Op de site van PAL4 schrijf ik af en toe een blog en dit is de derde in een serie over Genealogie.

Genealogie (3): DNA

Als u religieus bent en de Bijbel als waarheid accepteert dan gelooft u dat we allemaal van Adam en Eva afstammen. Als u de Bijbel niet letterlijk neemt, staat u er wellicht niet bij stil, maar volgens de evolutie “theorie” zijn wij ook allemaal familie van elkaar en hebben wij gezamelijke voorouders. Met een knipoog naar de Bijbel worden onze gezamelijke ouders ook Adam en Eva genoemd, maar dan wel met de toevoeging Y-chromosomale Adam en mitochondriale Eva. En die Y-Adam en mt-Eva hebben elkaar nooit gekend, ze leefden zelfs ongeveer 85.000 jaar na elkaar, en – anders dan in de Bijbel – is mt-Eva de oudste.

Dit is aan het licht gekomen door DNA-onderzoek, waarbij het Y-chromosoom alleen door de man wordt doorgegeven aan zonen en een stukje DNA dat mitochondriale DNA wordt genoemd alleen wordt doorgegeven door een vrouw aan zowel zonen als dochters. Het Y-chromosoom volgt dus de mannelijke lijn terug naar het verleden en het mitochondriale DNA volgt de vrouwelijke lijn terug naar het verleden.

Als je als man je DNA dus laat onderzoeken kun je een lijn aangeven die teruggaat via mannelijke lijn en (een tweede onderzoek) die teruggaat via de vrouwelijke lijn, dus die van uw moeder. Bij de vrouw is er maar één DNA-onderzoek mogelijk en dat gaat alleen terug via de vrouwelijk lijn. Dit soort onderzoek wordt ook wel DNA-genealogie genoemd. Het geeft je geen namen en data, maar geeft aan waar de vrouwelijke en/of de mannelijk lijn geografisch vandaan komt. Dit kan alleen maar gebeuren als veel mensen over de hele wereld zich laten onderzoeken, liefst iedereen, en daarom zijn er regelmatig projecten die tevens de kosten van dit dure onderzoek kunnen verlagen.
Aan het eind van deze blog geef ik een aantal links die u naar een heel interessante site voert die u laat zien hoe de mens zich heeft verspreid over onze planeet, een reis die ergens tussen 70.000 en 60.000 jaar geleden begon met het verlaten van Afrika.

Het DNA-onderzoek laat u dan een route zien. die u terugvoert naar uw plaats van herkomst. Uiteindelijk lopen alle routes terug naar Afrika en dat komt overeen met andere wetenschappelijke onderzoeken. We komen dan uit bij de “recentste gemeenschappelijk voorouders”, Y-Adam en mt-Eva. Dat wil niet zeggen dat toen zij leefden geen andere mensen bestonden, of dat voor hun tijd geen andere mensen bestonden, maar veel takken zijn uitgestorven. Er is zelfs een punt in de verre historie aan te wijzen dat de mens als soort door uitsterven werd bedreigd. DNA-onderzoek bij de Khoi en San in Zuid-Afrika – wij noemen ze Hottentotten en Bosjesmannen – heeft aangetoond dat er op een gegeven moment, 70.000 jaar geleden, maar zo’n 2000 mensen over waren. (Artikel)

Onze gemeenschappelijk voorouders moeten binnen die groep geleefd hebben. Het is ook opmerkelijk dat de drift van mensen “out of Africa” in die tijd sterk toenam. Het is alsof de mensen Afrika ontvluchtten via een weg naar het noorden.

