Blog Image

COLUMNS

Over deze weblog

Via deze blog ga ik het over alles hebben wat mij bezig houdt.

DARK MATTER and TESLA

Wetenschap Posted on 30 Apr, 2011 10:46:39

It has been some time since I posted, but today I read about the last flight of the spaceshuttle Endeavor.

This flight is special and not because it is the last one. According to what I read on Michio Kaku’s Big Think blog it carries a piece of scientific equipment that costs about 2 billion dollar and was 17 years in the making. It is a particle accelerator with only one goal: trying to find out what the origin of the universe is and to find what it is made of.

Now many people might think the universe consists mainly of nothing, with matter scattered around consisting of galaxies, stars and planets. But that is not what we mathematically find or as Lawrence M. Krauss puts it: “NOTHING is not NOTHING anymore”. Quantum physics shows us that matter pops in and out of existence constantly and contributes to the existence of the universe. And it is probably the cause of the Big Bang. Since we found that out, the Big Bang isn’t considered anymore to be the beginning of the universe, but just an incident that happened in a kind of universe before ours. At the same time we had to assume that there are more dimensions than the 3 space dimensions we are aware of and that the laws of nature as we know them are probably confined to our own universe that might be part of a multiverse, all different but all existing at the same time. And TIME itself is the biggest mystery of all. But for now, let’s stick to the matter in our universe.

If we add up all the matter we can detect in the universe, it accounts for only 3% of what we should find to explain what we see: a universe of galaxies that move away from eachother at an ever increasing speed. Theoretically there should be more matter and more energy. A lot more. Besides that, it should be all around us – the universe should be filled with it.

I also read something about Tesla, the “mad scientist”. Tesla was a genius, who made a lot of inventions and without whom the “electric world” would be very much different. Some people don’t realise that even the lightbulb is his invention. You probably think it was Edison (or rather the Englishman Joseph Swan), but the fact is that for this invention Edison used 17 of Tesla’s patents. But Tesla was not a business man, and Edison was.

One of Tesla’s famous projects he did was unknowingly funded by Westinghouse Co. Tesla distracted electricity from the sky and transmitted it wireless. He wanted poor areas like Africa to enjoy electricity as well. Of course Westinghouse pulled the plug when this was discovered, because Westinghouse, like Edison, was in it for the money. “Free” energy is not an option.
Nowadays we see the same thing with cars that can drive on tapwater and with the developement of Free Energy (zero point energy).

Scientists used to believe in Aether. It was the substance that was all around us and through which energy could flow. It was the explanation for radio waves travelling through the air and light travelling through space. Scientists rejected the idea because tests in the 19th century couldn’t detect it – just as we are unable to detect Dark Matter. People like Lorentz offered theories why aether could not be detected. But the idea of aether was left, because in 1905 Einstein’s special theory of relativity didn’t need it anymore. So the idea of aether was left.

Only Tesla didn’t. He stated that one day science would have need for aether again and it seems he was right. Aether was also called the fifth element, because it should be very much different than the other four: air, water, earth (matter) and fire. Now it seems we DO have a fifth element on our hands, a matter that can not be detected (yet) and we therefore call Dark Matter.

On Wikipedia I read “in physics there is no concept considered exactly analogous to aether, however Dark Energy is sometimes called quintessence due to its similarity to the classical aether”. Isn’t that interesting!

Was Tesla right after all? I, for one, think he was.
Was Einstein wrong? I don’t think so, because Einstein was not happy about it himself and looked for other answers, espescially the Theory of Everything. And Einstein even used the word “Aether” for the gravitational field within general relativity, but his terminology never gained widespread support.
But it seems we still need the idea of Aether and now call it Dark Matter. And it has to do with the gravitational field as well. No Einstein wasn’t wrong, he wasn’t just done yet and died unhappy about it.DR. CHACHOUA

Wetenschap Posted on 14 Nov, 2009 23:25:15

Ooit gehoord van Dr. Sam Chachoua?
Ik denk het niet, hoewel deze man wereldberoemd zou moeten zijn en de Nobelprijs voor medicijnen had moeten krijgen. Maar nee, de medische wereld heeft een van de sterkste lobby’s die er zijn, wat Jimmy Carter ooit deed verklaren dat die lobby minstens even sterk moet zijn als de olie lobby.

