Bij opgravingen in Israël zijn veel beeldjes gevonden van vrouwen die de handen onder hun borsten houden. De beeldjes stammen uit de Bijbelse periode en zijn duidelijk vruchtbaarheidssymbolen. Maar het was niet duidelijk wie het moest voorstellen en daar is nog steeds onenigheid over: Astarte of Asjera. Sommige denken dat dat dezelfde godinnen zijn, maar er zijn ook verhalen waarbij ze zusters zijn.

Een plaatsje in Syrië, Ugarit, was tussen 7000 en 1200 voor Christus een belangrijke plaats dat aan de ene kant grensde aan Mesopotamië en aan de andere kant aan Kanaän en het latere Fenicië. Er zijn veel kleitabletten gevonden die, toen ze eenmaal konden worden vertaald, veel inzicht gaven in de godsdiensten van het Midden-oosten. Het werd duidelijk wie de godheid EL was en dat deze god een consort had, Asjera. Daarnaast was ook BAAL een belangrijke godheid.

Het woord Asjera was bekend uit de Bijbel in 40 teksten die nogal negatief zijn. Asjera is in de loop der tijd vergeten en daarom vertalen oude Bijbels de naam met: een bos. (in het engels: “grove”). Zo stond er in de Statenvertaling (1637) in 1 Koningen 15:13: “Ja, zelfs zijn moeder Maacha zette hij ook af, dat zij geen koningin ware, omdat zij een afgrijselijken afgod in een bos gemaakt had; ook roeide Asa uit, haar afgrijselijken afgod, en verbrandde HEM aan de beek Kidron”. De op mannen gerichte Bijbel ging ervan uit dat het om een HEM ging, waarschijnlijk BAAL, de stormgod van de Kanaänieten.

Maar hier was een vertaalfout gemaakt, en moderne vertalingen weten inmiddels beter en vertalen deze tekst met: “zijn moeder Maächa ontnam hij zelfs haar konkinklijke titel, omdat ze een aanstootgevend beeld van ASJERA had laten maken. Het beeld hakte hij in stukken en verbrandde het in de bedding van de Kidron”.

ASJERA (eng.: Asherah) is een vruchtbaarheidsgodin die ook wel als LEVENSBOOM wordt gezien en, zo blijkt, gedurende de hele Bijbelse tijd werd vereerd door voornamelijk vrouwen. Dit stond de priesters van YHWH natuurlijk niet aan en ze gingen behoorlijk te keer tegen deze praktijken, maar ze konden het niet uitroeien. Dat is de Islam uiteindelijk wel gelukt.

Als we naar andere gebieden kijken, dan is er bijvoorbeeld de slangegodin van Kreta. Ze lijkt op Asjera, maar heeft in iedere hand een slang. In Egypte was er Hathor, die niet alleen als koe, maar ook als Levensboom werd afgebeeld, in feite een vijgeboom.

Hathor had een gelijksoortig kapsel als Asjera en ze werd ook als slang afgebeeld, want slangen waren het symbool van leven en vernieuwing: wederopstanding, in verband met het afwerpen van de huid).

(In het Gilgamesj-epos gaat de Babylonische held Gilgamesj op zoek naar Oetnapisjtim, de Babylonisch Noach, die een plant het eeuwige leeftijd heeft gekregen. Gilgamesj wil die plant vinden. Wikipedia: Dat lukt Gilgamesj ook, maar ongelukkig genoeg werd de plant op zijn terugweg naar huis gestolen door een slang (!). Daarom is de slang onsterfelijk, want ze kruipt verjongd telkens weer uit haar oude huid.)

Wat heeft dit nu met Genesis te maken? Wel, die Levensboom speelt een rol in het verhaal van Adam en Eva en ook de slang speelt daarin een belangrijke rol. Maar, net als Asjera, wordt in dit verhaal de slang negatief benaderd.
De slang haalt Eva over om van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad te eten. Na het eten van de vrucht verliezen Adam en Eva hun onschuld en zij schamen zich voor hun naaktheid – Asjera was immers een vruchtbaarheidsgodin en er zijn afbeeldingen van haar met een (levens)boom boven een driehoek: haar venusheuvel. Het lijkt erop dat Asjera is verwerkt in het verhaal van Adam en Eva en als slang is afgebeeld.

Was de slang vanaf dat moment nu een vijand?
Niet echt. Mozes droeg een “nehusj tan”, een bronzen slang. Deze bronzen slang is volgens de Bijbel heel lang vereerd, totdat koning Hezekiah deze vernietigde, samen met een beeld van Asjera (2 Koningen 18:4).

Wie uitgebreider wil lezen over de vrouw van YHWH kan dat doen op deze link:

http://www.nissaba.nl/godinnen/ashera.php