Ik was eigenlijk met een heel ander stuk bezig, maar dat is inmiddels zo achterhaald dat ik het maar laat zitten. En met het andere stuk, 9/11 en Israel, ben ik nog steeds bezig en dat kan wel even duren omdat ik veel research moet doen en daar eigenlijk geen tijd voor heb (geen tijd voor maak, want ik heb gewoon teveel interesses).
Maar nu lag dat pamflet “Evolutie of Schepping, wat geloof jij” in de bus.
Ik heb er erg om moeten lachen. Maar het schijnt serieus bedoeld te zijn.
Voor iedereen die enigszins wetenschappelijk is ingesteld is zelfs de titel al een aanfluiting.

Op de achterkant van het pamflet staat het volgende:
In kerken en op christelijke scholen wordt geleerd dat God alles geschapen heeft: planten, vissen, vogels en ook de mens“.
Hier wil ik al stoppen en op reageren. Wordt dit als een FEIT gepresenteerd, met als enige aanknopingspunt de Bijbel? En wordt er uitgelegd hoe God dat gedaan heeft en wie die God dan wel is? En wat maakt de Bijbel zo speciaal als enige referentie?
Nee, je moet luisteren en je mond houden (en geloven en bidden).

God is een “onpersoonlijk voornaamwoord”, een HET, dat alles geschapen zou hebben op een manier die onbekend is. Het is een aanname, meer niet, Je zou HET de status HYPOTHESE kunnen geven als het tot de wetenschap gerekend zou kunnen worden, maar in dat geval zou die hypothese al lang geleden zijn afgevoerd, daarom houden we het op: een geloof, een aaname die verder nergens op is gebaseerd. Het zou mensen bijgebracht mogen worden als geloofsleer, maar nooit als feitelijke waarheid, want dát is een leugen.

Bovendien is het een geloofsleer dat gebaseerd is op het verhaal van één enkel volk op deze hele planeet. De veel interessantere verhalen van volkeren als de Soemeriërs en de Dogon worden nergens geleerd – gelukkig is er internet!

Gaan we door met het pamflet:
De evolutietheorie zegt dat er vanzelf een levende cel is ontstaan en uit deze ene cel zijn in de loop van miljoenen jaren geleidelijk aan andere levende dieren zoals vissen, muizen en apen ontstaan.
Effe stoppen weer. Er zou vanzelf een levende cel zijn ontstaan? Nee, dat lijkt me niet. Niks gebeurt “vanzelf”. En “levende cel(len)” betekent hier niets anders dan de mogelijkheid van die cel(len) zichzelf te dupliceren. Inderdaad moet die transformatie op een gegeven moment zijn ontstaan.(1)

Hier wordt een belangrijke stap overgeslagen, namelijk de vorming van allerlei organische moleculen, waar zich uiteindelijk een of meer moleculen uit vormden die zichzelf konden dupliceren. Dat is helemaal niet moeilijk voor te stellen en vrij logisch. Waarom de mogelijkheid tot dupliceren zich aandiende is lastig te beantwoorden, maar de wetenschap pretendeert dan ook niet overal antwoord op te hebben – ze is zoekende – en dat is beter dan een geloofsleer dat zich verstopt achter een mythe, en die mythe als “antwoord” verkoopt. “In den beginnen schiep God de hemel en de aarde” – en voor God kun je elk ander woord invullen – het is geen antwoord op HOE de hemel en de aarde zijn gevormd. Al eeuwen geeft de wetenschap die antwoorden wel.

Het is ook wonderbaarlijk dat over miljoenen jaren allerlei vormen zijn ontstaan uit die oersoep van levende cellen, die zich verdere evolueerden in planten en dieren. Kennelijk is het voor de maker van dit pamflet minder verwonderlijk om voor te stellen dat er een soort geest was die in staat was om wat klei om te vormen in een mens van vlees en bloed.

