Dat de serviërs de onafhankelijkheid van Kosovo niet zouden accepteren wist ik wel. En iedereen die een beetje de geschiedenis kent, wist dit ook. De onafhankelijkheid van Kosovo heeft ongeveer een half jaar voorbereiding gehad, dus moeten alle scenario’s bekeken zijn. Een politicus die nu nog durft te beweren dat-ie “verrast” was door de onregelmatigheden in Belgrado liegt dus, of is zo dom dati-ie onmiddellijk een andere baan moet gaan zoeken.

De protesten in Belgrado en Mitrovica zijn nog maar het begin van de besluiten die door Amerika en Europa genomen zijn met betrekking tot de onafhankelijkheid van Kosovo. Het is een vrij rustig begin, want er zijn nog geen doden gevallen en de agressie was alleen nog maar gericht tegen degenen die de onafhankelijkheid van Kosovo bedisseld hebben.
De grote klapper zal nog even duren, maar vult u alvast in u agenda in dat u beslist NIET op 28 juni 2008 naar Kosovo of Servië moet gaan. Hopelijk valt het mee, maar dat dacht men in 1914 ook.

Even geschiedenis: het Congres van Berlijn had aan Oostenrijk het recht verleend om Bosnië en Herzegovina, waar ook veel Serven woonden, te bezetten. Inderdaad, ook toen werd buiten Servië om beslist over hun eigen grondgebied. Dat werd uiteindelijk de aanleiding voor de nationalistische Servische beweging De Zwarte Hand om een aanslag te plegen op de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand. Hoewel de moord te Sarajevo plaats vond bezocht Frans Ferdinand die stad uitgerekend op 28 juni, de historische datum van de Slag bij het Merelveld.

De Serven hebben een emotionele band met het Merelveld, ofwel: Kosovo Polje, dat ze zelfs de provincie ernaar genoemd hebben. De Serven werden daar op 28 juni 1389 door de Turken verslagen. Inderdaad: 28 juni is dus een herdenkingsdag (rouwdag: de Vidovan)
De Serven beroemen zich erop dat ze de Turkse opmars naar Europa hebben weten te stoppen, wat ook wel klopt, want na de slag op het Merelveld was het Turkse leger erg verzwakt.

De geschiedenis van Servië is interessant, maar ik zal daar niet over uitweiden want u kunt het zelf nalezen op Wikipedia. De Eerste Wereldoorlog begon toen naar aanleiding van de moord op Frans Ferdinand Servië niet toestond dat politie uit Oostenrijk-Hongarije. Servië zag dat als inbreuk op hun soevereiniteit.
Kosovo is een provincie van Servië, maar is wel autonoom en bestuurd door de VN. Verschillende gebeurtenissen hebben ervoor gezorgd dat er zo’n 90% etnische Albanezen in Kosovo wonen. Geleidelijk aan werden de Serven tijdens de Tweede Wereldoorlog door twee ingrijpende gebeurtenissen uit het gebied verdreven en hun plaats ingenomen door Albanezen.

De Serviërs waren grote tegenstanders van Hitler, in tegenstelling tot Kroatië en Bosnië. Hoewel de haat tegen Hitler nog steeds groot lijkt (dat hebben we onlangs weer mogen zien bij het optreden van Johannes Heesters), trekt Europa ook nu weer partij voor die pro-Nazi Balkanlanden. Ik weet dat geschiedenis bij de meeste Nederlanders, ook die nu in de regering zitten, niet “in het pakket” zat, maar tegenwoordig hebben we toch ook online encyclopedieën?

Ik citeer Wikipedia:
“In april 1941 vielen de troepen van Hitler het verdeelde land binnen. De Duitsers werden door vele Kroaten als bevrijders onthaald, omdat ze met hun hulp verlost hoopten te worden van de ‘Servische onderdrukkers’. Het Duitsgezinde Kroatische leger ‘ustaše’ van Ante Pavelić mocht ongestoord zijn haat botvieren op alles wat niet-Katholiek en niet-Kroatisch was. Alleen al in het concentratiekamp Jasenovac hebben 120.000 mensen de dood gevonden. Ongeveer 90 % van deze slachtoffers was Serviër. Dit kamp werd tot symbool van de ustaša’s genocide op Servische bevolking. Dit zou later de Kroaten een slechte naam bezorgen in het naoorlogse Joegoslavië”.

De andere gebeurtenis was de bezetting van Albanië door Italië, Ik citeer weer Wikipedia:
“De Italianen hadden via Albanië ook Kosovo bezet en geannexeerd. Aangezien Albanië sinds de val van koning Zog een personele unie met Italië en Abessinië vormde, betekende iedere uitbreiding van Albanië een uitbreiding van Italië. Dit land had dus alle belang bij een Albanese dominantie, en trachtte dit derhalve te bewerkstelligen door Albanezen aan te moedigen zich in het gebied te vestigen, en Serviërs te verjagen.”

Nu is buiten Servië om beslist dat Kosovo onafhankelijk wordt. Servië erkent Kosovo niet als nieuwe natie, maar het lijkt erop dat alle landen die Kosovo wèl erkennen, kennelijk Servië als land niét erkennen. Hoe zou het zijn als Europa en Amerika besluiten om de provincie Friesland onafhankelijk te maken? Ik zou zeggen: Friezen, hier is jullie kans !

Ook in 2008 zal op 28 juni de slag bij het Merelveld worden herdacht. Maar uitgerekend dat stuk grond is van de Serven afgepakt. Al meer dan 600 jaar het centrum van nationalistische gevoelens van de Serven, zal men dat niet simpelweg aan zich voorbij laten gaan. Met Jordan Maxwell moet ik zeggen: “What goes around, comes around”.