Blog Image

COLUMNS

Over deze weblog

Via deze blog ga ik het over alles hebben wat mij bezig houdt.

Nationalisme en Wilders

Politiek Posted on 23 Feb, 2008 22:15:16

Mijn vorige stukje eindigde ik met “What goes around, comes around”. Anders dan wetten en religieuse dogma’s, steekt achter dat zinnetje levenservaring. Dat geldt trouwens voor veel spreekwoorden en gezegden. “Wat u niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet”. Het is zo simpel, maar zo waar!

Onlangs trad in mijn woonplaats Amersfoort de 104-jarige zanger Johannes Heesters op. Uiteraard waren er weer protesten. Ik begrijp die protesten niet zo goed en de mensen die protesteren ook niet meer zo. “Nooit meer fascisme” hoorde ik door iemand schreeuwen die de oorlog in ieder geval nooit heeft meegemaakt. Nou was het fascisme iets uit Italië en niet uit Duitsland. En niet Italië, maar Duitsland was het land waar Johannes Heesters in de oorlog zijn carrière als zanger kon vervolgen. Als er dus iets had moeten worden geschreeuwd was het “Nooit meer nazisme”. Eigenlijk wel raar dat we Duitsers al 60 jaar lang verwelkomen in ons land, maar een Nederlandse zanger die inmiddels ook Duitser is, niet.

En dan was er ook iemand van de SP die iets te zeggen had over de komst van Johannes Heesters. SP, Socialistische Partij. Zowel het fascisme als het nazisme zijn afgeleid van democratisch socialisme. Het woord Nazi’s komt dan ook van Nationaal Socialisme. En in ieder geval Hitler is democratisch gekozen. Benito Mussolini was lid van de SP van italië (de PSI). Mussolini werd echter steeds linkser, uiteindelijk marxist en net als Hitler was hij nationalist. Voor beiden geldt dat de omstandigheden er voor zorgden dat nationalisme positief werd ervaren. De VS zijn overigens ook erg nationalistisch, maar beschouwen de hele wereld als hun domein (New World Order), zodat je dat Amerikaanse nationalisme alleen opmerkt als je woont in Afghanistan, Irak, Iran, Noord-Korea en nog wat andere Amerika-onvriendelijke landen.

Het socialisme is nu niet meer nationaal, maar internationaal. Nationaal vindt men tegenwoordig “fout”. En daarom moet Servië ook niet zo zeuren en bereid zijn om hun provincie Kosovo aan een Albanese meerderheid te schenken. “We leven niet meer in de 20e eeuw” hoorde ik iemand op CNN zeggen. Net zo zou Den Haag bereid moeten zijn om de provincie Friesland, waar het merendeel van de mensen Fries is, onafhankelijkheid te geven als ze dat tenminste willen. Ik geloof dat Balkenende daar geen bezwaar tegen zou hebben, toch? Vooral niet als de VS ons dat dicteert.

Wilders maakt een film. Hoewel zijn film nog niet uit is, is er al een tegenfilm. Die tegenfilm gaat tegen een persoon, Wilders. Het weerlegt dus niet wat Wilders in zijn film gaat vertellen. Het gaat over de vraag wat Wilders bezielt en waarom hij zo anti-Islam is. Ik vond de film best vermakelijk, maar het weerlegt niets wat Wilders ons gaat melden, en dat is wel nodig.
Dus als de film van Wilders klaar is, zou daar met moslims in ons land een discussie gevoerd moeten worden waar Wilders fout zit. Het probleem is: wie spreekt voor de moslims? Doekle Terpstra?

Er is uit diverse moslimlanden al gewaarschuwd dat ze de film van Wilders zullen wreken. De film is nog niet uit en we weten alleen dat het gaat over de Koran, maar de vluchtplannen voor onze Regering en ons Koningshuis liggen al weer klaar, bij wijze van spreken, want: moslims dulden geen kritiek op de Koran of hun geloof. Het is een vorm van nationalisme, alleen maakt het niet uit in welk land je leeft. Niet alle moslims zijn echter even “nationalistisch” (islamitisch) en binnen ons land zijn niet zulke extremisten als bijvoorbeeld in Egypte. Van de Islam gaat echter een sluimerend gevaar uit. Dat geldt ook voor het zionisme. Ook Israël is het nationalisme niet vreemd en het is niet voor niets dat het zionisme en de Islam elkaar niet kunnen verdragen in het Midden-oosten.

De Islam is een vorm van Nationalisme dat echter niets te maken heeft met de grenzen van een land. In ons land heerst het “internationalisme” en een tekst als “Trots op Nederland” is op het randje. Zelfs het nationale volkslied, het Wilhelmus, moet eraan geloven. Maar we accepteren wel dat andere nationalisme, zolang we er in ieder geval geen last van hebben. Maar “what goes around, comes around”. En Wilders maakt een film …..KOSOVO

Politiek Posted on 23 Feb, 2008 21:06:50

Dat de serviërs de onafhankelijkheid van Kosovo niet zouden accepteren wist ik wel. En iedereen die een beetje de geschiedenis kent, wist dit ook. De onafhankelijkheid van Kosovo heeft ongeveer een half jaar voorbereiding gehad, dus moeten alle scenario’s bekeken zijn. Een politicus die nu nog durft te beweren dat-ie “verrast” was door de onregelmatigheden in Belgrado liegt dus, of is zo dom dati-ie onmiddellijk een andere baan moet gaan zoeken.

