Het werd Wilders niet makkelijk gemaakt. Terecht, want Geert heeft met zijn film natuurlijk wel het een en ander overhoop gehaald. De film was wellicht generaliserend – daarover kunnen meningen verschillen – maar niet onwaar.

Behalve dan die enorme fout om rapper Salah Edin als Mohammed B. in beeld te brengen. Een grove belediging, want wie wil nu een moord in de schoenen geschoven krijgen. Ik vind zijn kort geding tegen Wilders dan ook uiterst legitiem.
En ook de copyright schendingen waren niet bepaald handig. Westergaard, de Deense cartoonist gaat het wellicht niet persé om het copyright, maar om het feit dat hij het er niet mee eens was hoe Wilders dat portret gebruikte in de film.

Maar dat is niet waartegen internationaal (overigens op kleine schaal) gedemonstreerd wordt. Gematigde moslims vonden de film beledigend omdat Mohammed (via de gewraakte Deense cartoon) wordt afgebeeld en misschien ook dat de indruk wordt gevestigd dat uit de Koran een bladzijde wordt gescheurd.

Soms wordt gezegd dat de beelden natuurlijk wel gruwelijk zijn, maar daar wordt aan toegevoegd dat we dat al wisten (alsof het doodnormaal is), maar moslims “herkennen hun geloof daar niet in”. De indruk wordt gemaakt dat Wilders dit heeft verzonnen om de Islam te beledigen – helaas waren het gewoon nieuwsbeelden.
Ja, je kunt natuurlijk je hoofd in het zand steken en zeggen “dat heeft niets met de Islam te maken”, maar daarmee is dat nog niet waar. Toch hoor je die opmerking ook al te vaak.
Het levert veel vragen op.

Waarom bijv. voelen gematigde moslims zich niet beledigd door moord en doodslag dat elders in de wereld gebeurt uit naam van hun god en hun religie? Komt dat omdat alles wat er gebeurt beschreven staat in de Koran?
Gematigde imams zouden in de Koran naar teksten kunnen zoeken die verwerpen hoe Iran en Egypte omgaan met homo’s en vrouwen. Zijn die teksten er misschien niet? Dus moord en doodslag op homo’s en overspelige vrouwen is oké, (hè Femke?) Of denken ze dat wat daar gebeurt in ons land NOOOOOOIT kan gebeuren? Waar baseren ze die aanname dan op?

Of je nu voor of tegen Wilders en zijn film Fitna bent, het is goed dat de film er is, omdat de politiek de plicht heeft om duidelijkheid te scheppen in de angst en frustratie bij zowel moslims als niet-moslims in ons land, maar dat vraagstuk voortdurend ontloopt. De verantwoordelijkheid voor de situatie die is ontstaan ligt bij diezelfde politiek.
Nu is het tijd voor open debat en discussie waarbij niet meteen met “discriminatie”, “racisme” en “xenofobie” en dergelijke termen geschermd moet worden om mensen monddood te maken. Dat hebben we in het verleden al genoeg gezien. Maar toch …

Alle politici hebben de vraag willen ontlopen of het terroristisch fundamentalisme wellicht zit verankerd in de Koran. Wilders heeft dat wel gedaan en is tot de conclusie gekomen dat dat zo is.
De Kamerleden probeerden Wilders in een val te lokken, die hij behendig wist te ontlopen. Zij probeerden Wilders te pakken op vreemdelingenhaat door hem in de mond te leggen dat de ideologie van de Islam hetzelfde is als “moslims”. Ook werd Wilders weer in de mond gelegd dat hij had gezegd “tsunami van moslims”, wat de media al doen sinds Wilders de uitspraak “tsunami van islamisering” gemaakt heeft. Ook politici laten zich graag inpakken door de media.

Wat erg belangrijk is voor een debat, is kennis. Je kunt niet over de Islam en de Koran praten als je niet weet wat het inhoudt. Daar schort het in de politiek aan en dat kwam in het debat ook naar voren. En dat geldt voor álle kamerleden, inclusief Wilders.
De kamerleden bleven er maar op hameren dat Wilders moest zeggen: fundamentalistische Islam en niet Islam. Wilders zou namelijk alle moslims “over een kam scheren”. Dit is klinkklare onzin. Er is maar één Islam en maar één Koran (in meerdere vertalingen, waar soms termen afgezwakt worden, zoals bij het slaan van vrouwen).
Er zijn wel veel verschillende moslims en je kunt dus wel het onderscheid maken tussen fundamentalistische moslims en gematigde moslims. Tussen hen is altijd een strijd gaande wie een “betere” moslim is. En dat kan leiden tot fundamentalistische opvattingen, die een gevaar zijn voor de artikelen van de Nederlandse Grondwet, die onze politici moeten verdedigen.

Femke Halsema maakte nog eens duidelijk dat zij het verschil tussen Islam en moslims niet begrijpt. Ach Femke toch, het is zo simpel, een moslim is geen Islam. De Islam is geen moslim. Wat is je probleem? Inderdaad moslims belijden de Islam, maar dát kan op veel verschillende manieren. Er zijn manieren waar ook Wilders geen probleem mee heeft, alleen die manieren zijn niet correct volgens de ideologie van de Islam. Met andere woorden: wij accepteren gematigde moslims, maar zijn dat wel “goede” moslims volgens de Koran? Femke gaat er van uit dat de Islam gestript kan worden van politiek en rechtspraak en ziet de Islam puur als godsdienst. Maar de Islam is een totaalpakket. De strijd die uiteindelijk tot fundamentalisme leidt is: hoe “goed” wil je als moslim zijn?

