Blog Image

COLUMNS

Over deze weblog

Via deze blog ga ik het over alles hebben wat mij bezig houdt.

Genealogie

Algemeen Posted on 02 Jun, 2011 14:56:10

Op de site van PAL4 schrijf ik af en toe een blog en dit is de derde in een serie over Genealogie.

Genealogie (3): DNA

Als u religieus bent en de Bijbel als waarheid accepteert dan gelooft u dat we allemaal van Adam en Eva afstammen. Als u de Bijbel niet letterlijk neemt, staat u er wellicht niet bij stil, maar volgens de evolutie “theorie” zijn wij ook allemaal familie van elkaar en hebben wij gezamelijke voorouders. Met een knipoog naar de Bijbel worden onze gezamelijke ouders ook Adam en Eva genoemd, maar dan wel met de toevoeging Y-chromosomale Adam en mitochondriale Eva. En die Y-Adam en mt-Eva hebben elkaar nooit gekend, ze leefden zelfs ongeveer 85.000 jaar na elkaar, en – anders dan in de Bijbel – is mt-Eva de oudste.

Dit is aan het licht gekomen door DNA-onderzoek, waarbij het Y-chromosoom alleen door de man wordt doorgegeven aan zonen en een stukje DNA dat mitochondriale DNA wordt genoemd alleen wordt doorgegeven door een vrouw aan zowel zonen als dochters. Het Y-chromosoom volgt dus de mannelijke lijn terug naar het verleden en het mitochondriale DNA volgt de vrouwelijke lijn terug naar het verleden.

Als je als man je DNA dus laat onderzoeken kun je een lijn aangeven die teruggaat via mannelijke lijn en (een tweede onderzoek) die teruggaat via de vrouwelijke lijn, dus die van uw moeder. Bij de vrouw is er maar één DNA-onderzoek mogelijk en dat gaat alleen terug via de vrouwelijk lijn. Dit soort onderzoek wordt ook wel DNA-genealogie genoemd. Het geeft je geen namen en data, maar geeft aan waar de vrouwelijke en/of de mannelijk lijn geografisch vandaan komt. Dit kan alleen maar gebeuren als veel mensen over de hele wereld zich laten onderzoeken, liefst iedereen, en daarom zijn er regelmatig projecten die tevens de kosten van dit dure onderzoek kunnen verlagen.
Aan het eind van deze blog geef ik een aantal links die u naar een heel interessante site voert die u laat zien hoe de mens zich heeft verspreid over onze planeet, een reis die ergens tussen 70.000 en 60.000 jaar geleden begon met het verlaten van Afrika.

Het DNA-onderzoek laat u dan een route zien. die u terugvoert naar uw plaats van herkomst. Uiteindelijk lopen alle routes terug naar Afrika en dat komt overeen met andere wetenschappelijke onderzoeken. We komen dan uit bij de “recentste gemeenschappelijk voorouders”, Y-Adam en mt-Eva. Dat wil niet zeggen dat toen zij leefden geen andere mensen bestonden, of dat voor hun tijd geen andere mensen bestonden, maar veel takken zijn uitgestorven. Er is zelfs een punt in de verre historie aan te wijzen dat de mens als soort door uitsterven werd bedreigd. DNA-onderzoek bij de Khoi en San in Zuid-Afrika – wij noemen ze Hottentotten en Bosjesmannen – heeft aangetoond dat er op een gegeven moment, 70.000 jaar geleden, maar zo’n 2000 mensen over waren. (Artikel)

Onze gemeenschappelijk voorouders moeten binnen die groep geleefd hebben. Het is ook opmerkelijk dat de drift van mensen “out of Africa” in die tijd sterk toenam. Het is alsof de mensen Afrika ontvluchtten via een weg naar het noorden.

Ik moet hierbij aantekenen dat er nog wel andere mensachtigen bestonden, zoals de Neanderthalers. Onze voorouders en de Neanderthalers kwamen elkaar ongeveer 30.000 jaar geleden tegen nadat ze zich ongeveer 400.000 jaar eerder hadden afgesplitst en evolueerden in verschillende soorten. Onlangs is aangetoond dat deze twee menselijke soorten DNA hebben uitgewisseld en dat DNA is aangetroffen in Europeanen en Aziaten en vrijwel helemaal niet bij Afrikanen. Kinderen van de moderne mens en Neanderthaler hebben zich dus kunnen voortplanten, wat opmerkelijk is voor een dergelijke lange scheiding.
Dit onderzoek is nog zo recent dat we nog niet alles daarover weten en waarschijnlijk voert het naar nieuwe kennis over hoe de mens onze planeet heeft bevolkt. Duidelijk is in ieder geval dat de moderne mens zich in Afrika heeft ontwikkeld en mensachtigen die al eerder waren weggetrokken zich anders evolueerden. (Artikel)

Wie op de hoogte is van genealogie weet dat het herhaaldelijk gebeurt dat bepaalde takken uitsterven uit. Ouders hebben bijv. geen kinderen of de kinderen overlijden jong. Als die ouders ook geen broer of zusters hebben, dan hebben de grootouders dus geen nakomelingen. Ze kunnen hun DNA niet doorgeven en verdwijnen uit beeld. Het onderzoek naar Y-Adam en mt-Eva geeft dan ook geen volledig beeld, omdat het alleen de mannelijke en alleen de vrouwelijke lijn volgt. Laat ik dat nader uitleggen.

Een man die nu leeft heeft een moeder en een vader en in zijn DNA zit zowel de vrouwelijke als de mannelijke voorouderlijke lijn besloten. Bij een vrouw is alleen de vrouwelijke lijn uit het DNA te halen. U kent het misschien wel van schema’s waarin de man wordt voorgesteld als XY en de vrouw als XX. Aleen mannen hebben het Y-chromosoom en via DNA onderzoek kunnen we vaststellen welke lijn UW Y-chromosoom volgt. De vrouwelijke lijn wordt bekeken aan de hand van mitochondriaal DNA dat alléén via de moeder op het kind wordt doorgegeven. Een vrouw, laten we haar Barbie noemen, die alleen zonen voortbrengt, geeft de X-chromosoom door aan haar zonen, maar haar kleinkinderen erven de X-chromosomen van hun moeder en niet van hun vader en daarmee verdwijnt Barbie uit beeld wat betreft de mitochondriale lijn, hoewel ze wel degelijk afstammelingen heeft.
De vader van Barbie is ook niet meer terug te vinden in haar DNA en als zij geen broers heeft met nakomelingen is ook haar vader niet meer te traceren via DNA. Natuurlijk kan haar vader broers hebben die weer wel mannelijke nakomelingen hebben, dus in die zin kan de opa van Barbie weer wel te traceren zijn.

Het is geen makkelijke materie dus als het u interesseert kunt u misschien deze uitleg ook nog eens in andere bewoordingen bekijken op wikipedia: over Y-Adam en mt-Eva.
Bij elke generatie sterven er opnieuw takken uit, zodat Y-Adam en mt-Eva na een generatie kunnen verschuiven naar andere personen, die dan de titel Y-Adam en mt-Eva krijgen. Wie die personen zijn, weten we natuurlijk niet. Wat we wel weten is dat ALLE mensen die nu leven afstammen van EEN Y-Adam en EEN mt-Eva.