Aan ziek zijn wordt veel geld verdiend. De pharmaceutische industrie maakt geen medicijnen waarmee ze zichzelf buiten spel zet, dat zal een ieder begrijpen. Moet je van die industrie dan verwachten dat Kanker en AIDS de wereld uit worden geholpen? Iedereen zal moeten toegeven dat dat niet gauw zal gebeuren.

Doctor Sam Chachoua komt uit Australië en zag als kind zijn vader langzaam aan kanker ten onder gaan. Er werd van alles gedaan, maar het maakte hem alleen maar zieker. Sam Chacoua werd dokter en ging bestuderen waarom kanker soms vanzelf genas (spontaneous remission) en waarom bepaalde vormen van kanker sneller tot de dood leidden dan andere vormen van kanker, wat meer te maken bleek te hebben met het orgaan dat was aangetast, dan de kankercellen zelf.

Dr. Chachoua ontwikkelde IRT, Induced Remission Therapy. De vaccinaties die hij toedient bevatten geen aangetaste dode cellen (zoals bij griepinjecties), maar zijn gebasseerd op een methode die Chachoua heeft ontleend aan hoe ons lichaam zelf met ziektes om gaat en ons falende immuun-systeem wordt middels zijn therapie gestimuleerd. Kankercellen die door ons lichaam niet herkend worden, worden “gemerkt” en het lichaam herkent ze daardoor en rekent met ze af.
Datzelfde proces werkt ook bij AIDS en Reuma, omdat deze ziektes allemaal dezelfde eigenschappen vertonen: ze misleiden ons immuunsysteem.

In 1996 toonde Cedars-Sinai Medical Center interesse in de serums en vaccinaties van Sam Chacoua en bood aan om zijn IR therapie te testen, maar Chachoua moest dan wel zijn hele onderzoek overdragen aan Cedars-Sinai. Dr. Chachoua besloot dat te doen.
De testen waren spectaculair en uit de test bleek de therapie voor 99% succesvol.

Toen stortte langzaamaan de wereld van Chachoua in elkaar. In zijn naam werden klinieken in Mexico geopend, waar totaal géén resultaat werd behaald. Chachoua deed er alles aan om die klinieken te dwingen te sluiten, maar net zo snel opende ergens anders weer klinieken, die ook geen enkel effect hadden. Het leek erop dat Chachoua buiten spel werd gezet en zijn therapie in de ijskast zou verdwijnen.
Cedars-Sinai Medical Center kende Sam Chachoua plotseling niet meer en zeiden nooit contact met hem te hebben gehad. Dit was in 1996.

Dit was genoeg voor Dr. Sam Chachoua om een rechtzaak te beginnen. De rechtzaak eindigde in 2001, gewonnen door Sam Chachoua, die daarmee 10 miljoen dollar kreeg.
NBC meldde in augustus 2001 over “the most effective treatment for Aids and Cancer in history”. Echter, daarna werd het weer stil.

Je zou denken dat er toen niets meer in de weg stond om de wereld te genezen van kanker, aids, alzheimer en al die andere ziektes waar ook de “goede doelen” het van moeten hebben. Want behalve dat de pharmaceutische industrie een miljardenindustrie is, hangen er allerlei goede-doelen organisaties aan. De managers van al die organisaties varen er wel bij. Ondertussen krepeert het volk.

Het belangrijkste obstakel in Amerika is de FDA. Als zij hun goedkeuring niet geven wordt een medicijn NIET vrijgegeven. De mogelijk ineffectieve griepprikken worden vrijwel zonder testen vrijgegeven (geloof maar dat daar miljarden aan wordt verdiend!), maar de Induced Remission Therapy van Dr. Chachoua moest wachten op vrijgeven door de FDA.

De vraag is: hoe lang konden ze deze therapie tegenhouden en daaraan gekoppeld: hoeveel mensen waren ze bereid daarvoor dood te laten gaan. Antwoord: 4 jaar (en hoeveel doden?)

In Juni 2005 kwam de therapie vrij. De therapie kost ca 10.000 dollar (7 injecties over een periode van 15 dagen). Er is echter geen ruchtbaarheid gegeven aan deze ontwikkeling. Het moge duidelijk zijn waarom.
Dr. Sam Chachoua is momenteel aan ander onderzoek begonnen.