Wilders staat alleen, maar heeft dus ook gelijk, als hij zegt dat het Islamitisch fundamentalisme uit hetzelfde boek, de Koran, komt en Islam niets anders betekent dan onderwerping (submission) aan Allah, zijn profeet Mohammed en het boek de Koran en nog wat andere middeleeuwse geschriften) en is moeilijk verenigbaar met onze Westerse “beschaving”.

Even een zijsprongetje naar het Christendom. In die religie zijn ook enge fundamentalistische stroming te vinden. Net als bij de Islam kun je zeggen: er is maar één Bijbel en beide, zowel fundamentalistische stromingen als gematigde (zelfs linkse) christenen, halen hun inspiratie daar vandaan. Maar dat blijkt niet te kloppen.
Fundamentalistische christenen citeren altijd uit het Oude Testament, en uit het geschrift dat uit drugsgerelateerde visioenen lijkt te zijn ontsproten, de Openbaringen van Johannes. Maar de leer van Jezus Christus is in feite een verlichtende factor geweest in de starre Joodse leer uit het oude testament, overigens veel minder star dan de Islam.

Wie zuiver naar de handelingen van Jezus kijkt en de verhalen die over zijn leven zijn opgetekend, zal niet zo gauw vervallen tot fundamentalisme. Fundamentalisten HATEN. Het wordt onder andere duidelijk in deze video van een protest tegen homosexuelen. Een lesbische vrouw roept tegen de camera “God is love, God is acceptance” – ze bedoelt Jezus, die door sommigen als God wordt beschouwd. (HateCrimeMovie.com)
En dat christelijke fundamentalisten al eeuwen HATEN wordt duidelijk uit de tekst in deze video.
De HAAT voor homosexuelen is bij fundamentalistische moslims even groot, kijk naar deze video.

Maar HAAT is niet waar Jezus het over had. JUIST Jezus sprak over liefde en niet haat. Hoewel de Islam Jezus als profeet ziet, konden de boodschappen van Jezus en Mohammed niet verder uit elkaar staan. Is Mohammed de valse profeet die Jezus aankondigde? Er zijn velen die dat denken.

Het was Abou Djadja die het verschil tussen Jezus en Mohammed als volgt aangaf. Als Jezus zegt dat als je een klap krijgt je de andere wang moet toekeren, dan is dat niet wat wij moslims doen. Als je ons slaat, slaan we twee keer zo hard terug.

Er zijn veel moslims die de fundamentalistische moslims, de Wahabi of Salafisten, niet moeten. Maar is er wel zoveel verschil tussen die groepen? Dat wordt door veel Korankenners ontkend. Het verschil tussen Islamitische groepen is politiek. In feite gaan ze allemaal uit van die ene Koran. Niettemin vinden Shia (15% van de moslims) dat zij gelijk hebben en uiteraard vinden de Soeni dat ook. Dus in een land waar beide sectes gelijk verdeeld zijn, zoals Irak, is het moeilijk te regeren. Saddam Hoessein had dat voor elkaar juist door zijn brute optreden. Ook Christenen konden leven in het Irak van Saddam Hussein. De bekendste is Tariq Aziz, minister van Buitenlandse Zaken onder Saddam Hussein.
Op grond van het feit dat in Irak de Soeni en Shia op gespannen voet met elkaar leven – en dat heeft ook te maken met Iran, vijand van Irak en een Shia land – is vrede daar op korte termijn gewoon ondenkbaar.

Het gevaar van de Islam voor het Vrije Westen is reëel. Het heeft niets met moslims te maken, maar met de Koran en de volledige onderwerping (Islam) aan wat in die teksten staat. Zowel door moslims als niet-moslims worden de teksten uit zijn verband gerukt en gebruikt voor politieke doeleinden. Wilders heeft gelijk als hij zegt dat het aan moslims is om de teksten die misbruikt worden uit de Koran te verwijderen, of daar in ieder geval een mensvriendelijker uitleg aan te geven.

De politiek en rechtstpraak loskoppelen van de geloofsaspekten in de Islam, is de enige oplossing voor het Vrije Westen. Maar die ontkoppeling is volgens de Koran niet toegestaan. En dan moet je concluderen wat Wilders zegt: de Islam is een gevaar voor het Vrije Westen. Nee, Wilders heeft geen oplossing, net zo min als al die andere kamerleden die nog steeds niet zien dat de Koran voor moslims belangrijker is dan het Nederlands Wetboek.

Aan moslims kun je vragen om zich alleen aan de geloofsregels te houden en zich niet in politiek te mengen en ook niet de Shariah te gaan eisen. Dat wil niet zeggen dat bepaalde regels in de Shariah niet door ons overgenomen zouden kunnen worden, maar dat moet dan via een normaal politiek proces, zoals we in dit land gewend zijn en buiten de geloofsproblematiek gehouden worden.

Er zullen echter altijd fundamentalisten tussen zitten en hoe meer moslims in ons land zijn, des te groter wordt de groep fundamentalisten. Gematigde moslims zijn niet in staat hen tegen te houden, dat is de laatste 8 jaar wel gebleken.
Al met al heeft Wilders een punt en het zou beter zijn om daar op een normale manier over te discussiëren, wat ik in het debat op 1 april niet heb gezien.
Ik kreeg een deja vu met de aanloopperiode van Pim Fortuyn voor het premierschap, alleen werd dit keer de Tweede Wereldoorlog er buiten gehouden.