De protesten in Belgrado en Mitrovica zijn nog maar het begin van de besluiten die door Amerika en Europa genomen zijn met betrekking tot de onafhankelijkheid van Kosovo. Het is een vrij rustig begin, want er zijn nog geen doden gevallen en de agressie was alleen nog maar gericht tegen degenen die de onafhankelijkheid van Kosovo bedisseld hebben.
De grote klapper zal nog even duren, maar vult u alvast in u agenda in dat u beslist NIET op 28 juni 2008 naar Kosovo of Servië moet gaan. Hopelijk valt het mee, maar dat dacht men in 1914 ook.

Even geschiedenis: het Congres van Berlijn had aan Oostenrijk het recht verleend om Bosnië en Herzegovina, waar ook veel Serven woonden, te bezetten. Inderdaad, ook toen werd buiten Servië om beslist over hun eigen grondgebied. Dat werd uiteindelijk de aanleiding voor de nationalistische Servische beweging De Zwarte Hand om een aanslag te plegen op de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand. Hoewel de moord te Sarajevo plaats vond bezocht Frans Ferdinand die stad uitgerekend op 28 juni, de historische datum van de Slag bij het Merelveld.

De Serven hebben een emotionele band met het Merelveld, ofwel: Kosovo Polje, dat ze zelfs de provincie ernaar genoemd hebben. De Serven werden daar op 28 juni 1389 door de Turken verslagen. Inderdaad: 28 juni is dus een herdenkingsdag (rouwdag: de Vidovan)
De Serven beroemen zich erop dat ze de Turkse opmars naar Europa hebben weten te stoppen, wat ook wel klopt, want na de slag op het Merelveld was het Turkse leger erg verzwakt.

De geschiedenis van Servië is interessant, maar ik zal daar niet over uitweiden want u kunt het zelf nalezen op Wikipedia. De Eerste Wereldoorlog begon toen naar aanleiding van de moord op Frans Ferdinand Servië niet toestond dat politie uit Oostenrijk-Hongarije. Servië zag dat als inbreuk op hun soevereiniteit.
Kosovo is een provincie van Servië, maar is wel autonoom en bestuurd door de VN. Verschillende gebeurtenissen hebben ervoor gezorgd dat er zo’n 90% etnische Albanezen in Kosovo wonen. Geleidelijk aan werden de Serven tijdens de Tweede Wereldoorlog door twee ingrijpende gebeurtenissen uit het gebied verdreven en hun plaats ingenomen door Albanezen.

De Serviërs waren grote tegenstanders van Hitler, in tegenstelling tot Kroatië en Bosnië. Hoewel de haat tegen Hitler nog steeds groot lijkt (dat hebben we onlangs weer mogen zien bij het optreden van Johannes Heesters), trekt Europa ook nu weer partij voor die pro-Nazi Balkanlanden. Ik weet dat geschiedenis bij de meeste Nederlanders, ook die nu in de regering zitten, niet “in het pakket” zat, maar tegenwoordig hebben we toch ook online encyclopedieën?

Ik citeer Wikipedia:
“In april 1941 vielen de troepen van Hitler het verdeelde land binnen. De Duitsers werden door vele Kroaten als bevrijders onthaald, omdat ze met hun hulp verlost hoopten te worden van de ‘Servische onderdrukkers’. Het Duitsgezinde Kroatische leger ‘ustaše’ van Ante Pavelić mocht ongestoord zijn haat botvieren op alles wat niet-Katholiek en niet-Kroatisch was. Alleen al in het concentratiekamp Jasenovac hebben 120.000 mensen de dood gevonden. Ongeveer 90 % van deze slachtoffers was Serviër. Dit kamp werd tot symbool van de ustaša’s genocide op Servische bevolking. Dit zou later de Kroaten een slechte naam bezorgen in het naoorlogse Joegoslavië”.

De andere gebeurtenis was de bezetting van Albanië door Italië, Ik citeer weer Wikipedia:
“De Italianen hadden via Albanië ook Kosovo bezet en geannexeerd. Aangezien Albanië sinds de val van koning Zog een personele unie met Italië en Abessinië vormde, betekende iedere uitbreiding van Albanië een uitbreiding van Italië. Dit land had dus alle belang bij een Albanese dominantie, en trachtte dit derhalve te bewerkstelligen door Albanezen aan te moedigen zich in het gebied te vestigen, en Serviërs te verjagen.”

Nu is buiten Servië om beslist dat Kosovo onafhankelijk wordt. Servië erkent Kosovo niet als nieuwe natie, maar het lijkt erop dat alle landen die Kosovo wèl erkennen, kennelijk Servië als land niét erkennen. Hoe zou het zijn als Europa en Amerika besluiten om de provincie Friesland onafhankelijk te maken? Ik zou zeggen: Friezen, hier is jullie kans !

Ook in 2008 zal op 28 juni de slag bij het Merelveld worden herdacht. Maar uitgerekend dat stuk grond is van de Serven afgepakt. Al meer dan 600 jaar het centrum van nationalistische gevoelens van de Serven, zal men dat niet simpelweg aan zich voorbij laten gaan. Met Jordan Maxwell moet ik zeggen: “What goes around, comes around”.