Volgens Wikipedia:
Vrijheid van meningsuiting is de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder voor vervolging door de Staat te hoeven vrezen”.

Er zijn de afgelopen tijd twee dingen die mijn aandacht hebben getrokken – en ze hebben betrekking op hetzelfde.
========================
In Thailand werd de Australische schrijver Harry Nicolaides aangehouden en moest voor de rechter komen omdat hij een lid van het koningshuis zou hebben beledigd met het schrijven van zijn roman, waarvan slechts 7 exemplaren werden verkocht.

Voor wie het dus niet kent 😉 de roman heeft de vreemde titel “verisimilitude” met daaronder de vraag “is the truth the truth?” in Thailand gedrukt in 2005 en in de Engelse taal.
Ik heb het ook nog niet gelezen, maar – zoals te verwachten viel – is dit boek nu bekender dan het ooit zou zijn geworden als de Thaise overheid er zelf niet zoveel aandacht aan had geschonken. Dat het ook pas na 4 jaar consequenties heeft, geeft te denken. De aard van de belediging blijft verborgen voor de Thaise bevolking, want als een krant dat zou melden maken zij zich schuldig aan hetzelfde feit. Om die reden mocht vorige maand het blad The economist niet worden uitgebracht. Zonder hulp van de Thaise justitie zou Harry Nicolaides dit blad niet eens hebben gehaald.

Het enige wat wij weten is dat de kroonprins Vajiralongkorn zou zijn beledigd omdat Nicolaides openlijk over zijn amoureuze escapades heeft geschreven. Elke Thai weet dat al, maar zal het (begrijpelijk) niet zo gauw zeggen. Naar de woorden van zijn eigen moeder koningin Sirikit, is haar zoon nogal een “Don Juan”. Sirikit zou dit tijdens een bezoek in Texas hebben gezegd volgens het boek “The king never smiles” van Paul M. Handley. Deze biografie over koning Bhumipol is overigens ook verboden in Thailand.

Dat geldt ook voor de film The King and I dat respectloos met Rama IV, koning Mongkut, om gaat. Hoewel ik het niet eens ben dat de film is verboden ben ik het er wel mee eens dat de toenmalige koning respectloos wordt neergezet. Ik heb me jaren geleden al verdiept in deze koning en heb een groot respect voor hem gekregen. Ik denk dat hij de meest invloedrijke koning is geweest die Thailand ooit heeft gehad. Op Wikipedia is wel wat over hem te vinden, maar lang niet genoeg.

Basis van The King and I waren de dagboeken van gouvernante Anna Leonowens die ze schreef en uitbracht als wraakneming nadat zij door de koning het land uit was gezet wegens haar bemoeizucht met staatszaken. Haar zoon is overigens later als zakenman naar Thailand teruggekeerd en was een grote vriend van koning Chulalongkorn, bekend als koning Rama V.

Maar terwijl de Thais zelf een enorme filmcultuur hebben, hebben ze nog nooit de moeite genomen om het werkelijke leven van koning Mongkut in beeld te brengen en het valse beeld van The King and I recht te zetten. Ik kan me voorstellen dat dat niet in een speelfilm gebeurt, maar een documentaire over deze uitzonderlijke koning zou het Westen wel eens mogen bereiken. Maar ondertussen worden wel de boeken en de Hollywood film(s) van The King and I verboden.

Uiteraard heeft Nicolaides de escapades van de Thaise Don Juan wat scherper gebracht en officieel riskeert hij daarmee de doodstraf – niet bepaald een oordeel dat past in een modern land. Omdat hij een buitenlander is zal het zo’n vaart niet lopen, en wat ik al verwachtte gebeurde: het koningshuis heeft ingegrepen en Nicolaïdes is inmiddels teruggekeerd naar Australië.

Maar de Thaise bevolking weet maar al te goed hoe het met de kroonprins zit en vrijwel niemand ziet in hem een waardige opvolger van de huidige koning. Velen zien liever zijn dochter Sirindhorn op de troon, maar Thailand is weliswaar een constitutionele monarchie, onderhuids is het een militaire dictatuur die in toom wordt gehouden door het respect dat de militairen terecht hebben voor de huidige koning. Maar de koning is oud en zal ooit opgevolgd moeten worden. Elke Thai vreest de dag dat Bhumipol komt te overlijden.