We zijn dus allemaal familie, maar als u de familierelatie wilt zien tussen u en uw buurvrouw, dan is die kans vele malen kleiner dan de kans dat u de hoofdprijs in de Staatsloterij wint. Het hangt er namelijk vanaf hoever terug gezocht moet worden naar een gezamelijke voorouder.
Met genealogie komen we niet verder terug dan ongeveer 400 jaar, tenzij u adelijk bloed heeft (en dat is niet ondenkbaar). De adel heeft zijn bloedlijnen al veel eerder beschreven en daardoor weten we bijvoorbeeld dat alle Europese koningshuizen familie van elkaar zijn. En dat moet zeker gelden voor degene die de troon bestijgt.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Willem Alexander familie is van Maxima. Hun beider stamboom is terug te voeren op Alphons III van Portugal die leefde van 1210 tot 1279.

Er is nog een “crossover” tussen de twee takken na die tijd, toen Pablo Halbach uit de tak van Willem Alexander trouwde met Maria Bonorino Frias uit de tak van Maxima en dat huwelijk vond plaats op 30 mei 1883, dus niet eens zo lang geleden. Hun nakomelingen zijn dan ook familie van zowel Willem Alexander als Maxima. En misschien ben U dat wel 😉
Alle huidige Europese vorstenhuizen stammen overigens af van Johan Willem Friso (1687-1711). Daarnaast stamt Willem Alexander ook nog af van Karel de Grote, hoewel die verwantschap een punt van discussie is.

Een grote verrassing kwam toen twee genealogen uit Amerika de afstamming van alle Amerikaanse presidenten gingen uitzoeken. Het boek kwam in 1995 uit en liet zien dat 30 van de 43 Amerikaanse presidenten familie van elkaar zijn en dat niet alleen, ze zijn ook verwant aan het Engelse koningshuis.
De laatste editie van het boek kwam uit in 2009 waaruit bleek dat zelfs President Obama en George W. Bush familie van elkaar zijn.
Ik heb even gekeken welke presidenten geen familie relatie met andere presidenten hadden en dat waren er 5 van de 23 in de 19e eeuw en 4 van de 17 in de 20e eeuw, waaronder J.F. Kennedy en Bill Clinton.
George Bush en Barack Obama, de presidenten van de 21ste eeuw, zijn familie van elkaar en stammen allebei af van Edward I van Engeland. Barack Obama stamt bovendien ook af van het Ierse koningshuis. Obama (en Ronald Reagan) zijn beide afstammelingen van Brian Boru. Reagan en Obama zijn dus ook verwant aan elkaar.
Ronald Reagan hoort eigenlijk ook niet thuis in deze rij, want het Ierse koningshuis is het (enige) Keltische koningshuis en staat op zichzelf. Via welke lijn Obama afstamt van Brian Boru weet ik niet, maar in ieder geval stamt hij ook nog eens af van Edward I van Engeland èn William the Lion van Schotland.

“Blauw bloed” krijgt op deze manier een nieuwe betekenis: verwantschap. Je kunt gevoeglijk stellen dat de Europese koningshuizen ALLEN verwant zijn via Karel de Grote (742 – 814) en daarmee kunnen we nog verder terug in het verleden, want ook zijn stamboom kent nog voorouders.
Een kwartierstaat is een overzicht van een bepaald persoon en zijn directe voorouders. Een van de langste kwartierstaten die ik tegenkwam op internet is die van Johannes Feringa en gaat héél ver terug, ca 2000 jaar (generatie 55). Ik kan niet instaan voor de juistheid van deze gegevens. De voorouders van Karel de Grote zijn ook op internet te vinden en daar gaat de stamboom 60 generaties terug, naar Getmalor van Commeria die ca 700 voor Chr. is geboren. Ook hier geldt dat de afstammingsreeks twijfelachtig is.

Als je de volledige afstamming van een persoon tot aan generatie 55 zou terugvinden zou de stamboom 36 triljard (36 met 15 nullen) mensen tellen en dat zijn veel meer mensen dan er nu op aarde rondlopen. Ik ben al blij dat ik tot de 17e generatie kom. Voor mijn dochter is dat de 18e generatie, de zogenaamde “edelouders”.
Hoe ver komt u?

Dan de beloofde links naar het GENOGRAPHIC project.
Onder het woord The GENOGRAPHIC project vind u een aantal tabs, zoals die waarbij staat “Atlas of Human Journey
Een overzicht van de menselijke reis over deze planeet. Het subscherm bevat ook korte documentaires.
Uiteraard vindt er steeds meer onderzoek plaats en op de genoemde site van national geographic vind u dus regelmatig informatie over vorderingen en nieuwe vondsten.

In verband hiermee wil ik ook nog een (Nederlandstalig) boek aanraden. Niet duur en zeker de moeite waard. Het is van Bryan Sykes, de man die genetisch onderzoek deed naar de zogenaamde IJSman Ötzi, een mummy die in het ijs van een gletscher werd gevonden en ongeveer 5300 jaar geleden leefde. Het boek heet De Zeven Dochters van Eva en behalve documentair is elk hoofdstuk die “een dochter” van mt-Eva beschrijft in verhaalvorm geschreven om een beeld te geven hoe mensen leefden. Alle Europeanen die nu leven stammen af van één van deze “dochters” (en uiteindelijk ook van mt-Eva).VROEGHER …

Algemeen Posted on 31 May, 2011 11:24:32

Als je ouder wordt – en daarmee bedoel ik dat de tijd dat je op deze planeet rondloopt steeds langer wordt 😉 – dan ontkom je niet aan een vergelijking met hoe de dingen vroeger waren. Als de dingen tegenwoordig beter zijn, houden we onze mond, maar als ze volgens ons vroeger beter geregeld waren, dan willen we dat graag uiten.
Als je in een gezelschap bent met jonge mensen, dan loop je de kans dat iemand roept “daar heb je hem weer” en met enig sarcasme in de stem: “ja, ja, vroeger was álles beter”. Vervolgens laat je je wellicht weerhouden om nog iets te zeggen.
Dat doe ik niet. Want het heeft ook te maken met levenswijsheid en het is goed om jongere mensen erop te wijzen dat dingen vroeger wellicht beter waren, want door dat te realiseren kunnen ze ook veranderingen te weeg brengen.

Maar was “vroeger” alles inderdaad beter geregeld?. Dat hangt ervan af hoe ver je in het verleden teruggaat. Vanaf 1945 lijkt het er wel op. Toen begon de wederopbouw. De Tweede Wereldoorlog – die ik niet heb meegemaakt want ik ben van 1949 – had mensen mogelijk zelfbewuster gemaakt. De kinderbijslag werd ingevoerd en de sociale voorzieningen groeiden gestaag. De maatschappij werd socialer en dat had ook invloed op de volksgezondheid. Ziekenfonds werd steeds beter geregeld en de dokter stuurde je sneller door naar het ziekenhuis voor onderzoek dan tegenwoordig. Was dat beter? In sommige gevallen zeker wel, en ik denk dat meer mensen hier voorbeelden van hebben. Maar technologisch en op andere punten is het tegenwoordig weer beter.