Het pamflet vervolgt:
Uit het nageslacht van de apen zou de mens ontwikkeld (geëvolueerd) zijn“.
Tja, dat is een harde pil om te slikken. Christenen die zich lange tijd superieur hebben gevoeld ten aanzien van de Afrikaanse bevolking, blijken daar nu niet alleen van af te stammen, maar gaan we verder terug, dan komen we bij de primaten uit, waar de huidige apen ook verwant aan zijn. Men blijft liever het geloof uitoefenen dan de waarheid onder ogen zien – daar hebben de machthebbers eeuwenlang misbruik van gemaakt en heeft onze ontwikkeling misschien wel 1000 jaar stil gezet. Dankzij de Islam is veel kennis van de Grieken toch nog bij ons gekomen en onze verlichting hebben we dus eigenlijk aan de Islam te danken. Nu zijzelf nog.

Even nader toelichten: het DNA van de chimpansee en de bonobo komen het dichtst bij dat van onszelf. Wij stammen af van een zelfde voorouder. Mochten er nog andere stappen tussen liggen die misschien ooit worden gevonden, dan past de wetenschap dat plaatje wel weer aan, maar het verandert weinig aan het beeld dat we nu al hebben van onze “stamboom”..

Het grootste wonder ligt bij de chromosomen (2): chimpansees en bonobo’s en eigenlijk alle mensapen (niet voor niets zo genoemd! Orang Oetan betekent Bosmens) hebben 48 (2 x 24) chromosomen, de mens slechts 46 (2 x 23). De wetenschap kon dat alleen verklaren door te stellen dat die 2 chromosomen die we misten er nog moesten zijn, maar opgesloten in 1 enkel chromosoom. En dat werd uiteindelijk ook ontdekt: de fusie van twee chromosomen, waarbij de gefuseerde chromosoom de informatie bevatte van 2 chromosomen bij mensapen. (Lees voor de grap eens deze aardige bijdrage) (3)

Het pamflet eindigt met de volgende tekst: “Deze uitgave geeft aan dat het technisch niet te bewijzen is of de mens op aarde gekomen is door evolutie of door schepping. Jij hebt de keuze: geloven we wat de evolutie theorie vertelt over de wordingsgeschiedenis van de mens of geloven wat er in de Bijbel staat“.
Ik HOEF helemaal niet te kiezen. Waarom wordt dat zo benadrukt? Is de vraag of ik wil kiezen voor Wetenschap of Religie, dan kies ik Wetenschap. Een kwestie van vertrouwen.

Welke methodes gebruiken de creationisten (4) in dit pamflet (en op de website) om het gelijk aan hun kant te krijgen?
Creationisten proberen aan te tonen dat evolutie niet te bewijzen valt, en dus een geloof is. Ze schermen daarbij met het woord THEORIE zoals wij dat in onze spreektaal gebruiken. In de Wetenschap is THEORIE iets anders en Darwin en zijn vele navolgers hebben hun hypotheses al 150 jaar kunnen aantonen met allerlei bewijzen, waarna DNA-onderzoek vele bevindingen heeft bevestigd.

De evolutie theorie is een THEORIE, dat betekent dat het de status van een HYPOTHESE al lang achter zich heeft gelaten. Voor wie het begrip van een THEORIE nog niet duidelijk is, dit zegt Wikipedia (en elke andere encyclopedie):
Een theorie is een geheel van denkbeelden, hypothesen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. In de wetenschap is een theorie een toetsbaar model ter verklaring van waarnemingen van de werkelijkheid.

Daarnaast proberen de creationisten met halve waarheden en zelfs leugens (hopelijk onbewust, anders zal de toorn God’s over hen komen) het gelijk aan hun kant te krijgen. Creationisten passen vaak trucs toe, zoals analogiën bedenken tussen anorganisch en organisch materiaal.
Je zou mogen verwachten dat intelligente mensen de waanzinnige voorstellingen van de bananenman (Ray Comfort/Kirk Cameron) en de pindakaasman (Chuck Missler) wel zouden doorzien.
Fouten die zijn gemaakt en overgenomen door populair wetenschappelijke magazines, dragen creationisten aan als bewijs dat wij gemanipuleerd worden door de wetenschap om iets te geloven dat niet waar is. Toegegeven: ik kan zelf niet alle wetenschappelijke onderzoekers testen op wat zij zeggen, maar ik hoef ze ook niet blindelings te geloven, aangezien de wetenschappelijk wereld bestaat uit zeer veel personen, die elkaar controleren. Er bestaat zoiets als een wetenschappelijke methode. De Amerikaanse website van de creationisten heeft op hun site proberen aan te tonen dat de evolutieleer niet aan die methode voldoet.
Een wetenschapper op YouTube (shanedk) heeft in een korte serie aangetoond dat dat wel het geval is.

