Taal is iets moois. Maar het kan ook gevaarlijk zijn.
Woorden kunnen ons kwaad maken, ons doen lachen en ons doen blozen. Naarmate we meer gewend raken aan dezelfde woorden, neemt de kracht ervan af. Om die kracht dan bewust aan dat woord toe te voegen gaan we het op een andere manier zeggen, bijv. schreeuwend of juist fluisterend. We zien dus altijd een escalatie van woorden en uiteindelijk zijn woorden niet meer genoeg en wordt overgegaan tot fysieke daden. Dat kan geweld zijn (van: woorden die ons kwaad maken), maar het kan ook sex zijn (van: woorden die ons doen blozen). Ook fysiek geweld is aan gewenning onderhevig, maar daar heb ik het liever niet over.

Ik heb me al tijden geleden afgevraagd waarom politie, justitie en de pers het woord PESTEN gebruiken terwijl ze MISHANDELEN bedoelen. Als een kind of een volwassene in elkaar wordt geslagen door een andere volwassene heet het in de krant MISHANDELEN. Maar als het tussen kinderen gaat, wordt het woord PESTEN gebruikt. Waarom?
PESTEN is iemand uitschelden of iemand een duwtje geven en dat een paar keer achter elkaar. Als dat PESTEN langdurig door gaat kun je ook het woord TREITEREN gebruiken, om aan te geven dat het PESTEN te ver gaat. Maar als een kind volledig in elkaar wordt geslagen door een paar andere kinderen dan is dat geen PESTEN, maar pure MISHANDELING. En juridisch moet het ook als zodanig beoordeeld woorden. De vraag is dan waarom politici, justitie en de pers het BEWUST een ander waarde-oordeel geven door de mishandeling af te zwakken door het woord PESTEN te gebruiken. De pers doet daar kritiekloos aan mee.

En ’s avonds ging het weer eens in het nieuws over Wilders en zijn film. Wilders vindt de Islam een gevaar voor onze samenleving en vindt daarom dat de Koran verboden zou moeten worden. Om zijn standpunt kracht bij te zetten, maakt hij een film. De Nederlandse ministers en pers vonden het nodig daar de hele wereld van in kennis te stellen, nog voor de film er was. En waarom? Angst? Het lijkt me dat je het dan stil wilt houden. Het duurde een half jaar voordat (pas na een tweede publicatie) de Deense cartoonrel ontstond. Waarom? Omdat een imam in Denemarken de cartoons mee naar zijn geboorteland nam en het nodig vond het daar in moskeeën te laten zien. Daar waren die cartoons niet voor bedoeld. En als die imam een beetje respect had voor zijn eigen geloof en zijn volk had hij het ook stil gehouden.

Balkenende en het kabinet hebben ook geen respect voor hun volk. Nog voor dat Wilders iets van een film heeft gemaakt, valt de hele wereld erover heen. Waarom? Omdat onze politici het nodig vonden de film van Wilders wereldkundig te maken, waarmee ze hun land en volk in gevaar hebben gebracht. En natuurlijk doet de pers daar weer gezellig aan mee (zie P.S.). De film van Wilders is een binnenlandse gelegenheid en dat had zo moeten blijven. Kritiek op de Islam is er niet alléén van Wilders. Op YouTube zwerven video’s tegen de Koran, veel erger dan dat Wilders ooit zal maken. Het filmpje waar gaten in de Koran worden geboord komt niet uit Nederland, maar uit de V.S.. Ik zie geen protesten daarover in Afghanistan. Gaan de politici straks Wilders de schuld geven van eventuele Nederlandse jongens die in bodybags worden teruggestuurd? Let wel, die jongens zijn daar niet naar toe gestuurd door Wilders, maar door Balkenende en het kabinet.
Wereldmarionet nummer 1, George Bush, is erg trots op ons ;-).

Er IS geen film. De onrust die nu aan de gang is rond “de film” van Wilders wordt veroorzaakt door WOORDEN. Daarmee worden u en ik en vooral moslims gemanipuleerd. De indoctrinatie waarmee moslims worden opgevoed maakt hen een uiterst makkelijke prooi voor volksmenners. Onze eigen volksmenners mogen daar graag gebruik van maken. Doekle Terpstra eerst – hij interpreteerde de WOORDEN van Beatrix en ging tot actie over – Balkenende van de week nog. Zij dwingen Wilders gewoon om met de film te komen en geven zelf negatieve signalen af aan de moslim-wereld. Ze zijn gewoon te dom voor woorden, of staatsgevaarlijk. Het grenst aan landverraad, als je tenminste nog erkend dat Nederland een land IS, want daar twijfel ik wel eens aan bij deze heren, die ons land waarschijnlijk als een provincie van Europa zien.
Wat mij betreft heeft Wilders zijn punt al gemaakt. Als zijn film een 1-april grap blijkt te zijn, mogen wat mij betreft Balkenende en zijn kabinet aftreden. Zij zijn niet in staat onze grondwet te verdedigen.

P.S.: Ik ben al een paar dagen bezig met een aantal columns over WOORDEN. Bovenstaande stelling vond steun bij een artikel dat vandaag in De Pers verscheen onder de titel FITNA-GATE, zodat ik besloot om mijn column alvast te plaatsen. Ik ben blij dat niet de hele pers schaapachtig het overheidsstandpunt volgt.
De Pers van Maandag 3 maart 2008