Deze tekst is ontleend aan het artikel op DEZE SITE.

YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=TFSkJhCcpBYTWEE INTERESSANTE SITES (2)

Wetenschap Posted on 15 Aug, 2009 23:00:05

“We start with a point”.
Zo beginnen alle video’s van YouTuber 10thdim.

De eerste interessante site is te vinden onder Religie en het wordt nu dus tijd (!) om de andere site voor te stellen.
Het valt onder het kopje wetenschap, maar eigenlijk is het op de grens, want als we het hebben over quantum fysica, branes en de 10e dimensie dan begeven we ons op een theoretisch gebied van de wetenschap waar veel wetenschappers niet eens aan willen omdat de consequenties wonderlijker zijn dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen.

Nee, het is geen geval van “geloven of niet”, maar het is een gevolg van problemen die in de wetenschap verklaard kunnen worden via de wiskunde – het gevolg was wel dat er een vijfde dimensie moest worden ingevoerd.

In deze YouTube video van TEDtalk legt Brian Greene uit hoe dat in zijn werk ging. Een zéér interessant en duidelijk verhaal.

Algemeen wordt TIJD als vierde dimensie aangegeven. Maar dat gaat eigenlijk ons voorstellingsvermogen te boven terwijl we er toch altijd gebruik van maken.
We weten eigenlijk niet eens of TIJD wel bestaat, of dat we het gewoon moeten zien als een extra dimensie. Sinds Einstein weten we immers dat ons universum gezien moet worden als ruimte-tijd en niet alleen als ruimte.

Maar om voor te stellen wat TIJD nu eigenlijk is, blijft een probleem.
Brian Cox leidt ons rond in een programma hierover, dat op YouTube is te vinden, geknipt in 5 afleveringen: hier is het eerste deel van What Is Time.

U kunt alle 5 afleveringen zien, maar een antwoord wordt niet echt gegeven: we weten eigenlijk niet wat TIJD is.
Hetzelfde probleem vinden we met wat AANTREKKINGSKRACHT, graviteit, eigenlijk is. Dat was de aanleiding voor Einstein’s theorie over de gebogen ruimte-tijd, wat op zijn beurt weer allerlei andere ontwikkelingen tot gevolg had.

Hoeveel dimensies er zijn is niet met zekerheid te zeggen, maar theoretisch komt men wel op 26 dimensies. Volgens één theorie, de zogenaamde M-theorie, is het aantal dimensies 10 of 11. En dat kunnen we ons wel voorstellen, maar dat bleek pas toen ik bij toeval op YouTube de videos van 10thdim zag.

Ik was er erg onder de indruk, want voor het eerst wist ik me een voorstelling te maken van de 10 dimensies.
10thdim maakte het in twee delen, (deel 1), maar heeft het op deze site ook als één aflevering gezet.
Aan het einde van de video is de volgende tekst te lezen:

This animation presents the ideas from chapter one of a new book called “Imagining the tenth dimension”. While this “way of imagining” is not the accepted explanation for string theory, it does have thought-provoking connections to many people’s impression of how our reality is constructed.
For further info and the discussion forum, visit www.tenthdimension.com

En die laatste site, tenthdimension, is dan ook de site waar het om gaat. Youtuber 10thdim is ook de man van de site en auteur van het boek dat “Imagining the tenth dimension” heet.

Hij heet Rob Bryanton, komt uit Canada en is ook musicus. Hij componeerde veel liedjes die de problemen van dimensies als onderwerp heeft. In verschillende van de video’s eindigt hij dan ook met een van zijn liedjes.

Op DEZE site is meer te lezen over deze bizondere man.
Ook zijn blog is de moeite waard.
Ik zou zeggen: ga eens kijken waar dit over gaat en met Rob Bryanton zeg ik dan:
Enjoy the journey.Evolutie

Wetenschap Posted on 21 Dec, 2008 03:18:37

In navolging op mijn vorige bericht, waarin fundamentele christenen menen dat de evolutietheorie een geloof is, hoorde ik een en ander over de “snakehead fish”, die in Amerika is gesignaleerd en daar voor problemen zorgt.

Maar er zijn ook andere plaatsen waar deze vis is gesignaleerd en waar deze niet thuis hoort. Het schijnt te maken te hebben met restaurants die deze vissen illegaal landen binnen smokkelen, waarbij er wel eens een paar ontsnappen. Deze soort vis is bizonder veerkrachtig en vermenigvuldigt snel.