Ik kan het hier uren over hebben en als ik de capaciteit had en het wetenschappelijk gewicht zou ik er een boek over willen schrijven – maar dat is al genoeg gedaan. Het is juist zo dat de creationisten zich richten op de wat minder intelligente deel van de bevolking. Het pamflet waar ik het hier over heb is geschreven alsof het voor kinderen bestemd is, wellicht in de hoop dat die lastige vragen aan hun ouders gaan stellen. De meeste ouders zullen geen antwoord kunnen geven.
Maar de creationisten zelf houden helemáál niet van lastige vragen.’
Mijn moeder stelde als jong meisje bij de eerste les van een Bijbelklasje een lastige vraag – Kain sloeg Abel dood, moest van God weg “van de aardbodem” om te dolen “over de aarde”(?) en ging wonen in het land Nod (?) en bekende daar zijn huisvrouw – “waar komt die vrouw dan vandaan? Er waren toch geen andere mensen?”
Ze mocht niet meer in het Bijbelklasje verschijnen (5)

Tja, de Bijbel laat genoeg ruimte voor lastige vragen, terwijl in de wetenschap er vele verklaringen zijn die wetenschappelijk toetsbaar zijn. En sommige verklaringen zullen moeten wachten tot latere ontdekkingen, die huidige bevindingen weer zouden kunnen corrigeren.

(1)
In die zin is een virus dus géén leven. Een virus heeft een cel nodig om zichzelf te kunnen dupliceren.

(2)
Chromosomen zijn de dragers van het erfelijkheidsmateriaal. 22 van de 23 chromosomen zijn lichaamschromosomen, de overblijver bepaalt ons geslacht. Er gaat echter wel eens wat fout.
Bij het syndroom van Down is er sprake van trisomie 21, dit houdt in dat er 3 (tri) chromosomen 21 aanwezig zijn. Een ander voorbeeld is het syndroom van Turner. Er is dan bij een meisje maar één geslachtschromosoom X aanwezig.

(3)
In verband hiermee en ook voor liefhebbers van de Bijbel en de Genesis is het raadzaam om ook eens te lezen wat de Soemeriërs 2000 jaar voor Mozes schreven over het ontstaan van de mensheid. Het lijkt er erg op dat de Joden het Soemerische verhaal hadden overgenomen, maar meer in de geest van “de bel horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt”. De Joodse Bijbel lijkt verder geïnspireerd door de Egyptische geloofsleer (met name die van Echnaton) en het Christelijk erfgoed is grotendeel Egyptisch van oorsprong.

(4)
Creationisten zijn christelijke fundametalisten, die het Bijbel verhaal aanhangen dat de wereld slecht 6000 jaar oud is en door een fantastisch wezen dat nergens vandaan kwam, in 6 dagen is geschapen, waarna deze wel moe was dat het een dag nodig had om uit te rusten.
De Genesis is een belachelijk verhaal is en zelfs onlogisch – zie de video waarin Rickky Gervais (uit zijn programma Animals) het Bijbelverhaal onder handen neemt

(5)
Mijn eigen verklaring was dat het bij het verhaal van Adam en Eva niet om de eerste mensen ging, maar om de eerste Joden. Zij vinden van zichzelf dat zij het uitverkozen volk zijn en vroeger noemden volkeren zichzelf MENSEN en andere groepen gaven ze het liefst scheldnamen. Zo is Eskimo een scheldwoord dat “viseter” betekent, terwijl dit volk zichtzelf INUIT noemt, hetgeen MENSEN betekent.