Natuurlijk is het zo dat sommige mensen subjectieve zaken vroeger beter vonden. Nou, daar moet je je als oudere natuurlijk niet over uitlaten. Als voorbeeld geef ik muziek. Muziek is van alle tijden en jonge mensen hebben zo hun voorkeur. Sommige jongeren blijven steken in hun gevoel voor muziek en blijven trouw aan wat ze als teenager mooi vonden. Als zij de muziek vroeger beter vonden, is dat niet terecht. Er wordt tegenwoordig fantastisch gemusiceerd en onder jonge mensen is heel veel talent. En vooral wordt de gechoreografeerde dans steeds meer onderdeel van videoclips en de muziek. De opkomst van de gechoreografeerde dans is waarschijnlijk ingezet met de film The West Side Story, maar Michael Jackson was de man die nadruk legde op de dans in combinatie met muziek en dat heeft navolging gekregen van mensen als Justin Timberlake en andere artiesten van nu. Natuurlijk, ik vind de Beatles ook nog steeds fantastisch en veel andere artiesten uit de 60er jaren en zelfs 50er jaren. Maar als ik DEZE VIDEOCLIP zie, gemaakt door jonge mensen met een gigantisch talent, dan kan ik alleen maar zeggen dat ik zou willen dat ik vroeger die mogelijkheden had. Ja, echt, dat is tegenwoordig allemaal beter. Qua uitvoering, productie en techniek is deze video een hoogstandje, die je van professionele artiesten verwacht, niet van jonge mensen van begin twintig.
En wat te denken van deze jongeman uit Frankrijk, die een song doet van Michael Jackson met alléén gebruik van zijn stem. Behalve muzikaal is het ook een technisch hoogstandje, zowel van geluidstechnisch als beeldtechnisch oogpunt. Er zijn een groot aantal van dit soort “mutitrackers” te vinden op YouTube en niet iedereen is even goed, maar de goede voorbeelden zetten menig professionele artiest in de schaduw.

Het feit dat ik dit op YouTube kan bekijken betekent dat de wereldwijde communicatie ook beter is. Oudere mensen hoeven niet meer uit een raam te staren vanachter de rodonderons, maar kunnen door andere ramen kijken, waar je de hele wereld kan zien: het televisiescherm en het computerscherm.

Onlangs had ik weer zo’n “vroeger was het beter” moment. Ik werd door YouTube geattendeerd op een YouTube video met de titel “A TASTE Of FREEDOM“. Grappig genoeg begint het met de Lindy Hop, een dans uit de tijd van mijn ouders(!), die als gezelschapsdans weer populair aan het worden is. Maar daar ging het niet over. Het gaat over een meisje uit Saoedi Arabië dat foto’s maakte en zag hoeveel plezier haar leeftijdsgenoten hadden in Amerika. Toen ze weer thuis was zette ze de foto’s op internet, en waagde het om auto te rijden. Ze is nu aangeklaagd, want vrouwen mogen niet autorijden in Saoedi Arabië. Het is niet voor te stellen, maar mijn eerste reactie was: “dat was vroeger niet”.
30 tot 40 jaar geleden konden vrouwen in Saoedi Arabië gewoon auto rijden en hoefden ze ook niet met hoofddoekjes op te lopen. Veel mensen in ons land, roepen dat dat normaal is, cultuurverschil en zo, maar dat klopt niet. In Iran, of wat u misschien nog als Perzië aanduidt was dat ook niet. De mensen waren vrij om te dragen wat ze wilden. Sommige spreken er schande van dat in Europa er stemmen opgaan om de hoofddoek te verbieden, maar moeten zich realiseren dat in Islamitische landen die hoofddoek verplicht is.
Maar de mensen waren vroeger in die landen veel vrijer. Het Islamitisch extremisme, ook wel aangeduid als Salafisme of Wahabisme begon in Saoedi Arabië en heeft zich van daaruit als een olievlek verspreid. De bouw van moskees werden door hen betaald (geld genoeg) en overal op de wereld neergezet. Dit is geen mening, maar een historisch feit. Op scholen werd dit soort Islam er ingestampt, te beginnen bij de kleuterschool, en aangezien veel mensen ontvankelijk zijn voor wat ze in hun jonge jaren te leren krijgen, kun je niet kwalijk nemen dat de moslims die naar ons land komen, dat soort Islam aanhangen. Aan de andere kant zijn veel moslims ook hier gekomen om die onderdrukking juist te ontlopen. Met andere woorden: niet alle moslims zijn gelijk en zelfs de beleving van de Islam is niet voor alle moslims gelijk. Maar de geschiedenis laat zien dat de Islam een potentieel gevaar kan zijn voor onze vrijheid.

Het is onbegrijpelijk dat in 30 tot 40 jaar de wereld zo kan veranderen. En toen ik een oude man in een dorpje in Saoedi Arabië hoorde zeggen dat vroeger alles beter was, vroeg ik me af of de jonge mensen wel naar hem luisterden, want ZIJ kunnen de klok terugdraaien. Het is wel zo dat de Islamitische voorgangers die deze terugval in barbaarse tijden hebben teweeg gebracht dezelfde leeftijd hebben als de oude man in dat dorp. Zij vonden kennelijk NIET dat vroeger alles beter was.Wat GELOOF jij?

Algemeen Posted on 21 Nov, 2008 17:31:20

Ik zag gisteren een berichtje in de Metro waar ik wel van schrok.
Christenen in geweer tegen evolutieleer“, stond erboven.
Jemig, nu hier ook al? Kennelijk voelen onze christenen zich inmiddels gesterkt door de controverse in de VS en politieke “simpletons” als Sarah Palin. Hier is het bericht.

Behoudende christenen voeren volgend jaar actie tegen het kritiekloos aanvaarden van de evolutieleer. Het is in 2009 dat Charles Darwin de bedenker van de evolutieleer, werd geboren. De christenen willen kort voor de geboortedag bij meer dan zes miljoen huishoudens de brochure ‘EVOLUTIE OF SCHEPPING – WAT GELOOF JIJ’ bezorgen, waarin staat dat het ‘technisch’ niet te bewijzen is dat de mens door evolutie of door Gods schepping op aarde is gekomen“.

Wat verder in die brochure komt te staan weet ik nog niet, maar ik zal er dan zeker weer op reageren. Maar ik wil nu ook al reageren, omdat de controverse al jarenlang speelt en de pros en cons van evolutie en schepping dankzij internet en vooral YouTube aan ons bekend is. En ik volg het ook al jaren.

Laten we eerlijk zijn: de evolutie wint de argumentatie elke keer weer van de drammerige christelijke ideeën, waarvoor geen enkel bewijs is – daarom heet het ook “GELOOF”. Als dat geloof één ding is, dan is het wel KRITIEKLOOS.

Het meest kwalijke aan de opstelling van aanhangers van het creationisme (en dat zijn niet ALLE christenen, vandaar de termen fundamentalistisch en behoudend!) is dat ze elke keer de Bijbel aanvoeren als bewijs. De Bijbel is namelijk het fundament voor hun geloof in God. Dat geldt ook voor moslims met hun Koran en de Joden met hun Torah (de basis van het Oude Testament, de reden waarom altijd over de judeo-christelijke traditie wordt gesproken. Een beetje onzin vind ik).