Op Wikipedia kun je meer lezen over deze bizondere vis.
Terwijl vele creationisten roepen dat er geen bewijs is voor evolutie, omdat er geen wezens zijn gevonden die die overgangen laten zien – wat overigens wel zo is, vooral bij de walvisachtigen zien we dat – lijkt de snakehead fish ook op zo’n transitional form”.

(ook de slijkspringer is zo’n overgangsvorm)Blog Image

De “slangekopvis” is een zeer agressief beest met echte tanden. Net zoiets als de Barracuda. Overigens zijn er binnen deze soort ook verschillende stadia van ontwikkeling te herkennen. De vis valt alles aan in het water … of op land. Want behalve dat deze vissoort kieuwen heeft, heeft ze ook een soort long dat hen in staat stelt lang uit het water te blijven, tot wel drie dagen.

De soort die in Amerika is gesignaleerd hoort thuis in Thailand. Als u ooit in Kanchanaburi bent geweest – de plaats van de Birma spoorlijn – had u deze vis kunnen zien (of wellicht eten).
Bizonder is dat deze vis zich snel voortplant en haar jongen regelmatig naar het wateroppervlakte duwt om te leren lucht te ademen. Dat verraad waar deze vis zich bevindt en kan dan gevangen worden door in te spelen op zijn grote agressie.

Vooral in gebieden waar het waterpeil kan zakken zodat de vis op het droge achter blijft, heeft deze vis een groot voordeel. We zien hier duidelijk een vis die wellicht over een miljoen jaar gewoon over land loopt – vooralsnog zijn de vinnen niet sterk genoeg om als poten te functioneren en de vis maakt slangachtige bewegingen om vooruit te komen.

Blog Image

Evolutie kun je moeilijk als geloof af doen als de bewijzen gewoon om ons heen leven. Je moet natuurlijk wel kijken!LHC, Big Bang, God and Time

Wetenschap Posted on 10 Sep, 2008 21:58:22

I am excited about the Large Hadron Collider. A bit scared too, because actually we know little about what we’re doing. We don’t understand most of the universe, or why we are here and what our purpose is. (Does there have to be a purpose?)

Some people like to give God all the credits for the existence of the universe, but frankly “God” is not an answer, just another word for “we don’t understand and why should we“.
Science wants to understand and find answers. That’s why we look at the sky with big telescopes. We pointed the Hubble telescope at a tiny bit of space where we saw nothing at all with our biggest telescopes on earth. And the Hubble telescope shows that there are billions of stars, even galaxies, there.

The LHC scientists are trying to find the ‘God’ particle – nice word, that means that IF we find it, this Higgs Boson particle, it will tell us what mass is and explain how everything can exist.
If we don’t find it? Well, maybe we find something else, that will be just as exciting. More probably we will find more questions than answers.

There is one question that puzzles me: what is TIME?
This is a hard question and if you search internet you get lots of hits on the subject, like THIS site.
One thing that troubles me about the Big Bang is that it is not only supposed to be the start of our universe – I can agree on that – but also the start of TIME. Does that mean there was nothing before that? (What is “nothing”?)
How do we “know” that, anyway?

I don’t think we do know, and I was speculating that the Big Bang might have occured as an explosion in an already existing universe. Much like some black hole in our present universe that would collect so much matter that it would explode in a Big Bang-like way, creating a new universe and driving our present universe away.

The problem is that the Big Bang happened so long ago that we can not see beyond the boundaries of the universe it created. More and stronger “Hubble Telescopes” might be necessary to be able to see what is beyond the edge of the universe. We think: nothing. But I see no reason for that. Maybe there are even remnants of past universes in our universe. Maybe that is what “dark matter” is.

And did Time began with the Big Bang as well?
What is time anyway. For ordinary humans time is the flow of happenings divided for our convenience. For instance the sun comes up, it goes down and some time later it comes up again. That seems to happen constantly so we can use that frame and devide it, for instance in 24 units. Let’s call such a unit an hour.
Now we can go on deviding that hour in smaller timeframes, called minutes etc. So every change of events can be put in a time frame. A snake that goes from one tree to another in a certain time does that much quicker than a snale.
Both ends of our time scale, based on our own lives rhythm, are totally insufficient if we look at the universe. But that is measuring time, it does not say what time IS. Somehow I think that it has something to do with change, and change is movement. But what happens if nothing moves.

