Er ligt een verzoek bij onze regering om onze geschiedenis te vervalsen.
En daar wordt serieus op ingegaan.

Met dank aan de Nederlandse Moslim Omroep, die wil dat PABO studenten leren dat de bevrijding van ons land mede tot stand is gekomen door Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen.
Die nieuwe onderwijzers kunnen die onzin dan weer doorgeven aan derest van de bevolking.

Kijk eerst naar DEZE VIDEO.
Zoals in bovenstaande video wordt gezegd hebben Marokkanen in het Franse leger meegevochten in de oorlog (Marokko werd pas in 1956 onafhankelijk). Enkelen zijn in 1940 gesneuveld en begraven in ons land.

Marokkanen hebben nog een actievere rol gespeeld in de aanval op Duitsland in 1945, zo laat deze video zien die ik op YouTube heb gevonden.
Dat ging gepaard met verkrachting van vrouwen. Dat is bij een oorlog tussen Europeanen niet echt gebruikelijk, maar heeft vooral te maken met racisme, zoals we dat ook kennen van Japanse militairen in Indonesië (“troostmeisjes”), en dus ook bij Marokkanen die in Duitsland vochten.

Racisme komt voort uit een superioriteits gevoel, dat ook bij religies naar boven komt drijven. Dat krijg je als je wordt geïndoctrineerd met het idee dat je beter bent dan mensen met een ander uiterlijk of/en andere ideeën.
Het kan ook juist bij een inferioriteits gevoel optreden, vooral bij confrontatie met iemand die zichzelf superieur vindt, of omdat de persoon die zich minderwaardig voelt, is opgegroeid met het idee dat die andere superieur is.

Normaal is het niet, hoewel in de wereldpolitiek niet erg hard gewerkt wordt om aan te tonen dat wij mensen allemaal familie van elkaar zijn en het verschil tussen een neger, jood, chinees, slechts uiterlijke kenmerken zijn, zoals een blanke met blond haar en grote oren en een blanke met rood haar en kleine oren. DNA-onderzoek heeft aangetoond dat de stamouders van de hele mensheid is terug te voeren naar één man en één vrouw (en die heetten niet Adam en Eva, ze kenden elkaar zelfs niet eens want de oermoeder leefde 90.000 jaar eerder dan de oervader – als je een beetje bekend bent met genealogie zal je dat niet verbazen).

Ik zou op grond van de video het aandeel van de Marokkanen liever vergeten. Zeker omdat ze niets te maken hebben gehad met onze bevrijding. En als je bereid bent om zo bewust geschiedvervalsing te plegen, dan is het einde zoek.

Nu weet iedereen dat de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars en de blunders en wreedheden van de overwinnaars dus liever worden vergeten. Dat betekent al dat je ook wantrouwend moet staan tegenover de teksten die nu in de geschiedenis boekjes staan.

De eerste en belangrijkste methode van geschiedvervalsing is het weglaten. Wat je niet aanstaat, verzwijg je. Bovendien, hoe kun je van geschiedvervalsing spreken als je iets verzwijgt.
Zwijgen is geheimhouding en het feit dat er zoveel voor ons geheim wordt gehouden, betekent dat er iets te verbergen valt. Vooral in de politiek. En dat betekent dat wat verborgen is niet in onze geschiedenisboekjes belanden.

Er wordt vaak niet bij stilgestaan dat occult niets anders betekent dan verborgen. Occultisme is dus verborgen kennis. Als kennis voor iedereen toegankelijk is, verdwijnt een belangrijk machtswapen voor onze leiders. Verbaas je dan ook niet dat bijeenkomsten van belangrijke personen achter gesloten deuren plaats vinden. De Bilderbergconferentie bijvoorbeeld. Er is genoeg reden om geen enkel leider te vertrouwen en beoordelen kan dan ook alleen op iemands daden … voor zover die zichtbaar zijn.

Maar feiten worden ook verdraaid en er wordt gelogen over gebeurtenissen.
Dat is gebeurd bij de “weapons of mass destruction” van Iraq. Toen bleek dat die niet bestonden (nadat Iraq al aangevallen was) heeft Colin Powell voor de TV ook gezegd dat hij belazerd was. Hij noemt geen namen, maar wel dat er mensen van de CIA aanwezig waren die wisten dat bepaalde bronnen niet vertrouwd konden worden.

Waarom zou je dat doen als je elk middel zou aangrijpen om een land niet aan te vallen? Nee, je zou zoiets doen omdat je het land JUIST wilt aanvallen en aderen wil overtuigen om mee te doen. Het doel heiligt de middelen. En het is gelukt. Je schaamt je dood als je de beelden ziet van onze eigen hielenlikkende meeloper JP Balkenende, onlangs nog bij Tegenlicht: de verkoop van een oorlog, te zien geweest.

Over de tweede wereldoorlog weten we tegenwoordig zoveel meer uit documenten die inmiddels zijn vrijgekomen. En dat terwijl het meeste nog steeds voor ons verborgen blijft. Het standaardboek van Lou de Jong over de tweede wereldoorlog kan inmiddels wel herschreven worden. Zo is de “neutraliteit” van ons land niet waar gebleken, was erop gerekend dat de koninklijke familie moest vluchten (voorzieningen daarvoor waren al een half jaar eerder genomen) en leverden ze door die vlucht Nederland uit aan de Duitsers.

