Ik hoorde een man die Wilders een RASCIST noemde. Ik weet niet of dat klopt, maar als we het over de anti-Koranfilm hebben, dan heeft dat natuurlijk niets te maken met rascisme. De Islam is geen RAS. Turken en Marokkanen horen absoluut niet tot hetzelfde ras en bovendien denk ik niet dat Wilders een hekel heeft aan Ayaan Hirsi Ali (Ethiopische) en Afshin Ellian (Iraniër).

Dus waarom gebruikt iemand het woord RASCIST? Omdat het een scheldwoord is.
Als iemand mij uitscheldt voor VARKEN, dan is dat kennelijk bedoeld als belediging, want ik ben geen varken. Wilders uitschelden voor RASCIST is dus bedoeld als een belediging. Men vindt dat kennelijk geoorloofd omdat Wilders zich ook schuldig maakt aan beledigen door de Koran een fascistisch boek te noemen. Hij vergelijkt het met Mein Kampf.
Daar kun je alleen over oordelen als je beide boeken hebt gelezen.

FASCISME is een Italiaans socialistisch dictatoriaal systeem, weinig anders dan het COMMUNISME in Cuba. Ook het NAZISME van Duitsland was een socialistisch dictatoriaal systeem. De leider van Duitsland had ooit in de gevangenis een boek geschreven over zijn ideeën en om een of andere reden is dat boek verboden.
Landen waar de Koran het voor het zeggen heeft, Islamitische dictaturen, hebben wel iets van dat fascistische karakter en net als het Duitse Nazisme aan Mein Kampf wordt gekoppeld, kun je de Koran koppelen aan die Islamitische dictaturen. Ik denk dat die koppeling gemaakt zou kunnen worden. Maar fascistisch? Zoals ik het fascisme heb begrepen komt de Islam daar wel dichtbij – maar is het daarom slecht? Zou het kunnen zijn dat hier het woord FASCISME alleen maar beledigend bedoeld is?

Dat is volgens mij nooit aan Wilders gevraagd: “waarom is de Koran volgens Wilders fascistisch?” Waarschijnlijk zijn de media bang voor het antwoord. Dus houden we het maar op een belediging en Wilders’ standpunt wordt daarmee meteen twijfelachtig gemaakt.

Het gebruik van deze woorden heeft een doel: MANIPULATIE. Maar net als het verbranden van vlaggen en poppen van Bush in Islamitische landen, kun je manipulatieve teksten van politici natuurlijk ook negeren.
U wordt elke dag gemanipuleerd. Denk maar aan de 2000 betogers in Afghanistan, die protesteren tegen Holland vanwege een film die niet bestaat. Puur door manipulatie heeft men dit voor elkaar gekregen. Het erge ervan is dat degenen die manipuleren dit keer niet de Afghanen zijn, maar Nederlanders zelf, met Jan Peter Balkenende en het kabinet voorop. Je vraagt je af wat iemand bezielt om je land zo zwart te maken. De Afghanen denken waarschijnlijk dat in die film de Koran wordt verbrand, of hen is wijs gemaakt dat ze met hun protesten de film kunnen tegenhouden.
De beste manipulatieve zet kan van Wilders komen. Als hij zegt dat er helemaal geen film is en er ook geen film komt. Feit is echter dan Balkenende en het kabinet Wilders bijna dwingen om met een film te komen. Hoe dan ook: manipulatie.

Zo wordt u elke dag gemanipuleerd. En soms niet alleen door het gebruik van woorden, maar ook door ze te VERZWIJGEN. Een van de bekendste politieke methodes is de geheimzinnigheid. We vinden het heel normaal dat er zaken “achter gesloten deuren” worden besproken. Waarom is dat logisch? Wat mogen wij niet weten?
Nou, een heleboel. Bijvoorbeeld als de regering zich schuldig maakt aan onwettelijke acties en gedrag. Gelukkig worden allerlei zaken wel op papier gezet en worden ze op een later moment toch openbaar gemaakt. Daar wacht men meestal op tot de betrokkenen zijn overleden.

Onlangs stond er weer een artikel in de krant over Fred Spijkers, de klokkenluider.
Een KLOKKENLUIDER is iemand die een onrechtmatigheid bekend maakt, die men verborgen wil houden. Mensen die iets hebben ontdekt dat het daglicht niet kan verdragen, houden namelijk hun mond als ze geïntimideerd worden door hun meerderen. Zo blijven belangrijke misstanden verborgen.
Klokkenluiders zijn mensen die het desondanks wel doen en onze regering heeft gezegd dat het klokkenluiders zou beschermen. Dat is een val, want de regering wil natuurlijk niet dat er op die manier foute staatszaken aan het licht komen. Zij willen alleen maar de dingen horen waar de Staat profijt van kan hebben. Een klokkenluider is in dat geval een INFORMANT. De andere partij noemt zo iemand echter een VERRADER. De neutrale term is dus KLOKKENLUIDER geworden.