Our universe is cold, but there is no place in that universe that is 0 degrees Kelvin. At that temperature (about 273,15 degr. Celsius) all movement stops. Even electrons stop moving. What happens at that temperature? Does matter fall apart? Can matter even exist? Can there be some kind of radiation that maybe existed before the Big Bang as well?

And what about Time? Does Time stop when temperatur reaches 0 K?
You would think it does, because there is no movement or anything you can measure time on (against), there is no interval of events, because there are no events. Or are there?
Suppose for a minute (!) time stops all together.
Then suddenly there is a new Big Bang.
At some time in the past a Big Bang happened and there is no reason to think it didn’t happen before or couldn’t happen again. So there must be an interval between one universe “stopping” and a new Big Bang starting another universe. Where does that interval between universes come from?

So Time can’t have stopped, because between one universe cooling down to 0 Kelvin, and the next Big Bang, time must exist. So what is it that can exist, while nothing else does. So it is also possible Time already existed before our universe started with a Big Bang. So, then, where DOES Time come from.

Maybe Time doesn’t even exist in reality. Maybe it is something living beings experience to give their existence meaning. And though we experience time as linear, maybe it isn’t. The relativity of time showed us that not everything ages at the same rate. Einstein figured out time was relative even in our universe.

For me, Time is the greatest mystery.
If you have to believe in a God, it must be Time itself.
I hope one day science will explain everything there is to know about the universe, but I doubt it will be in my lifetime or even in the lifetime of many generations to come. (Espescially when creationists and other “anti-scientistis” have it their way.)
And who knows: maybe we are on the brink of creating the next Big Bang ourselves ….Auto’s die op water rijden.

Wetenschap Posted on 02 Dec, 2007 22:34:44

Kent u Stan Meyer?
Hij is uitvinder van iets dat hem waarschijnlijk het leven heeft gekost.
Politici, zoals Al Gore, hebben tegenwoordig veel op met “het milieu”, maar of ze daarmee hetzelfde bedoelen als u en ik valt te betwijfelen.

Stan maakte zich niet bezorgd om het milieu, maar wel over de eerste oliecrisis. Stan wilde dat Amerika onafhankelijk werd van de olielanden en begint aan zijn uitvinding. Hij heeft een methode gevonden om water – inderdaad, gewoon kraanwater (zeewater mag ook) – te gebruiken om een motor te bouwen. De economische implicaties van die uitvinding heeft niet alleen grote gevolgen voor de olie exporterende landen, maar ook voor al die Amerikanen die rijk geworden zijn van de olie.

Zakenlieden en oliemagnaten, zoals de familie Bush en zijn vrienden in Saoedi Arabië, zullen de uitvinding van Stan Meyer niet zien zitten, maar hem tegenwerken, zoals ze bij Tesla hadden gedaan, is niet meer nodig.

George W. Bush had een grote mond met zijn War on Terror, maar zorgde er wel voor dat zijn oliemaatjes beschermd bleven. Afghanistan moest er aan geloven. Afghanistan is de grootste leverancier van opium (heroïne) en de Taliban wilde het aan banden leggen. Nu beschermen vele landen, waaronder de Nederlanders, de opiumteelt en is Afghanistan weer de grootste leverancier.
(zie artikel van 18 november 2007 in Mondiaal Nieuws)

Ook Irak moest eraan – waarom precies weet ik niet, maar in ieder geval bleef het gevaarlijkste terroristenland buiten schot: Saoedi Arabië.
Toen in 2001 de aanval op het WTC ervoor zorgde dat het hele Amerikaanse vliegverkeer werd stilgelegd, kreeg toch één vliegtuig toestemming te vertrekken en naar Saoedi Arabië te vliegen. In het vliegtuig zaten onder andere familieleden van Osama bin Laden.
Bush wist wat er was gebeurt en wist ook wat de gevolgen zouden zijn als het Amerikaanse volk er achter zouden komen. De bin Ladens werden dus in veiligheid gebracht. Afghanistan wordt aangevallen en daarna Irak. Volgende doel is mogelijk Iran, maar dus niet Saoedi Arabië, met Ryad als oorsprong van de strengste moslims die de Islam kent: de Wahabieten.