Terwijl België en Denemarken tijdens de bezetting een burgerlijke regering hadden, had Nederland dat niet meer en viel de verantwoording voor een burgerlijke regering dus in handen van de Duitsers, die daarmee de leiding over ons land overgaf aan een Nederlandse, pro-Duitse politieke partij. Tja, iemand moest het toch doen?
Duitsland had helemaal geen interesse in Nederland, ze waren in oorlog met Engeland – of waarschijnlijk eerder andersom! Dus de burgerlijke regering werd overgelaten aan de regeringen in de landen zelf, zoals België. Maar in Nederland was geen burgerlijke regering meer, want die zaten in het buitenland met z’n allen.
Dat het Nederlandse volk zich verraden voelde is bekend uit krantenartikelen van die eerste dagen van de bezetting.

En dan na de oorlog worden er mensen terechtgesteld en gevangen gezet omdat ze lid waren van de NSB. Zogenaamd verraders. Maar coloborateurs die géén lid waren van de NSB, werden niet gevangen gezet. Jan de Quay, die opriep om zoveel mogelijk met de Duitsers mee te werken, werd later zelfs minister-president!

Nou was het anti-parlementaire en autoritaire karakter van de NSB natuurlijk af te keuren – hetzelfde kan gezegd worden voor de CPN, de Communistische Partij Nederland – maar het antisemitisme kwam bij de NSB pas vanaf 1937 om de hoek kijken. En hoewel het ledenaantal van die partij steeg, was politiek gezien hun invloed, misschien daardoor, kleiner aan het worden, van 44 zetels in 1935 tot 21 zetels (minder dan de helft!) in 1939. De NSB had waarschijnlijk nauwelijks nog een rol gespeeld als de regering was gebleven. De NSB kreeg het land in de schoot geworpen, doordat alle andere partijen ons land in de steek lieten en naar Engeland vluchtten.

Twee dagen voor de inval van de Duitsers had prinses Juliana nog verklaard dat de Oranjes altijd op hun post zouden blijven en het land nooit in de steek zouden laten. Dat artikel was naar aanleiding van het aanbod van een Amerikaanse Nederlander die zijn landgoed ter beschikking stelde aan de koninklijke familie als de Duitsers mochten binnenvallen (!). Twee dagen later zaten de Oranjes in het buitenland.

Maar volgens de Nederlandse grondwet hadden de Oranjes en de regering daardoor het land verspeeld, omdat ze naar een vrij onderdeel van het koninkrijk, zoals de Antillen of Suriname, hadden kunnen gaan.
De grondwet is op dat punt in de vijftiger jaren aangepast.

Engeland als land om naar toe te vluchten was ook logisch, want Nederland speelde onder één hoedje met Engeland, wat aangetoond wordt door onder andere het Venlo-incident. Duitsland had daarom Nederland ook gewaarschuwd om neutraal te blijven en geen partij te kiezen voor Engeland. De vlucht naar Engeland bevestigt de band tussen ons land en Engeland in 1940.

Vanaf het moment dat de koninklijke familie en de regering in Engeland zaten, was Nederland geen bezet gebied, maar Duits gebied. De term “bezetting” is dan ook eigenlijk onjuist, al voelde de echte Nederlanders (de bevolking) dat natuurlijk wel zo.
Een poging om de oorlog tegen Engeland te stoppen werd genomen door Rudolf Hess in 1941. Helaas wilde Engeland dat niet en de oorlog ging door. Ons land werd door de geallieerden zwaar gebombardeerd en er waren veel doden te betreuren.
De hongerwinter schrijven de geschiedenis boekjes graag toe aan de Duitsers, terwijl daar de geallieerden verantwoordelijk voor waren, die over de ruggen van de bevolking de Duitsers wilden verslaan.

De Amerikanen speelden een dubieuze rol. Prescott Bush, de grootvader van de huidig George W. Bush, heeft na de oorlog zelfs vastgezeten omdat hij Hitler financierde. Maar hij zal niet de enige geweest zijn. We moeten niet vergeten dat de dollar sinds 1913 niet door Amerika wordt gedrukt, maar door een particuliere onderneming en bankwezen, de Federal Reserve.

Zij lenen geld aan de VS (!) en dat moet via belasting weer met rente terugbetaald worden. De amerikaanse belastingdienst, de IRS, is dan ook een onderdeel van de Federal Reserve. Het Amerikaanse belastinggeld gaat dus niet naar de VS, maar naar een particuliere organisatie. Dat is in tegenspraak met de grondwet van Amerika, zodat de IRS eigenlijk geen recht heeft om belasting te innen. Er heeft dan ook al een vrijspraak plaatsgevonden, in een zaak tegen een Amerikaanse burger die weigerde belasting te betalen.

Woodrow Wilson zei in een speech:

I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated governments in the civilized world. No longer a government by free opinion, no longer a government by conviction and the vote of the majority, but a government by the opinion and duress of a small group of dominant men.
~ Woodrow Wilson

Zou het toeval zijn dat de eerste wereldoorlog in 1914 uitbrak, een jaar nadat President Wilson zijn land weggegeven had aan de Federal Reserve Bank?
Zie deze link voor meer info.Liegen en bedriegen hoort bij de geschiedenis en die werkelijk geschiedenis mogen we niet weten.

De Nederlandse Moslim (!) Omroep wil dat PABO studenten leren dat de bevrijding van ons land mede tot stand is gekomen door Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen. Ik vermoed dat “Surinamers en Antillianen” er door staatssecretaris Bosselaar (PvdA) is bijgeschreven.
Marokkanen en Turken zijn meestal moslims en allochtonen, Surinamers en Antillianen waren in 1945 gewoon Nederlanders en dus geen allochtonen en Antillianen zijn nog steeds Nederlanders.
Kennelijk speelt ras en herkomst in ons land nog een grote rol.
Ondanks artikel 1 van onze grondwet.