Zogenaamde christelijke wetenschap is vooral bezig om te “bewijzen” dat de Bijbel klopt. Nu is de grootste nachtmerrie van deze christenen: als er ook maar iets in de Bijbel staat dat onjuist blijkt te zijn, hoe weet je dan wat WEL en wat NIET klopt. Terwijl de wetenschap steeds meer vindt dat in tegenspraak is met die Bijbel, voelen deze christenen zich in het nauw gedreven. Dominees komen met de meest waanzinnige “bewijzen” dat we geschapen zijn (banaan en hand), of komen met “tegenbewijzen” voor de evolutie (peanutbutter jar). Christenen willen bevestiging voor hun geloof en trappen er in.

Terug naar het krantenbericht.
Volgens dit bericht vraagt de brochure: Wat GELOOF jij? (ervan uitgaande dat de evolutietheorie ook een geloof is, wat niet zo is, maar wat waarschijnlijk wel in die brochure zo zal worden uitgelegd)
Als ik zou moeten kiezen, koos ik voor Evolutie. Maar deze keuze is van geen belang. De mens is door evolutie of door schepping op de aarde gekomen, ongeacht wat ik geloof. Ik weet zelfs niet of er wel verschil IS!
Wat ik wil weten is de waarheid en daar kan de wetenschap bij helpen en niet het geloof, dat niet verder komt dan: “het IS zo, want het staat in de Bijbel”. Een slechtere reclame voor welke religie dan ook kan ik me nauwelijks voorstellen.
Bovendien zijn er veel meer aanwijzingen voor evolutie (geleidelijke ontwikkeling) dan voor een schepping (poef! daar was de mens).

Er staat ook in het bericht: KRITIEKLOOS AANVAARDEN VAN DE EVOLUTIELEER.
Kritiekloos en wetenschap gaan niet samen. Als je als niet-wetenschapper de evolutietheorie niet wil aanvaarden, is dat prima. Daar ligt niemand van wakker, zolang je je taak als loonslaaf maar vervult.
Tenzij je wetenschap beoefent en KRITIEKLOOS DE EVOLUTIETHEORIE VERWERPT. (Inderdaad, ik heb het over Evolutie THEORIE en verwerpen). Je trekt dan namelijk jarenlange onderzoeken in twijfel. En als je dat wilt doen, moet je dat op een wetenschappelijke manier doen. Je moet dan aantonen dat evolutie op punten niet klopt. En dat moet weer geverifieerd worden door andere onafhankelijke wetenschappers.
Het zonder meer (kritiekloos) verwerpen of aanvaarden is onwetenschappelijk. Aanvaarden van een theorie begint namelijk pas na vele jaren van onderzoek. Wetenschap is detectivewerk.

Maar ik geef toe dat de wetenschap, zeker in de jaren van Darwin, niet altijd een goed voorbeeld geeft. Toen Darwin met zijn visie kwam was het eerste dat de wetenschappers deden: kritiek hebben (goed!) en zelfs de theorie verwerpen (onwetenschappelijk!). Ze geloofden het niet. Tja …

Gedurende vele jaren die volgden, bleek uit onderzoek dat Darwin het gelijk aan zijn kant had. Er zijn naderhand vele ontdekkingen gedaan, zoals DNA-onderzoek, die de evolutietheorie niet tegenspreken. Integendeel, via wetenschappelijke methodes als verificatie en falsificatie blijft de evolutietheorie overeind.
De evolutie valt tegenwoordig dan ook niet meer te ontkennen. Het is zelfs zo dat we verschillende evolutionaire ontwikkelingen tegenkomen bij de groei van foetussen. Dat soms mensen geboren worden met een staart of met overdreven haargroei is dus niet zo vreemd. De informatie zit nog steeds in onze genen.
Echter evolutie zegt NIETS over het ontstaan van leven – er is wel een onderdeel van de wetenschap dat zich daarmee bezig houdt. Kennelijk was dat de trigger die de tegenaanval van de fundamentalistische christenen heeft veroorzaakt.

Maar de wetenschap geeft nog steeds redenen voor wantrouwen. De wetenschap stelt zich in dienst van de politiek en doet dingen die eigenlijk niet door de beugel kunnen. En daarin moet ik dan weer de Bijbel gelijk geven (en oudere geschriften, omdat de Bijbel filosofieën heeft overgenomen van andere volkeren) die stelt dat de mens in staat is tot kwaad en daarom zondig is. Die zondigheid is overerfbaar en hoe komt dat? Door de evolutie. Kijk maar naar het gedrag van dieren. Dat instinct om te doden en te overleven zit ook in ons. Wij hebben echter de mogelijkheid om daar boven uit te stijgen en dat ook te beredeneren en te communiceren met anderen, wat ons speciaal maakt.

De NASA (Never A Straight Answer) is een wetenschappelijk organisatie die erg goed is om te zwijgen en zelfs bewijzen te laten verdwijnen. Hiermee in verband staat ook de geheimzinnigheid over UFO’s en de onwil dit serieus te onderzoeken. Dat is wel een aantal jaren geweest, maar was puur bedoeld vanuit een defensief standpunt: leverden de UFO’s gevaar op. Kennelijk is dat niet zo en is de “wetenschap” niet meer geïnteresseerd.

Onlangs las ik over Pompeï (Frontier van nov/dec 2008) waar een betoog wordt gehouden dat Pompeï pas bedolven werd bij de uitbarsting van de Vesuvius in december 1631. Hier zou de archeologie ook een duistere rol spelen.
En laten we de egyptologie niet vergeten waar veel theorieën kritiekloos worden verworpen omdat ze niet passen in het idee van de egyptologen, zelfs niet als aanwijzingen geleverd worden door een andere tak van wetenschap, zoals geologie.
Diezelfde geologie heeft het ook moeilijk met de creationisten, die hun idee dat de aarde 6000 jaar bestaat in rook zien opgaan. Want het is niet ALLEEN de evolutietheorie die deze christenen bestrijden. Elke wetenschappelijk gefundeerde theorie die niet strookt met de Bijbel (of met de interpretatie ervan!) wordt kritiekloos verworpen door fundamentalisten (= wat ik GELOOF is de WAARHEID).

Volgens het artikel in de Metro zegt de brochure dat het niet valt te bewijzen “dat de mens door evolutie of door Gods schepping op aarde is gekomen”. Daarmee wordt gezegd dat het niet te bewijzen valt of de mens is geëvolueerd uit primitieve wezens die de voorouders zijn van de mens en van (mens)apen of dat de mens kant-en-klaar op aarde is neergezet.
“Blind geloof” (= kritiekloze acceptatie) is waar het christelijk geloof, maar ook het joodse geloof en de Islam, op zijn gebaseerd. Diezelfde gelovigen vinden wel dat de evolutie moet worden bewezen. En dat is op z’n minst gezegd hypocriet. Bovendien is evolutie nog altijd een theorie en ik moet de eerste christen nog tegenkomen die dat ook vindt van zijn/haar geloof.