Fred Spijkers pakte iets aan, wat defensie liever niet in de openbaarheid had en de defensie is overheid. Jammer Fred, maar je bent in de val gelopen. Je had je mond moeten houden.
Maar wat doet defensie? In 2002 loopt de zaak Fred Spijkers al 18 jaar en hij krijgt een schadevergoeding toegewezen van 1,6 miljoen euro. Het zaakje is echter te vies voor woorden, want alle overheidsinstellingen spannen samen tegen Fred Spijkers. Natuurlijk ook de belastingdienst. Uit een artikel in De Pers:

“In 2002 spreken Spijkers en staatssecretaris Van der Knaap af dat de defensiedossiers worden ‘gerectificeerd’. Dit gebeurt niet. Van der Knaap plaatst – tot woede van Spijkers – alle dossiers tot 50 jaar na Spijkers’ dood in het Nationaal Archief.”

En daar gaat de waarheid! De dossiers worden verborgen.
En zo is er heel wat door de overheid gedaan wat het daglicht niet kan verdragen en daarom verdwijnt het in de archieven om pas 50 of zelfs 100 jaar later pas te mogen worden bekeken.

Onlangs werd bekend wat het bezoek van Rudolf Hess aan Engeland betekende in 1941. De zogenaamde Hess Dossiers blijven voor het publiek verborgen tot 2017 en dat is nog een hele tijd. Waarom wil men verbergen wat Rudolph Hess, de rechterhand van Hitler, kwam doen in Engeland? En nog wel tot 2017 wat veel langer is dan andere documenten uit de Tweede Wereldoorlog, waar al een hoop dingen in zijn ontdekt. Via papieren die wèl inmiddels openbaar zijn is het plan van Hess echter toch boven water gekomen.

Hess was op een vredesmissie. Of Hitler hier van wist of niet is onbekend. Het kan ook een plan zijn van de generaals onder Hitler die pas in 1944 een aanslag op hem probeerden te plegen. Als Engeland op het voorstel van Hess was ingegaan, een voorstel dat Churchill eigenlijk niet kon weigeren, had Hess waarschijnlijk de macht van Hitler overgenomen, tenzij Hitler op de hoogte was van dit plan. In ieder geval was de oorlog dan aanmerkelijk korter geweest. Maar let op de datum: 10 mei 1941

http://nl.youtube.com/watch?v=syNiBKSEKXs

Geen wonder dat dit verborgen moest blijven. Zelfs zo, dat Rudolph Hess nooit vrij mocht komen. Hij heeft zijn reis nooit aan de openbaarheid mogen prijsgeven.

De Tweede Wereldoorlog is de oorlog van 1939 tot 1945, waar ons land vanaf 1940 bij werd betrokken. De Eerste Wereldoorlog was van 1914 tot 1918 en werd toen nog de Groote Oorlog genoemd. Maar al in 1920 kwam er een boek uit dat The First World War heette, omdat daarin de Second World War al werd voorspeld. Het is dan ook niet zo’n vreemd idee dat die oorlog uitgelokt kan zijn. Vergeet niet dat de inval van Duitsland in Polen ook niet “zomaar” was. De werkelijke reden wordt niet op school geleerd.

Nederland was in 1939 neutraal, desondanks was ons land een springplank voor de Engelse geheimedienst, wat door het Venlo-incident werd blootgelegd. Nederland werd door Duitsland gewaarschuwd. Een half jaar voordat de Duitsers ons land binnenvielen lagen de plannen voor de vlucht van Wilhelmina en de Regering daarom al vast.
De oorlog was vooral tussen Engeland en Duitsland. Toen Hess naar Engeland vloog was het ook nog geen wereldoorlog, want pas op 7 december 1941 (7 maanden na de vredesvoorstellen van Hess) werkte Amerika zich de oorlog in door Pearl Harbour te laten gebeuren.
De controverse die nu speelt met betrekking tot 9/11 geldt ook voor Pearl Harbour. Het is zelfs bekend dat een Nederlandse onderzeeër de Japanse vloot al had gezien en Amerika gewaarschuwd. Maar Amerika wist het natuurlijk ook al, maar liet het gebeuren. De oude(!) schepen en hun bemanning werden daarvoor opgeofferd.

Net zo werden de Europese joden opgeofferd, een standpunt dat voortleeft in het woord HOLOCAUST. De Joden zelf zullen het nooit zo noemen, want een Holocaust is een brandoffer. Daarom zeggen de Joden SHOAH, wat staat voor “een grote ramp”.
Er is veel aan de Tweede Wereldoorlog dat niet klopt en dat meer duidelijkheid krijgt als de dossiers opengaan en de verborgen teksten openbaar worden.

Op 17 maart 2008 worden de Holland-Papers vrijgegeven. Dat zijn documenten uit de periode ‘40-’45 die kennelijk geheim moesten blijven. Ze zouden op 17-maart-2008 vrijkomen, mits prinses Juliana en prins Bernard langer dan 3 jaar dood zouden zijn. Nou, dat is het geval (Bernard overleed in 2004) dus worden de Holland-papers vrijgegeven aan de openbaarheid.

Ik ben heel benieuwd, want de rol van het koningshuis zal hier wel duidelijk worden. De vraag is of de Wildersfilm niet een mooie gelegenheid wordt om het openbaarmaken van de Holland-Papers uit de pers te houden.

Ik ben benieuwd wat in de Holland Papers staat, wat we 63 jaar lang niet hebben mogen weten!!!