Stan Meyer is vermoord, misschien omdat zijn uitvinding een gevaar is voor de economie. Denk maar eens aan het vervoer van olie over zee (olietankers), de raffinaderijen, de oliepompen – auto’s die op water rijden maken dat allemaal overbodig.
Stan heeft zijn ideeën echter niet het graf mee ingenomen, maar er wordt door particulieren aan gewerkt en er zouden al auto’s op watermotoren rondrijden. Let wel, de brandstof is gewoon kraanwater en niet waterstof, dat vrij gevaarlijk is.

Er bestaan allerlei alternatieven om auto’s op de weg te houden. Het genoemde waterstof bijvoorbeeld, maar ook gecomprimeerde lucht. De biobrandstof is nog schadelijker voor het milieu dan benzine, vanwege de enorme gebieden waarop de “brandstof” moet worden verbouwd en waarvoor tropische bossen moeten verdwijnen. Rampzaliger voor het milieu is nauwelijks mogelijk.

Maar wat al deze alternatieven met elkaar gemeen hebben is dat het een infrastructuur nodig heeft. Alle economische nadelen die het rijden op kraanwater heeft, hebben die andere alternatieven niet. Daarom heeft de politiek alleen interesse in die alternatieven – politici hebben ook aandelen! Het verminderen van de CO2 uitstoot – voor maar een klein gedeelte veroorzaakt door het autoverkeer – wordt bovendien heel langzaam uitgevoerd. Men neemt er jaren de tijd voor.

En ik moet de milieuproblemen wèl serieus nemen?

Hier wat links:

Run Your Car On Water Today: STAN MEYER KILLED Pt 1

Run Your Car On Water Today: STAN MEYER KILLED Pt 2

Water Car Inventor Murdered!

En niet alleen Stan Meyer was ermee bezig….
Water Fuel CarWillem Alexander

Wetenschap Posted on 26 Oct, 2007 18:18:56

Prins Willem Alexander vindt het vervelend dat er wetenschappers zijn die de huidige klimaatverandering als een natuurlijk verschijnsel zien – hij vraagt hen om de klimaatverandering “serieus te nemen”.

Ik heb dat “serieus nemen” van teletekst, en weet niet of de Prins het zo gezegd heeft, maar ook die opmerking is “een beetje dom”. Hebben we net Maxima met haar identiteit gehad, roept nu haar echtgenoot de wetenschappers in de wereld op zich achter Al Gore te scharen, want anders zijn ze “niet serieus“.
Pardon?
Klimaatverandering is inderdaad serieus te nemen, maar daar gaat het de Prins niet om, het gaat de Prins om de oorzaak van die klimaatverandering. Of denkt hij misschien dat als er sceptici zijn – en zo noemt de prins de wetenschappers die de klimaatverandering als een natuurlijk verschijnsel zien en niet als de schuld van de mens – dat er dan niets gebeurd.

Maar sinds wanneer wordt er naar wetenschappers geluisterd? Het zijn toch politici die ONDANKS de wetenschap beslissingen nemen? Er wordt al 40 jaar gewaarschuwd tegen klimaatverandering (“broeikaseffect”) door die wetenschap en er is nog nooit geluisterd. Vele proeven zijn genomen met betrekking tot de zogenaamde “conveyor belt”, de voortdurende golfstroom in de zee die voor het grootste deel het klimaat bepaalt in Europa. Het gevaarlijkste is de ontzilting van de zee en dat wordt veroorzaakt door vervuiling van het water en door teveel toestroom van zoetwater. Als het ijs smelt en in de zee terecht komt wordt de zee minder zout en gaat de “lopende band” stoppen en dat is erg gevaarlijk voor de balans van het klimaat.
Ik hoor deze berichten al mijn hele leven en er is ook nog zoiets geweest als een Club van Rome die al jaren waarschuwt. Maar luisteren politici? Neen, zij nemen de zaak niet serieus.

Wat er op de Bilderberg bijeenkomsten wordt besproken mag niemand weten, maar Beatrix weet het, want die is voorzitter. Misschien moet Willem Alexander eens aan zijn moeder vragen wat de Bilderbergers van plan zijn te doen aan het klimaat?