Het geloof in God, helemaal geënt op de Torah, Bijbel en Koran, is dus eigenlijk het geloof in een BOEK. En daarmee worden andere religies naar het land der fabelen verwezen.
Ik zou best kunnen beweren dat de mens is geschapen door God. Maar dan stel ik dat God = de Natuur. En het is aannemelijk om aan te nemen dat de mens door de natuur is geschapen middels evolutie. Eigenlijk is God niet meer dan een woord of een idee. Je kunt er van alles voor in de plaats zetten, zoals ik deed met Natuur. Om een discussie te kunnen aangaan met andere mensen moet je echter weten waar je het over hebt. En daar schort het aan: een definitie van God, zodat we allemaal weten waar we het over hebben. Voor christenen is God, altijd de Joodse God en wordt zijn zeer menselijke karakter beschreven in het Oude Testament van de Bijbel. Reden om daarin te geloven was de Jezus Christus van het Nieuwe Testament.
En als je toch in de creator-God van de Bijbel wil geloven, maar niet in alle andere facetten van de Bijbel, kun je de chinese schepper-god ShangDi adopteren.

Er is een groot verschil tussen erkennen van een of andere ongedefinieerde godheid en het ontkennen van de evolutie theorie. En dat deze wetenschap nog niet ALLE antwoorden heeft wil niet zeggen dat de theorie onzin is. Een van de problemen waar evolutionisten steeds weer mee worden geconfronteerd is irreducible complexity.

Dat wil zeggen dat een orgaan zo ingewikkeld is dat het niet kan zijn geëvolueerd. Maar dat laatste is maar een veronderstelling. Als voorbeeld wordt vaak het oog gegeven, maar dat klopt niet, want er zijn vele soorten ogen in omloop en daar zijn alle evolutionaire stappen in te zien.
Twee andere voorbeelden zijn de bombardier kever en de flagellum.
Die laatste is nog het merkwaardigst, want het betreft hier een biologische motor.

Ik eindig met een quote uit een YouTube video (What every creationist must deny) dat ik 5 sterren waard vond.

Most people that deny the Theory of Evolution do so because of ignorance
They are not aware of the mountain of evidence supporting it and they do not understand the implications for denying it
.

And in the age of the internet and the 21st century, ignorance is no longer an excuse.IRAN

Algemeen Posted on 03 May, 2008 12:39:33

Ik keek vorige week naar CNN. Het werd me duidelijk dat de media zijn begonnen om de oorlog in Iran voor te bereiden.

Het begon met Hilary Clinton die verklaard heeft dat zij een oorlog met Iran niet schuwt. Waarom zou ze zoiets zeggen. Bij mij kwam de gedachte op dat als Obama geen oorlog met Iran wil, ik al weet wie de verkiezingen gaat winnen.
Het kan ook bedoeld zijn om de reactie van het Amerikaanse gepeupel te meten, want men is daar ook niet erg tevreden over hoe het in Irak gaat.

En dan natuurlijk de Iraanse wapen die zijn gevonden bij Sjiïetische milities in Irak. Het is niet zo vreemd, want wie anders zou Sjiïten wapens geven, dan Iran. Op CNN werd een handvol wapens getoond, een aantal waar elke wapenhandelaar wel aan kan komen. Dat die wapens uit Iran komen moet je maar geloven, alhoewel we geen reden meer hebben om de VS te geloven, met hun Iraakse “weapons of mass destruction”.
Dat de wapens uit Iran komen, hoeft nog niet te betekenen dat de wapens door de Iran zelf zijn geleverd. Het is niet ontdenkbaar dat Pakistan (met medeweten van de VS) hier een bemiddelende rol in heeft gespeeld.

De VS is een agressief land dat Europa weliswaar in zijn zak heeft, maar nog steeds moeite heeft om vooral Islamitische landen ervan te overtuigen dat de VS het voor het zeggen moet krijgen in een One World Government.
Er werd via CNN een uur lang gepoogd mij te brainwashen met het idee dat Iran een groot gevaar is, geregeerd door een idioot, en er werd voortdurend op gehamerd dat een oorlog met Iran een mogelijkheid was. Nou is het best mogelijk dat President Ahmadinejad een idioot is, want de VS heeft natuurlijk ook George Bush, en beide zijn ook “democratisch” gekozen. Maar terwijl de VS de mogelijkheid heeft het land in één klap plat te gooien, wil dat nog niet zeggen dat Iran datzelfde van plan is met Israël (!).

Het bericht dat al weer maanden geleden Israël een kerncentrale in Syrië heeft platgegooid werd uit de pers gehouden. Wat ik vreemd vind is dat er kennelijk geen journalisten in Syrië wonen en dat het pas 5 maanden later uitlekt. Uiteraard wordt Israël daar niet voor veroordeeld, want Israël mag alles van de VS (en dus de VN). Verder maakt niemand zich daar meer druk over.
Eigenlijk zou je de VS de naam Groot-Israël kunnen geven, want het land wordt vrijwel geregeerd door de AIPAC (de Israëlische lobby) en mensen met een dubbele nationaliteit: van de VS en van Israël.

Notabene het Department of Homeland Security wordt geleid door een Israëli met een Amerikaans paspoort, Michael Chertoff, zoon en kleinzoon van Israëlische rabijnen. Zijn moeder was mede-oprichtster van de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Michael Chertoff werd door George Bush op die post gekozen omdat hij degene was die het verband tussen Al-Qaïda en de aanslag op het WTC maakte. De officiële complot theorie is dus bedacht door Michael Chertoff.

Ik ben bezig met een stuk over een mogelijk verband tussen de aanslag op 11 september 2001 en Israël. De aanslag op de Twin Towers zorgde voor de invoering van de Patriot Act, die een jaar tevoren was gemaakt door … Michael Chertoff en waarbij te kennen was gegeven dat invoering van die wet alleen zou kunnen als er iets ingrijpends zou gebeuren als “Pearl Harbour”.

Door de Patriot Act zijn 200 Israëliërs op grond van spionage opgepakt door het Department of Homeland Security. “Uiteraard” konden ze allemaal naar Israël terugkeren.
En dan het verhaal van de 5 Israëli’s, die hun camera’s op de Twin Towers hadden gericht en elkaar hi-five’s gaven toen de vliegtuigen aanvielen. Ze zijn na maanden vrijgelaten waarna ze in een Israëlisch programma vertelden dat ze beschuldigd werden Mossad-agenten te zijn, terwijl ze daar alleen maar waren “om de aanslag te documenteren” ….
Maar de film hebben we nooit gezien. Die zal wel in beslag genomen zijn en bij Michael Chertoff in de kluis liggen.

Israël heeft er alle belang bij dat de landen die een grote bedreiging vormen voor hun veiligheid worden “geneutraliseerd” en de VS heeft daarom ook Irak aangevallen, het land dat tijdens de eerste golfoorlog scud-raketten durfde af te vuren op doelen in Israël.
Iran heeft de potentie om Irak terug te winnen van Amerika – want laten we wel wezen, de VS hebben Irak ingenomen, zoals Hitler Polen innam en Hitler had daarvoor meer reden dan de VS had voor de aanval op Irak.

En nu komen de smoesjes om Iran binnen te vallen.
De aanval op Iran lijkt te worden ingezet door CNN en Hilary Clinton.

Check out THIS VIDEO !!Z E I T G E I S T

Algemeen Posted on 14 Mar, 2008 22:00:47

15 maart is het zover: Z-DAY of Zeitgeist-dag.

Overal op de wereld wordt op deze dag de film Zietgeist getoond. Een film die een aantal zaken aan de orde stelt, zaken die de officiële media laten liggen. Zaken die confronterend zijn en de (mis)leiders van deze wereld niet zien zitten.