Ik moet hierbij aantekenen dat er nog wel andere mensachtigen bestonden, zoals de Neanderthalers. Onze voorouders en de Neanderthalers kwamen elkaar ongeveer 30.000 jaar geleden tegen nadat ze zich ongeveer 400.000 jaar eerder hadden afgesplitst en evolueerden in verschillende soorten. Onlangs is aangetoond dat deze twee menselijke soorten DNA hebben uitgewisseld en dat DNA is aangetroffen in Europeanen en Aziaten en vrijwel helemaal niet bij Afrikanen. Kinderen van de moderne mens en Neanderthaler hebben zich dus kunnen voortplanten, wat opmerkelijk is voor een dergelijke lange scheiding.
Dit onderzoek is nog zo recent dat we nog niet alles daarover weten en waarschijnlijk voert het naar nieuwe kennis over hoe de mens onze planeet heeft bevolkt. Duidelijk is in ieder geval dat de moderne mens zich in Afrika heeft ontwikkeld en mensachtigen die al eerder waren weggetrokken zich anders evolueerden. (Artikel)

Wie op de hoogte is van genealogie weet dat het herhaaldelijk gebeurt dat bepaalde takken uitsterven uit. Ouders hebben bijv. geen kinderen of de kinderen overlijden jong. Als die ouders ook geen broer of zusters hebben, dan hebben de grootouders dus geen nakomelingen. Ze kunnen hun DNA niet doorgeven en verdwijnen uit beeld. Het onderzoek naar Y-Adam en mt-Eva geeft dan ook geen volledig beeld, omdat het alleen de mannelijke en alleen de vrouwelijke lijn volgt. Laat ik dat nader uitleggen.

Een man die nu leeft heeft een moeder en een vader en in zijn DNA zit zowel de vrouwelijke als de mannelijke voorouderlijke lijn besloten. Bij een vrouw is alleen de vrouwelijke lijn uit het DNA te halen. U kent het misschien wel van schema’s waarin de man wordt voorgesteld als XY en de vrouw als XX. Aleen mannen hebben het Y-chromosoom en via DNA onderzoek kunnen we vaststellen welke lijn UW Y-chromosoom volgt. De vrouwelijke lijn wordt bekeken aan de hand van mitochondriaal DNA dat alléén via de moeder op het kind wordt doorgegeven. Een vrouw, laten we haar Barbie noemen, die alleen zonen voortbrengt, geeft de X-chromosoom door aan haar zonen, maar haar kleinkinderen erven de X-chromosomen van hun moeder en niet van hun vader en daarmee verdwijnt Barbie uit beeld wat betreft de mitochondriale lijn, hoewel ze wel degelijk afstammelingen heeft.
De vader van Barbie is ook niet meer terug te vinden in haar DNA en als zij geen broers heeft met nakomelingen is ook haar vader niet meer te traceren via DNA. Natuurlijk kan haar vader broers hebben die weer wel mannelijke nakomelingen hebben, dus in die zin kan de opa van Barbie weer wel te traceren zijn.

Het is geen makkelijke materie dus als het u interesseert kunt u misschien deze uitleg ook nog eens in andere bewoordingen bekijken op wikipedia: over Y-Adam en mt-Eva.
Bij elke generatie sterven er opnieuw takken uit, zodat Y-Adam en mt-Eva na een generatie kunnen verschuiven naar andere personen, die dan de titel Y-Adam en mt-Eva krijgen. Wie die personen zijn, weten we natuurlijk niet. Wat we wel weten is dat ALLE mensen die nu leven afstammen van EEN Y-Adam en EEN mt-Eva.

We zijn dus allemaal familie, maar als u de familierelatie wilt zien tussen u en uw buurvrouw, dan is die kans vele malen kleiner dan de kans dat u de hoofdprijs in de Staatsloterij wint. Het hangt er namelijk vanaf hoever terug gezocht moet worden naar een gezamelijke voorouder.
Met genealogie komen we niet verder terug dan ongeveer 400 jaar, tenzij u adelijk bloed heeft (en dat is niet ondenkbaar). De adel heeft zijn bloedlijnen al veel eerder beschreven en daardoor weten we bijvoorbeeld dat alle Europese koningshuizen familie van elkaar zijn. En dat moet zeker gelden voor degene die de troon bestijgt.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Willem Alexander familie is van Maxima. Hun beider stamboom is terug te voeren op Alphons III van Portugal die leefde van 1210 tot 1279.

Er is nog een “crossover” tussen de twee takken na die tijd, toen Pablo Halbach uit de tak van Willem Alexander trouwde met Maria Bonorino Frias uit de tak van Maxima en dat huwelijk vond plaats op 30 mei 1883, dus niet eens zo lang geleden. Hun nakomelingen zijn dan ook familie van zowel Willem Alexander als Maxima. En misschien ben U dat wel 😉
Alle huidige Europese vorstenhuizen stammen overigens af van Johan Willem Friso (1687-1711). Daarnaast stamt Willem Alexander ook nog af van Karel de Grote, hoewel die verwantschap een punt van discussie is.