===================

Deze Thaise aanslag op de vrije meningsuiting wordt in ons land als belachelijk bestempeld en men ziet Thailand daardoor als een achterlijk derde wereldland. Echter de tweede aanslag op de vrijheid van meningsuiting vond in dezelfde periode in ons eigen land plaats. Zelfs in twee gerelateerde gebeurtenissen.

Natuurlijk de kwestie Wilders, die vervolgd gaat worden om zijn uitlatingen betreffende de Islam.
Net als in Thailand het geval is wordt hiermee de aandacht op Wilders gericht en alles wat hij gezegd heeft herhaald en herhaald. Doe je hiermee de moslims plezier? Het tegendeel is waar.

Advocaat Spong heeft hiermee te maken, niet alleen jood, ook nog surinaams en homo. Hij zou in geen enkel fundamentalistisch moslimland, zoals Egypte, kunnen functioneren. Hij zou van de hoogste toren afgemieterd worden. De advocaat heeft in 2008 nog een lezing gegeven met de titel: ‘Bedreigde vrijheid: van slaven, hoeren, homo’s, haatzaaiers, terroristen en de koran‘. De titel maakt me wel nieuwsgierig naar wat Spong drijft om Geert Wilders aan te klagen. Het zal wel met het woord “haatzaaiers” te maken hebben. En de vraag rijst wat Spong vindt van een ultra-links persoon die Geert Wilders uitmaakt voor nazi of fascist. Kan hij daar wèl mee leven.

Daarna kwam nog eens de weigering van de Britse regering om Wilders toe te laten tot het land. Dit is natuurlijk schandalig en waarom dat zo is heeft Geert Wilders de Nederlandse Tweede Kamer duidelijk gemaakt met de volgende bewoordingen:

Britse gastvrijheid blijkt ook selectief te zijn. Mahmoud Suliman Ahmed Abu Ridah, verbonden aan Al-Qaeda, iemand die geld inzamelt voor jihadistische organisaties, was wel welkom, zelf als gast in het parlement.
Demonstraties ter ondersteuning van de terreurorganisatie Hamas worden ook gewoon toegestaan door de Britse regering.
Een popgroep die zingt dat homo’s moeten worden vermoord kan optreden in het Verenigd Koninkrijk.
De woordvoerder van de terreurgroep Hezbollah, Ibrahim Moussawi, was vorig jaar nog van harte welkom in Londen.
Eerder was Yusuf al-Qaradawi, die zelfmoordaanslagen verheerlijkt en wil schieten op joden van harte welkom in het Verenigd Koninkrijk.
Maar een democratisch gekozen Westerse islamcriticus, die door geen rechtbank in de wereld is veroordeeld, een Britse collega parlementariër is uitgenodigd wordt het land uit geknikkerd. Inderdaad, Winston Churchill – die de Koran vergeleek met Mein Kampf – zou zich in zijn graf omdraaien.

In feite maakte Winston Churchill de opmerking dat “Mein Kampf” een nieuwe Koran was. Hij schreef letterlijk over Mein Kampf: “the new Koran of faith and war: turgid, verbose, shapeless, but pregnant with its message”.
We moeten echter ook niet vergeten dat vóór de Tweede Wereldoorlog discriminatie op geloof en ras heel gewoon was. Pas na die oorlog werd het taboe, een feit dat maar weinig belicht wordt tegenwoordig. In de 50er jaren was het zelfs nog gewoon om indische mensen uit te schelden voor “poep-chinees”. Omdat ik geboren ben op Java en daar tot mijn 7e jaar heb gewoond, heeft dat indruk op mij gemaakt en zal ik nooit vergeten.

In de jaren 90 werd Hans Janmaat nog tot gevangenisstraf en een geldboete veroordeeld omdat hij ondermeer de woorden van onze koningin Juliana “Ons land is vol” beantwoordde met de verkiezingsleus “Vol is Vol”. Hans Janmaat betrok die leus echter op andere mensen dan waarvoor koningin Juliana ze bedoelde: de Indische Nederlanders die inmiddels massaal naar ons land waren gekomen. Velen verlieten ons land dan ook en gingen naar de VS en Australië. Zelfs mijn ouders hebben op het punt gestaan om naar Californië te verhuizen – gelukkig is dat door de ziekte van mijn broer niet doorgegaan anders waren mijn broer en ik waarschijnlijk inmiddels in Vietnam gesneuveld.

