Ik zag gisteren een berichtje in de Metro waar ik wel van schrok.
Christenen in geweer tegen evolutieleer“, stond erboven.
Jemig, nu hier ook al? Kennelijk voelen onze christenen zich inmiddels gesterkt door de controverse in de VS en politieke “simpletons” als Sarah Palin. Hier is het bericht.

Behoudende christenen voeren volgend jaar actie tegen het kritiekloos aanvaarden van de evolutieleer. Het is in 2009 dat Charles Darwin de bedenker van de evolutieleer, werd geboren. De christenen willen kort voor de geboortedag bij meer dan zes miljoen huishoudens de brochure ‘EVOLUTIE OF SCHEPPING – WAT GELOOF JIJ’ bezorgen, waarin staat dat het ‘technisch’ niet te bewijzen is dat de mens door evolutie of door Gods schepping op aarde is gekomen“.

Wat verder in die brochure komt te staan weet ik nog niet, maar ik zal er dan zeker weer op reageren. Maar ik wil nu ook al reageren, omdat de controverse al jarenlang speelt en de pros en cons van evolutie en schepping dankzij internet en vooral YouTube aan ons bekend is. En ik volg het ook al jaren.

Laten we eerlijk zijn: de evolutie wint de argumentatie elke keer weer van de drammerige christelijke ideeën, waarvoor geen enkel bewijs is – daarom heet het ook “GELOOF”. Als dat geloof één ding is, dan is het wel KRITIEKLOOS.

Het meest kwalijke aan de opstelling van aanhangers van het creationisme (en dat zijn niet ALLE christenen, vandaar de termen fundamentalistisch en behoudend!) is dat ze elke keer de Bijbel aanvoeren als bewijs. De Bijbel is namelijk het fundament voor hun geloof in God. Dat geldt ook voor moslims met hun Koran en de Joden met hun Torah (de basis van het Oude Testament, de reden waarom altijd over de judeo-christelijke traditie wordt gesproken. Een beetje onzin vind ik).

Zogenaamde christelijke wetenschap is vooral bezig om te “bewijzen” dat de Bijbel klopt. Nu is de grootste nachtmerrie van deze christenen: als er ook maar iets in de Bijbel staat dat onjuist blijkt te zijn, hoe weet je dan wat WEL en wat NIET klopt. Terwijl de wetenschap steeds meer vindt dat in tegenspraak is met die Bijbel, voelen deze christenen zich in het nauw gedreven. Dominees komen met de meest waanzinnige “bewijzen” dat we geschapen zijn (banaan en hand), of komen met “tegenbewijzen” voor de evolutie (peanutbutter jar). Christenen willen bevestiging voor hun geloof en trappen er in.

Terug naar het krantenbericht.
Volgens dit bericht vraagt de brochure: Wat GELOOF jij? (ervan uitgaande dat de evolutietheorie ook een geloof is, wat niet zo is, maar wat waarschijnlijk wel in die brochure zo zal worden uitgelegd)
Als ik zou moeten kiezen, koos ik voor Evolutie. Maar deze keuze is van geen belang. De mens is door evolutie of door schepping op de aarde gekomen, ongeacht wat ik geloof. Ik weet zelfs niet of er wel verschil IS!
Wat ik wil weten is de waarheid en daar kan de wetenschap bij helpen en niet het geloof, dat niet verder komt dan: “het IS zo, want het staat in de Bijbel”. Een slechtere reclame voor welke religie dan ook kan ik me nauwelijks voorstellen.
Bovendien zijn er veel meer aanwijzingen voor evolutie (geleidelijke ontwikkeling) dan voor een schepping (poef! daar was de mens).

Er staat ook in het bericht: KRITIEKLOOS AANVAARDEN VAN DE EVOLUTIELEER.
Kritiekloos en wetenschap gaan niet samen. Als je als niet-wetenschapper de evolutietheorie niet wil aanvaarden, is dat prima. Daar ligt niemand van wakker, zolang je je taak als loonslaaf maar vervult.
Tenzij je wetenschap beoefent en KRITIEKLOOS DE EVOLUTIETHEORIE VERWERPT. (Inderdaad, ik heb het over Evolutie THEORIE en verwerpen). Je trekt dan namelijk jarenlange onderzoeken in twijfel. En als je dat wilt doen, moet je dat op een wetenschappelijke manier doen. Je moet dan aantonen dat evolutie op punten niet klopt. En dat moet weer geverifieerd worden door andere onafhankelijke wetenschappers.
Het zonder meer (kritiekloos) verwerpen of aanvaarden is onwetenschappelijk. Aanvaarden van een theorie begint namelijk pas na vele jaren van onderzoek. Wetenschap is detectivewerk.

Maar ik geef toe dat de wetenschap, zeker in de jaren van Darwin, niet altijd een goed voorbeeld geeft. Toen Darwin met zijn visie kwam was het eerste dat de wetenschappers deden: kritiek hebben (goed!) en zelfs de theorie verwerpen (onwetenschappelijk!). Ze geloofden het niet. Tja …

Gedurende vele jaren die volgden, bleek uit onderzoek dat Darwin het gelijk aan zijn kant had. Er zijn naderhand vele ontdekkingen gedaan, zoals DNA-onderzoek, die de evolutietheorie niet tegenspreken. Integendeel, via wetenschappelijke methodes als verificatie en falsificatie blijft de evolutietheorie overeind.
De evolutie valt tegenwoordig dan ook niet meer te ontkennen. Het is zelfs zo dat we verschillende evolutionaire ontwikkelingen tegenkomen bij de groei van foetussen. Dat soms mensen geboren worden met een staart of met overdreven haargroei is dus niet zo vreemd. De informatie zit nog steeds in onze genen.
Echter evolutie zegt NIETS over het ontstaan van leven – er is wel een onderdeel van de wetenschap dat zich daarmee bezig houdt. Kennelijk was dat de trigger die de tegenaanval van de fundamentalistische christenen heeft veroorzaakt.