De film is al lange tijd op internet te zien. Op YOUTUBE en op GOOGLE.
Op YouTube is de film in meerdere delen per deel te zien – Zeitgeist bestaat uit drie verschillende delen:
1. Astro-Theology.
2. The World Trade Center
3. The Federal Reserve
Op Google Video is ook de hele film te zien. De op YouTube getoonde beelden zijn waarschijnlijk van een oudere versie.

Maar eerst dus 15 maart op allerlei openbare plaatsen over de hele wereld. De volledige lijst waar de film te zien is kunt u HIER vinden.

Maar u kunt natuurlijk ook de DVD kopen of de film downloaden.
Ik zou zeggen: ga eens kijken.
Het enige wat u nodig hebt is een OPEN MIND. Zeker voor de religieuzen onder ons toch nog een hele overwinning.

With over 700 Public Events
and Over 1100 Private Events in over 70 countries, this is an
unprecedented awareness/activist accomplishment
!

MAAR …….

bij een OPEN MIND hoort natuurlijk ook de kritiek die op de film Zeitgeist kan worden gegeven. Daar zijn op YouTube en op deze site diverse voorbeelden van.
Het aardige is dat het lijkt alsof de kritiek die Zeitgeist schijnt te hebben op bijv. de Vrijmetselaars, juist door hen is geïnitialiseerd.
Een antwoord op Zeitgeist – vooral van christelijke zijde – is als documentaire van anderhalf uur te zien op GOOGLE: Zeitgeist Refuted.
Zoals ik schreef: de religieuzen hebben het er maar moeilijk mee. De documentaire is vooral een Christelijk verhaal, geen wetenschappelijk verhaal en dat zou eigenlijk wel nodig zijn. Wetenschappelijke feiten mengen met volledige fictieve stellingen zoals ‘Jesus is the Son of God”, maakt het geheel onbetrouwbaar, want het is geen te controleren FEIT dat Jezus de zoon van God is – Joden kenden geen halfgoden, maar de Grieken en Romeinen wel.

Ik heb de documentaire Zeitgeist Refuted slecht 45 minuten vol gehouden.
Het grote probleem is GELOOF (Faith). We zijn geneigd om snel te geloven wat er wordt beweerd, omdat we nu eenmaal niet in staat zijn zelf alle feiten te onderzoeken.WOORDEN 2 – Holland Papers

Algemeen Posted on 10 Mar, 2008 23:40:49

Ik hoorde een man die Wilders een RASCIST noemde. Ik weet niet of dat klopt, maar als we het over de anti-Koranfilm hebben, dan heeft dat natuurlijk niets te maken met rascisme. De Islam is geen RAS. Turken en Marokkanen horen absoluut niet tot hetzelfde ras en bovendien denk ik niet dat Wilders een hekel heeft aan Ayaan Hirsi Ali (Ethiopische) en Afshin Ellian (Iraniër).

Dus waarom gebruikt iemand het woord RASCIST? Omdat het een scheldwoord is.
Als iemand mij uitscheldt voor VARKEN, dan is dat kennelijk bedoeld als belediging, want ik ben geen varken. Wilders uitschelden voor RASCIST is dus bedoeld als een belediging. Men vindt dat kennelijk geoorloofd omdat Wilders zich ook schuldig maakt aan beledigen door de Koran een fascistisch boek te noemen. Hij vergelijkt het met Mein Kampf.
Daar kun je alleen over oordelen als je beide boeken hebt gelezen.

FASCISME is een Italiaans socialistisch dictatoriaal systeem, weinig anders dan het COMMUNISME in Cuba. Ook het NAZISME van Duitsland was een socialistisch dictatoriaal systeem. De leider van Duitsland had ooit in de gevangenis een boek geschreven over zijn ideeën en om een of andere reden is dat boek verboden.
Landen waar de Koran het voor het zeggen heeft, Islamitische dictaturen, hebben wel iets van dat fascistische karakter en net als het Duitse Nazisme aan Mein Kampf wordt gekoppeld, kun je de Koran koppelen aan die Islamitische dictaturen. Ik denk dat die koppeling gemaakt zou kunnen worden. Maar fascistisch? Zoals ik het fascisme heb begrepen komt de Islam daar wel dichtbij – maar is het daarom slecht? Zou het kunnen zijn dat hier het woord FASCISME alleen maar beledigend bedoeld is?

Dat is volgens mij nooit aan Wilders gevraagd: “waarom is de Koran volgens Wilders fascistisch?” Waarschijnlijk zijn de media bang voor het antwoord. Dus houden we het maar op een belediging en Wilders’ standpunt wordt daarmee meteen twijfelachtig gemaakt.

Het gebruik van deze woorden heeft een doel: MANIPULATIE. Maar net als het verbranden van vlaggen en poppen van Bush in Islamitische landen, kun je manipulatieve teksten van politici natuurlijk ook negeren.
U wordt elke dag gemanipuleerd. Denk maar aan de 2000 betogers in Afghanistan, die protesteren tegen Holland vanwege een film die niet bestaat. Puur door manipulatie heeft men dit voor elkaar gekregen. Het erge ervan is dat degenen die manipuleren dit keer niet de Afghanen zijn, maar Nederlanders zelf, met Jan Peter Balkenende en het kabinet voorop. Je vraagt je af wat iemand bezielt om je land zo zwart te maken. De Afghanen denken waarschijnlijk dat in die film de Koran wordt verbrand, of hen is wijs gemaakt dat ze met hun protesten de film kunnen tegenhouden.
De beste manipulatieve zet kan van Wilders komen. Als hij zegt dat er helemaal geen film is en er ook geen film komt. Feit is echter dan Balkenende en het kabinet Wilders bijna dwingen om met een film te komen. Hoe dan ook: manipulatie.

Zo wordt u elke dag gemanipuleerd. En soms niet alleen door het gebruik van woorden, maar ook door ze te VERZWIJGEN. Een van de bekendste politieke methodes is de geheimzinnigheid. We vinden het heel normaal dat er zaken “achter gesloten deuren” worden besproken. Waarom is dat logisch? Wat mogen wij niet weten?
Nou, een heleboel. Bijvoorbeeld als de regering zich schuldig maakt aan onwettelijke acties en gedrag. Gelukkig worden allerlei zaken wel op papier gezet en worden ze op een later moment toch openbaar gemaakt. Daar wacht men meestal op tot de betrokkenen zijn overleden.

Onlangs stond er weer een artikel in de krant over Fred Spijkers, de klokkenluider.
Een KLOKKENLUIDER is iemand die een onrechtmatigheid bekend maakt, die men verborgen wil houden. Mensen die iets hebben ontdekt dat het daglicht niet kan verdragen, houden namelijk hun mond als ze geïntimideerd worden door hun meerderen. Zo blijven belangrijke misstanden verborgen.
Klokkenluiders zijn mensen die het desondanks wel doen en onze regering heeft gezegd dat het klokkenluiders zou beschermen. Dat is een val, want de regering wil natuurlijk niet dat er op die manier foute staatszaken aan het licht komen. Zij willen alleen maar de dingen horen waar de Staat profijt van kan hebben. Een klokkenluider is in dat geval een INFORMANT. De andere partij noemt zo iemand echter een VERRADER. De neutrale term is dus KLOKKENLUIDER geworden.