Maar we hadden het over vrijheid van meningsuiting.
In dat opzicht vind ik de aanslag die Hirsch Ballin en Balkenende menen te moeten doen op onze wetgeving uitermate verdacht. Zij willen in dit Charles Darwin-jaar hun christelijkheid uitdragen door het strafbaar te stellen om religieuzen indirect te beledigen. Ik mag dus niet meer zeggen dat ik het christendom een domme religie vind. Daarmee zeg ik indirect dat alle christenen dom zijn en beledig ik dus indirect personen.

Het begon als wens van enkele partijen om het verbod op godslastering te schrappen (art. 147). Hirsch Ballin wilde dat wel doen, maar dan door aanscherping van een ander artikel, waarmee we dus van de drup in de regen komen, als je het hebt over vrijheid van meningsuiting.
Van de site van Katholiek Nederland (RKK):

…Hirsh Ballin is nog steeds op kruistocht. Hij vindt dat niet-religieusen buiten de samenleving staan, tenminste dat impliceert de uitspraak “religie en samenleving zijn één geheel“.
Dat is niet alleen een grove belediging aan het adres van atheisten, maar is ook discriminerend.
Het gaat om deze wet:

1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Het cruciale punt is “opzettelijk beledigend”. Ik vind dat onduidelijk, want als ik hier zeg dat ik het christendom een domme religie vind, dan is dat mijn mening, meer niet. Als iemand anders zich daardoor beledigd VOELT en de rechter concludeert dat ik dit OPZETTELIJK opschreef (dat is ook zo), dan ben ik kennelijk opzettelijk beledigend geweest en kan ik een jaar in de bak zitten.
En dit artikel wil Hirsch Ballin nog aanscherpen!

Probleem is onze zogenaamde seculaire politiek, want onze regering bestaat uit het CDA (Christelijk Democratisch Appèl), CU (Christen Unie) en de PvdA, de Partij van de Arbeid, wiens leider niet alleen óók gereformeerd is opgevoed, maar een socialistische partij is waar veel Nederlandse moslims op stemmen. Alle drie partijen hebben een probleem met de vrijheid van meningsuiting. En dan zijn er nog kleine partijen, zoals de SGP, wat de zaak ook niet helpt. Met andere woorden is onze regering christelijk en betwijfel ik of zo’n regering seculair genoemd kan worden.
Nu weet ik wel dat ook de PvdA voor afschaffing is van artikel 147, maar ik heb ze nog niet horen protesteren tegen het aanscherpen van art. 137.

Hoewel die vrijheid van meningsuiting al heel lang onder druk staat en pas door Pim Fortuyn een beetje werd opengebroken, lijkt het erop dat onze regeringspartijen niet alleen weer terug willen naar die tijd vòòr Fortuyn, maar er zelfs nog een schepje bovenop willen doen. En dat natuurlijk allemaal ter bescherming van moslims, want zonder hen was dit nooit aan de orde geweest.
En laten we niet onze politiek linkse fundamentalisten vergeten, voor wie vrijheid van meningsuiting alleen geldt als ze het er mee eens zijn.

Natuulijk is het niet netjes om te beledigen, maar de vraag is of kritiek op een religie gelijk gesteld kan worden aan beledigen. Bovendien moet het dan ook andersom gelden: als ik als niet-gelovige een varken wordt genoemd, moet ik daar alleen maar om lachen – maar misschien moet ik dat niet doen en naar de rechter lopen omdat ik me beledig voel.

Niet-moslims en vooral joden kunnen zich door sommige teksten in de Koran behoorlijk beledigd voelen. Maar in een land waar “hamas, hamas, alle joden aan het gas” gescandeerd mag worden door moslims, en waar niet-gelovigen varkens worden genoemd mag je geen kritiek hebben op een woestijngod waar nauwelijks iets zinnigs over te vertellen valt.