Maar de wetenschap geeft nog steeds redenen voor wantrouwen. De wetenschap stelt zich in dienst van de politiek en doet dingen die eigenlijk niet door de beugel kunnen. En daarin moet ik dan weer de Bijbel gelijk geven (en oudere geschriften, omdat de Bijbel filosofieën heeft overgenomen van andere volkeren) die stelt dat de mens in staat is tot kwaad en daarom zondig is. Die zondigheid is overerfbaar en hoe komt dat? Door de evolutie. Kijk maar naar het gedrag van dieren. Dat instinct om te doden en te overleven zit ook in ons. Wij hebben echter de mogelijkheid om daar boven uit te stijgen en dat ook te beredeneren en te communiceren met anderen, wat ons speciaal maakt.

De NASA (Never A Straight Answer) is een wetenschappelijk organisatie die erg goed is om te zwijgen en zelfs bewijzen te laten verdwijnen. Hiermee in verband staat ook de geheimzinnigheid over UFO’s en de onwil dit serieus te onderzoeken. Dat is wel een aantal jaren geweest, maar was puur bedoeld vanuit een defensief standpunt: leverden de UFO’s gevaar op. Kennelijk is dat niet zo en is de “wetenschap” niet meer geïnteresseerd.

Onlangs las ik over Pompeï (Frontier van nov/dec 2008) waar een betoog wordt gehouden dat Pompeï pas bedolven werd bij de uitbarsting van de Vesuvius in december 1631. Hier zou de archeologie ook een duistere rol spelen.
En laten we de egyptologie niet vergeten waar veel theorieën kritiekloos worden verworpen omdat ze niet passen in het idee van de egyptologen, zelfs niet als aanwijzingen geleverd worden door een andere tak van wetenschap, zoals geologie.
Diezelfde geologie heeft het ook moeilijk met de creationisten, die hun idee dat de aarde 6000 jaar bestaat in rook zien opgaan. Want het is niet ALLEEN de evolutietheorie die deze christenen bestrijden. Elke wetenschappelijk gefundeerde theorie die niet strookt met de Bijbel (of met de interpretatie ervan!) wordt kritiekloos verworpen door fundamentalisten (= wat ik GELOOF is de WAARHEID).

Volgens het artikel in de Metro zegt de brochure dat het niet valt te bewijzen “dat de mens door evolutie of door Gods schepping op aarde is gekomen”. Daarmee wordt gezegd dat het niet te bewijzen valt of de mens is geëvolueerd uit primitieve wezens die de voorouders zijn van de mens en van (mens)apen of dat de mens kant-en-klaar op aarde is neergezet.
“Blind geloof” (= kritiekloze acceptatie) is waar het christelijk geloof, maar ook het joodse geloof en de Islam, op zijn gebaseerd. Diezelfde gelovigen vinden wel dat de evolutie moet worden bewezen. En dat is op z’n minst gezegd hypocriet. Bovendien is evolutie nog altijd een theorie en ik moet de eerste christen nog tegenkomen die dat ook vindt van zijn/haar geloof.

Het geloof in God, helemaal geënt op de Torah, Bijbel en Koran, is dus eigenlijk het geloof in een BOEK. En daarmee worden andere religies naar het land der fabelen verwezen.
Ik zou best kunnen beweren dat de mens is geschapen door God. Maar dan stel ik dat God = de Natuur. En het is aannemelijk om aan te nemen dat de mens door de natuur is geschapen middels evolutie. Eigenlijk is God niet meer dan een woord of een idee. Je kunt er van alles voor in de plaats zetten, zoals ik deed met Natuur. Om een discussie te kunnen aangaan met andere mensen moet je echter weten waar je het over hebt. En daar schort het aan: een definitie van God, zodat we allemaal weten waar we het over hebben. Voor christenen is God, altijd de Joodse God en wordt zijn zeer menselijke karakter beschreven in het Oude Testament van de Bijbel. Reden om daarin te geloven was de Jezus Christus van het Nieuwe Testament.
En als je toch in de creator-God van de Bijbel wil geloven, maar niet in alle andere facetten van de Bijbel, kun je de chinese schepper-god ShangDi adopteren.

Er is een groot verschil tussen erkennen van een of andere ongedefinieerde godheid en het ontkennen van de evolutie theorie. En dat deze wetenschap nog niet ALLE antwoorden heeft wil niet zeggen dat de theorie onzin is. Een van de problemen waar evolutionisten steeds weer mee worden geconfronteerd is irreducible complexity.

Dat wil zeggen dat een orgaan zo ingewikkeld is dat het niet kan zijn geëvolueerd. Maar dat laatste is maar een veronderstelling. Als voorbeeld wordt vaak het oog gegeven, maar dat klopt niet, want er zijn vele soorten ogen in omloop en daar zijn alle evolutionaire stappen in te zien.
Twee andere voorbeelden zijn de bombardier kever en de flagellum.
Die laatste is nog het merkwaardigst, want het betreft hier een biologische motor.

Ik eindig met een quote uit een YouTube video (What every creationist must deny) dat ik 5 sterren waard vond.

Most people that deny the Theory of Evolution do so because of ignorance
They are not aware of the mountain of evidence supporting it and they do not understand the implications for denying it
.

And in the age of the internet and the 21st century, ignorance is no longer an excuse.