Fred Spijkers pakte iets aan, wat defensie liever niet in de openbaarheid had en de defensie is overheid. Jammer Fred, maar je bent in de val gelopen. Je had je mond moeten houden.
Maar wat doet defensie? In 2002 loopt de zaak Fred Spijkers al 18 jaar en hij krijgt een schadevergoeding toegewezen van 1,6 miljoen euro. Het zaakje is echter te vies voor woorden, want alle overheidsinstellingen spannen samen tegen Fred Spijkers. Natuurlijk ook de belastingdienst. Uit een artikel in De Pers:

“In 2002 spreken Spijkers en staatssecretaris Van der Knaap af dat de defensiedossiers worden ‘gerectificeerd’. Dit gebeurt niet. Van der Knaap plaatst – tot woede van Spijkers – alle dossiers tot 50 jaar na Spijkers’ dood in het Nationaal Archief.”

En daar gaat de waarheid! De dossiers worden verborgen.
En zo is er heel wat door de overheid gedaan wat het daglicht niet kan verdragen en daarom verdwijnt het in de archieven om pas 50 of zelfs 100 jaar later pas te mogen worden bekeken.

Onlangs werd bekend wat het bezoek van Rudolf Hess aan Engeland betekende in 1941. De zogenaamde Hess Dossiers blijven voor het publiek verborgen tot 2017 en dat is nog een hele tijd. Waarom wil men verbergen wat Rudolph Hess, de rechterhand van Hitler, kwam doen in Engeland? En nog wel tot 2017 wat veel langer is dan andere documenten uit de Tweede Wereldoorlog, waar al een hoop dingen in zijn ontdekt. Via papieren die wèl inmiddels openbaar zijn is het plan van Hess echter toch boven water gekomen.

Hess was op een vredesmissie. Of Hitler hier van wist of niet is onbekend. Het kan ook een plan zijn van de generaals onder Hitler die pas in 1944 een aanslag op hem probeerden te plegen. Als Engeland op het voorstel van Hess was ingegaan, een voorstel dat Churchill eigenlijk niet kon weigeren, had Hess waarschijnlijk de macht van Hitler overgenomen, tenzij Hitler op de hoogte was van dit plan. In ieder geval was de oorlog dan aanmerkelijk korter geweest. Maar let op de datum: 10 mei 1941

http://nl.youtube.com/watch?v=syNiBKSEKXs

Geen wonder dat dit verborgen moest blijven. Zelfs zo, dat Rudolph Hess nooit vrij mocht komen. Hij heeft zijn reis nooit aan de openbaarheid mogen prijsgeven.

De Tweede Wereldoorlog is de oorlog van 1939 tot 1945, waar ons land vanaf 1940 bij werd betrokken. De Eerste Wereldoorlog was van 1914 tot 1918 en werd toen nog de Groote Oorlog genoemd. Maar al in 1920 kwam er een boek uit dat The First World War heette, omdat daarin de Second World War al werd voorspeld. Het is dan ook niet zo’n vreemd idee dat die oorlog uitgelokt kan zijn. Vergeet niet dat de inval van Duitsland in Polen ook niet “zomaar” was. De werkelijke reden wordt niet op school geleerd.

Nederland was in 1939 neutraal, desondanks was ons land een springplank voor de Engelse geheimedienst, wat door het Venlo-incident werd blootgelegd. Nederland werd door Duitsland gewaarschuwd. Een half jaar voordat de Duitsers ons land binnenvielen lagen de plannen voor de vlucht van Wilhelmina en de Regering daarom al vast.
De oorlog was vooral tussen Engeland en Duitsland. Toen Hess naar Engeland vloog was het ook nog geen wereldoorlog, want pas op 7 december 1941 (7 maanden na de vredesvoorstellen van Hess) werkte Amerika zich de oorlog in door Pearl Harbour te laten gebeuren.
De controverse die nu speelt met betrekking tot 9/11 geldt ook voor Pearl Harbour. Het is zelfs bekend dat een Nederlandse onderzeeër de Japanse vloot al had gezien en Amerika gewaarschuwd. Maar Amerika wist het natuurlijk ook al, maar liet het gebeuren. De oude(!) schepen en hun bemanning werden daarvoor opgeofferd.

Net zo werden de Europese joden opgeofferd, een standpunt dat voortleeft in het woord HOLOCAUST. De Joden zelf zullen het nooit zo noemen, want een Holocaust is een brandoffer. Daarom zeggen de Joden SHOAH, wat staat voor “een grote ramp”.
Er is veel aan de Tweede Wereldoorlog dat niet klopt en dat meer duidelijkheid krijgt als de dossiers opengaan en de verborgen teksten openbaar worden.

Op 17 maart 2008 worden de Holland-Papers vrijgegeven. Dat zijn documenten uit de periode ‘40-’45 die kennelijk geheim moesten blijven. Ze zouden op 17-maart-2008 vrijkomen, mits prinses Juliana en prins Bernard langer dan 3 jaar dood zouden zijn. Nou, dat is het geval (Bernard overleed in 2004) dus worden de Holland-papers vrijgegeven aan de openbaarheid.

Ik ben heel benieuwd, want de rol van het koningshuis zal hier wel duidelijk worden. De vraag is of de Wildersfilm niet een mooie gelegenheid wordt om het openbaarmaken van de Holland-Papers uit de pers te houden.

Ik ben benieuwd wat in de Holland Papers staat, wat we 63 jaar lang niet hebben mogen weten!!!TUSSENWOORD

Algemeen Posted on 07 Mar, 2008 23:04:23

Voordat ik aan mijn tweede hoofdstuk over WOORDEN begin even nog het volgende.
Degenen die angst zaaien worden terroristen genoemd. De letterlijke betekenis van het woord TERREUR is natuurlijk ook ANGST. Balkenende en het kabinet zijn slachtoffers van terreur. Ze zijn niet bang voor Wilders en die film van hem kan ze ook niet schelen. Westerse mensen negeren gewoon dat wat hen niet bevalt, zolang ze er maar geen last van hebben en daarom reageert Balkenende wèl.

Het is begrijpelijk dat de vrouw van een militair in Afghanistan kwaad is op Wilders, omdat hij door die film het leven van haar man in gevaar brengt.
Wacht even …… wat zei ik?
Het leven van een militair in Afghanistan zou in gevaar worden gebracht door een film van Wilders?
Waarom is dat niet het geval geweest met de film die Ayaan Hirsi Ali heeft gemaakt over de Koran en de Islam? Een film die notabene het leven heeft gekost van Theo van Gogh in ons eigen land!
Ik heb helemaal geen protesten gezien in het buitenland!
En het optreden van Hans Teeuwen zowel het lied dat hij zong als het interview van de meisjes van Halal?
Geen protesten, helemaal niets. Zou de buitenlandse pers ons misschien gewoon negeert hebben?