Nu het mogelijk al te laat is en de voorspelde veranderingen al gaande zijn, komen politici met maatregelen die IK niet serieus kan nemen. Al Gore wordt wel serieus genomen en krijgt zelfs een Nobelprijs. Het is een grof schandaal!
En de naatregelen? Het slavenvolk moet zijn auto laten staan en het vrachtverkeer, met hun stinkende vervuilende motoren, en het vliegtuig verkeer, blijft onaangetast en wordt zelfs uitgebreid (Schiphol). Ja maar daar staat wel tegenover een milieubelasting. MILIEUBELASTING? Het gaat dus weer om geld en niet om maatregelen.

Het verschuiven van de Noordpool is al tientallen jaren aan de gang en daar valt niets aan te doen. Het gevaar dat de polen van de aarde in één keer omkeren komt steeds dichterbij. Het is al verschillende keren eerder gebeurd. We hebben geen idee wat er dan gebeurd met het inwendige van de aarde en onze levensomstandigheden, maar dat is erger dan het Greenhouse effect.

Groenland was ooit een groen land – daarom hebben de Vikingen het zo genoemd. Misschien wordt het wel wéér groen!Evolutie vs Intelligent Design

Wetenschap Posted on 07 Oct, 2007 10:32:23

In de Verenigde Staten van Amerika proberen voorstanders van Intelligent Design (ID) met hun (semi?-)wetenschappelijke ideeën vaste voet te krijgen op openbare scholen en universiteiten. Dat proberen ze te doen ten koste van de evolutietheorie – en daarmee begaan ze een grote fout, want dat is namelijk onwetenschappelijk gedrag.

Om die strijd te begrijpen moet je weten waar het over gaat. De evolutietheorie is inmiddels een algemeen aanvaarde theorie, waarvoor talloze aanwijzingen zijn gevonden in de natuur. Met andere woorden: de theorie wordt steeds meer een feit en kan maar moeilijk worden weerlegd.
Gedreven door godsdienstige ideeën (lees: de Bijbel als wetenschappelijk boek)kunnen sommige mensen dat niet aanvaarden: zij vinden dat God buitenspel wordt gezet.

Intelligent Design is gewoon een andere naam voor creationisme, maar dan zonder de religie te benadrukken. Dit is een belangrijk gegeven omdat in de VS de rechtbank heeft uitgesproken dat “scientific creationisme”, dus wetenschap gebaseerd op Bijbelse ideeën “unconstitutional” was en dus niet mocht. Wikipedia zegt het beter dan ik kan: “De rechtbank besliste dat het onderwijzen van creationisme in openbare scholen een overtreding was van de “Establishment Clause” van de VS, maar dat alternatieve wetenschappelijke theorieën wel onderwezen mochten worden.”
Dit was de start van Intelligent Design als nieuwe wetenschappelijke naam voor creationisme.

Voorstanders van Intelligent Design stellen zich echter niet wetenschappelijk op. Dat is het eerste probleem en is ook een fundamentalistisch religieuze eigenschap. Als je andere theorieën van tafel veegt en weigert te onderwijzen, dan is dat het eerste wat je tegen deze creationisten kunt inbrengen. Daarmee is ook de waarde van die “Establishment” clausule bewezen, die zegt dat er geen wetten mogen worden gemaakt die pogingen doen om een religie te vestigen.

Echte wetenschap is altijd op zoek naar de waarheid. Theorieën worden ontwikkeld als leidraad voor verklaringen. Je kunt ook tegen die theorieën ingaan – die vrijheid heb je (het is zelfs noodzakelijk!), want het gaat om de Waarheid. De mens is op ontdekkingstocht en dan moet je kritisch zijn tegenover alles.
Het is een “eigenschap” van Religie om elke kritiek in de kiem te smoren. Sommigen gaan zelfs zover om de mensen met andere ideeën te (willen) vermoorden.

Wie deze strijd wil volgen, kan genoeg op YouTube vinden. Ken Miller is een wetenschapper en verdediger van de evolutietheorie, die op een wetenschappelijke manier de ideeën van de creationisten weerlegt.

Aan religieuzen zou ik de volgende stelling willen voorleggen:

EVOLUTIE IS DOOR GOD GESCHAPEN.
(GOD CREATED EVOLUTION)