Een grote verrassing kwam toen twee genealogen uit Amerika de afstamming van alle Amerikaanse presidenten gingen uitzoeken. Het boek kwam in 1995 uit en liet zien dat 30 van de 43 Amerikaanse presidenten familie van elkaar zijn en dat niet alleen, ze zijn ook verwant aan het Engelse koningshuis.
De laatste editie van het boek kwam uit in 2009 waaruit bleek dat zelfs President Obama en George W. Bush familie van elkaar zijn.
Ik heb even gekeken welke presidenten geen familie relatie met andere presidenten hadden en dat waren er 5 van de 23 in de 19e eeuw en 4 van de 17 in de 20e eeuw, waaronder J.F. Kennedy en Bill Clinton.
George Bush en Barack Obama, de presidenten van de 21ste eeuw, zijn familie van elkaar en stammen allebei af van Edward I van Engeland. Barack Obama stamt bovendien ook af van het Ierse koningshuis. Obama (en Ronald Reagan) zijn beide afstammelingen van Brian Boru. Reagan en Obama zijn dus ook verwant aan elkaar.
Ronald Reagan hoort eigenlijk ook niet thuis in deze rij, want het Ierse koningshuis is het (enige) Keltische koningshuis en staat op zichzelf. Via welke lijn Obama afstamt van Brian Boru weet ik niet, maar in ieder geval stamt hij ook nog eens af van Edward I van Engeland èn William the Lion van Schotland.

“Blauw bloed” krijgt op deze manier een nieuwe betekenis: verwantschap. Je kunt gevoeglijk stellen dat de Europese koningshuizen ALLEN verwant zijn via Karel de Grote (742 – 814) en daarmee kunnen we nog verder terug in het verleden, want ook zijn stamboom kent nog voorouders.
Een kwartierstaat is een overzicht van een bepaald persoon en zijn directe voorouders. Een van de langste kwartierstaten die ik tegenkwam op internet is die van Johannes Feringa en gaat héél ver terug, ca 2000 jaar (generatie 55). Ik kan niet instaan voor de juistheid van deze gegevens. De voorouders van Karel de Grote zijn ook op internet te vinden en daar gaat de stamboom 60 generaties terug, naar Getmalor van Commeria die ca 700 voor Chr. is geboren. Ook hier geldt dat de afstammingsreeks twijfelachtig is.

Als je de volledige afstamming van een persoon tot aan generatie 55 zou terugvinden zou de stamboom 36 triljard (36 met 15 nullen) mensen tellen en dat zijn veel meer mensen dan er nu op aarde rondlopen. Ik ben al blij dat ik tot de 17e generatie kom. Voor mijn dochter is dat de 18e generatie, de zogenaamde “edelouders”.
Hoe ver komt u?

Dan de beloofde links naar het GENOGRAPHIC project.
Onder het woord The GENOGRAPHIC project vind u een aantal tabs, zoals die waarbij staat “Atlas of Human Journey
Een overzicht van de menselijke reis over deze planeet. Het subscherm bevat ook korte documentaires.
Uiteraard vindt er steeds meer onderzoek plaats en op de genoemde site van national geographic vind u dus regelmatig informatie over vorderingen en nieuwe vondsten.

In verband hiermee wil ik ook nog een (Nederlandstalig) boek aanraden. Niet duur en zeker de moeite waard. Het is van Bryan Sykes, de man die genetisch onderzoek deed naar de zogenaamde IJSman Ötzi, een mummy die in het ijs van een gletscher werd gevonden en ongeveer 5300 jaar geleden leefde. Het boek heet De Zeven Dochters van Eva en behalve documentair is elk hoofdstuk die “een dochter” van mt-Eva beschrijft in verhaalvorm geschreven om een beeld te geven hoe mensen leefden. Alle Europeanen die nu leven stammen af van één van deze “dochters” (en uiteindelijk ook van mt-Eva).