Ik heb in het vorige hoofdstuk al aangegeven dat dit een situatie is die volledig is opgeblazen door onze eigen leiders. Wilders heeft niets anders gedaan dan een voorstel ingediend om de Koran te verbieden, wat uiteraard niet is gelukt. Terecht volgens mij. En zijn volgende stap is dat hij een Koranfilm gaat maken. Van mij mag hij, zolang hij zich houdt aan de juiste teksten en de juiste interpretatie van die teksten.
Maar de bevooroordeelde massa in ons land “wist” al meteen dat er een Koran verbrand zou worden (?) en ze hebben dat wereldkundig gemaakt.
Dat lijkt mij HAAT ZAAIEN en dat is toch verboden?
En zelfs als zou blijken dat er inderdaad een Koran verbrand zou worden, dan kun je iemand niet veroordelen voor iets wat hij nog niet heeft gedaan. Dat zijn de regels van dit land, die politici moeten verdedigen.
Wij daarentegen hebben geen probleem met het In moslimlanden verbranden van vlaggen en poppen die bepaalde personen voorstellen. Misschien zijn we in het Westen iets volwassener? Of misschien is er niemand die ons geld geeft om te protesteren?

De uitzending op TV van Deep Throat riep van tevoren veel weerstand op, maar het is gewoon uitgezonden en iedereen is het alweer vergeten.
De film van Wilders had net zo goed snel in de vergetelheid kunnen raken (net als de film van Ayaan) als onze politici niet zelf de film wereldkundig hadden gemaakt. Er is nog geen film van Wilders en onze soldaten in Afghanistan lopen nu al gevaar door de onvoorzichtige uitlatingen van onze politici.
Maar dat noemt de vrouw van de militair niet als de oorzaak van haar ongerustheid en boosheid. Nee, want ze is ook gemanipuleerd is door de pers en onze politici.
Je vraagt je af wat de verborgen agenda van onze politici is. Vergeet niet dat er veel geheimzinnigheid is binnen de politiek. Veel gebeurt achter gesloten deuren en soms gaan documenten 50 jaar of langer achter slot en grendel.
En daar ga ik het de volgende keer over hebben.WOORDEN 1: Wilders

Algemeen Posted on 03 Mar, 2008 23:05:01

Taal is iets moois. Maar het kan ook gevaarlijk zijn.
Woorden kunnen ons kwaad maken, ons doen lachen en ons doen blozen. Naarmate we meer gewend raken aan dezelfde woorden, neemt de kracht ervan af. Om die kracht dan bewust aan dat woord toe te voegen gaan we het op een andere manier zeggen, bijv. schreeuwend of juist fluisterend. We zien dus altijd een escalatie van woorden en uiteindelijk zijn woorden niet meer genoeg en wordt overgegaan tot fysieke daden. Dat kan geweld zijn (van: woorden die ons kwaad maken), maar het kan ook sex zijn (van: woorden die ons doen blozen). Ook fysiek geweld is aan gewenning onderhevig, maar daar heb ik het liever niet over.

Ik heb me al tijden geleden afgevraagd waarom politie, justitie en de pers het woord PESTEN gebruiken terwijl ze MISHANDELEN bedoelen. Als een kind of een volwassene in elkaar wordt geslagen door een andere volwassene heet het in de krant MISHANDELEN. Maar als het tussen kinderen gaat, wordt het woord PESTEN gebruikt. Waarom?
PESTEN is iemand uitschelden of iemand een duwtje geven en dat een paar keer achter elkaar. Als dat PESTEN langdurig door gaat kun je ook het woord TREITEREN gebruiken, om aan te geven dat het PESTEN te ver gaat. Maar als een kind volledig in elkaar wordt geslagen door een paar andere kinderen dan is dat geen PESTEN, maar pure MISHANDELING. En juridisch moet het ook als zodanig beoordeeld woorden. De vraag is dan waarom politici, justitie en de pers het BEWUST een ander waarde-oordeel geven door de mishandeling af te zwakken door het woord PESTEN te gebruiken. De pers doet daar kritiekloos aan mee.

En ’s avonds ging het weer eens in het nieuws over Wilders en zijn film. Wilders vindt de Islam een gevaar voor onze samenleving en vindt daarom dat de Koran verboden zou moeten worden. Om zijn standpunt kracht bij te zetten, maakt hij een film. De Nederlandse ministers en pers vonden het nodig daar de hele wereld van in kennis te stellen, nog voor de film er was. En waarom? Angst? Het lijkt me dat je het dan stil wilt houden. Het duurde een half jaar voordat (pas na een tweede publicatie) de Deense cartoonrel ontstond. Waarom? Omdat een imam in Denemarken de cartoons mee naar zijn geboorteland nam en het nodig vond het daar in moskeeën te laten zien. Daar waren die cartoons niet voor bedoeld. En als die imam een beetje respect had voor zijn eigen geloof en zijn volk had hij het ook stil gehouden.

Balkenende en het kabinet hebben ook geen respect voor hun volk. Nog voor dat Wilders iets van een film heeft gemaakt, valt de hele wereld erover heen. Waarom? Omdat onze politici het nodig vonden de film van Wilders wereldkundig te maken, waarmee ze hun land en volk in gevaar hebben gebracht. En natuurlijk doet de pers daar weer gezellig aan mee (zie P.S.). De film van Wilders is een binnenlandse gelegenheid en dat had zo moeten blijven. Kritiek op de Islam is er niet alléén van Wilders. Op YouTube zwerven video’s tegen de Koran, veel erger dan dat Wilders ooit zal maken. Het filmpje waar gaten in de Koran worden geboord komt niet uit Nederland, maar uit de V.S.. Ik zie geen protesten daarover in Afghanistan. Gaan de politici straks Wilders de schuld geven van eventuele Nederlandse jongens die in bodybags worden teruggestuurd? Let wel, die jongens zijn daar niet naar toe gestuurd door Wilders, maar door Balkenende en het kabinet.
Wereldmarionet nummer 1, George Bush, is erg trots op ons ;-).

Er IS geen film. De onrust die nu aan de gang is rond “de film” van Wilders wordt veroorzaakt door WOORDEN. Daarmee worden u en ik en vooral moslims gemanipuleerd. De indoctrinatie waarmee moslims worden opgevoed maakt hen een uiterst makkelijke prooi voor volksmenners. Onze eigen volksmenners mogen daar graag gebruik van maken. Doekle Terpstra eerst – hij interpreteerde de WOORDEN van Beatrix en ging tot actie over – Balkenende van de week nog. Zij dwingen Wilders gewoon om met de film te komen en geven zelf negatieve signalen af aan de moslim-wereld. Ze zijn gewoon te dom voor woorden, of staatsgevaarlijk. Het grenst aan landverraad, als je tenminste nog erkend dat Nederland een land IS, want daar twijfel ik wel eens aan bij deze heren, die ons land waarschijnlijk als een provincie van Europa zien.
Wat mij betreft heeft Wilders zijn punt al gemaakt. Als zijn film een 1-april grap blijkt te zijn, mogen wat mij betreft Balkenende en zijn kabinet aftreden. Zij zijn niet in staat onze grondwet te verdedigen.

P.S.: Ik ben al een paar dagen bezig met een aantal columns over WOORDEN. Bovenstaande stelling vond steun bij een artikel dat vandaag in De Pers verscheen onder de titel FITNA-GATE, zodat ik besloot om mijn column alvast te plaatsen. Ik ben blij dat niet de hele pers schaapachtig het overheidsstandpunt volgt.
De Pers van Maandag 3 maart 2008Next »