit. Als iemand GEEN pedofiel is, dan is het een belediging. Als je dus vindt dat Mohammed (vzmh) géén pedofiel was, dan is het een belediging jegens Mohammed en wordt het ook zo opgevat door zijn aanhangers.

Maar als moslims het nu eens niet als belediging opvatten, maar de discussie aangaan of hij nu wel of geen pedofiel was, dan wordt het veel interessanter.
De uitspraak “Mohammed (vzmh) is een pedofiel” is waar of niet waar.
MJN MENING is dat het NIET waar is. Ik ben geen moslim, maar ik hou rekening met omstandigheden en plaats gebeurtenissen in zijn eigen context. Er zijn genoeg zaken in de Koran die afkeuringswaardig zijn, maar dat de Profeet een 13-jarig meisje tot zich nam hoeft dat niet te zijn. Daarover kan dan een discussie gevoerd worden.

Dus als ik moslim was, hoefde ik mij niet beledigd te voelen door deze uitspraak. Ten eerste gaat het niet over mij, maar over iemand anders, mij “beledigd voelen” is dus plaats-vervangend.
Ten tweede is die uitspraak, geplaatst in de juiste context, onjuist en kan van officiële zijde worden ontzenuwd. Iedereen kan het opzoeken op Wikipedia onder pedofilie.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pedofilie

Herco