Alsof de politiek alle aandacht wil afhouden van de economische en politieke problemen in ons land, wordt elke keer weer de aandacht gevestigd op Geert Wilders en zijn visie op de Koran. Alsof ze bang zijn dat het buitenland (met name de Islamitische dictaturen) het niet opmerkt. Toen Deense cartoons waarin moslims centraal stonden werden gepubliceerd, duurde het nog een half jaar voordat er plotseling tumult over ontstond.

Nederland heeft het voor elkaar om al protesten uit te lokken, nog voordat er iets bekend was over de film die Wilders wil uitbrengen. Wilden ze Geert stoppen? Maar zo werkt het toch niet in Nederland? Je kunt van een omroep ook niet eisen dat ze Deep Throat niet uitzenden, zoals de Christen Unie wil. Een analogie tussen onze Gristelijke medemens en moslims dringt zich op.

Wat betreft de Deense cartoons: de profeet Mohammed heb ik in de plaatjes nooit als zodanig herkend, want we weten niet hoe hij eruit zag. Dat er onder een tekening “Mohammed” staat, zegt ook niets, want er zijn er nog honderdduizenden mannen die zo heten. Onze eigen Jezus-aanhangers begrijpen dat natuurlijk niet, want zij hebben al lang geleden voor elkaar gekregen dat in dit land ouders hun zoon nog steeds niet Jezus mogen noemen. Maar Mohammed is een gewone arabische naam, net als Ahmed en Mehmed. (Moslima’s heten soms ook Maria, omdat één van de profeet Mohammed’s vrouwen, Maria heette).

Waar de plaatjes eigenlijk over gaan is het gedrag van extremistische moslims die handelen in naam van de profeet Mohammed en Allah. Zij zijn het die de Islam en de profeet Mohammed in diskrediet brengen en niet de cartoon-tekenaars.
Je kunt een pistool niet verantwoordelijk stellen voor een moord die ermee gepleegd is, maar wel de persoon die de trekker overhaalde. De leverancier van het pistool kan hooguit medeplichtig zijn, als hij vantevoren wist wat ermee zou gaan gebeuren.
Dus hoe de gelovige moslims met de Koran omgaan en met hun geloof is waar het om gaat. De Koran is het “pistool”. Moorden in naam van Allah, de Profeet Mohammed en de Koran is geen reclame voor de Islam. Je kunt het dragen van een pistool verbieden en dus kun je dat ook met de Koran doen, als daar genoeg aanleiding voor is. En dat laatste is het cruciale punt. Punt van discussie is dus: is daar aanleiding voor. Wilders vindt van wel en staat in politiek Nederland alleen, maar heeft wel een achterban. Het geeft dus aan dat discussie nodig is.

Wat voor een democratie geldt, geldt ook voor de geloofsvrijheid. Een ondemocratisch systeem kan op democratische wijze een democratie onderuit halen. Er is geen weg terug. Zo kan de geloofsvrijheid er ook voor zorgen dat er een einde komt aan die geloofsvrijheid.
Islamitische landen zijn nu niet bepaald lichtende voorbeelden van vrijheid van meningsuiting, politieke tolerantie en godsdienstvrijheid. Als Nederlander zou je er trots op moeten zijn dat wij dat wel kennen, maar dan moet je dat ook willen verdedigen.

Als een rechtbank in Afghanistan een journalist de doodstraft geeft, alleen maar omdat die kritisch stond tegenover de Islam, dan is er iets erg mis met die rechtbank. Het islamitsche rechtssysteem, de Shariah, is verbonden met de Islam en de Koran. Het is begrijpelijk dat wij dat niet dulden. Als moslims hun geloof willen belijden, moeten ze dat zeker doen, maar NIET ten koste van de Nederlandse samenleving. De Islam is echter een “totaalpakket” en dat schijnen de meeste politici niet te willen begrijpen. De Islam eist staatkundige veranderingen die ongrondwettelijk zijn. Ik verwacht van de Nederlandse regering en van de koningin dat ze onze grondwet verdedigen en onze maatschappij niet aan vijanden van dat systeem uitleveren. En als het uit de hand loopt, laten Koningin en Regering het Nederlandse volk dan weer in de steek, zoals in 1940 gebeurde?

Het geval van die journalist geeft aan dat in Afghanistan niet alleen géén geloofsvrijheid is, maar ook dat er geen vrijheid van meningsuiting is. En dat moeten Nederlandse militairen daar verdedigen en, als ze niet oppassen, nog met de dood bekopen ook. Het is duidelijk dat Nederland daar niet zit om de vrede te bewaren, maar om de belangen van Amerika te behartigen. En wat zegt dat over onze eigen regering?

Over de film van Geert Wilders komt heibel. Moslims dulden geen kritiek, dat mag iedereen inmiddels duidelijk zijn. Hans Teeuwen: “moslims schijnen te denken dat ze een monopolie op de Waarheid hebben”.
Zoals we inmiddels weten zal de film van Wilders niet zozeer beledigend zijn voor de Koran of de Islam, maar wel voor de mensen die hun visie op de Koran botvieren op hun medemensen in naam van Allah en zijn profeet Mohammed. (In feite was dat ook de boodschap van de cartoons, dus dat geeft reden tot ongerustheid).
Weinigen realiseren zich dat 15, 20 jaar en langer geleden de Islam gematigder was. Het zijn vooral de Wahabieten geweest die van Saoedi Arabië een oord hebben gemaakt waar vrouwen niet MEER mogen autorijden en hun gezicht niet MEER mogen laten zien. De Wahabieten exporteren dat gedachtegoed. Dus niet Irak, maar Saoedi Arabië is het, dat de terroristen steunt die het Westen probeert te bestrijden, maar dat ondertussen wel aan dat Westen verdient. Een merkwaardige geldstroom.

In Indonesië baadden de vrouwen vroeger met ontbloot bovenlijf in de kali. Maar het islamitische gedachtegoed van Atjeh heeft zich over heel Indonesië verspreid. Het is een gotspe dat juist op het enige niet-moslim gebied van Indonesië, het hindoeïstische eiland Bali, moslims (van Java) een bomaanslag hebben gepleegd.
In Afghanistan waren het de Taliban uit Pakistan die het land regeerden vanuit het Islamitische gedachtengoed. Niet WIJ, maar ZIJ noemen de Koran als hun inspiratiebron om vrouwen met Burka’s te laten lopen en mensen te vermoorden die niet doen wat ze zeggen. Zij waren het die de 1000en jaren oude boeddhistische beelden opbliezen omdat het mensen voorstelden. Je moet toch niet denken wat er met al ons cultuurgoed (beelden, schilderijen) zou gebeuren als moslims het bij ons voor het zeggen krijgen? Zou onze kunstwereld dan nog zo tolerant zijn en Doekle Terpstra steunen?

Als ik moet geloven wat ik erover gelezen heb, wil Wilders in zijn film tonen hoe moslims zelf omgaan met de Koran. Voor wie het niet weet: in de film zal Geert Wilders fragmenten van de Koran laten zien en dat illustreren met beelden waarin die fragmenten in de praktijk worden uitgevoerd. Dat kunnen schokkende beelden zijn die ons in Nederland altijd zijn onthouden, zoals de onthoofding van een Saoedische prinses omdat ze overspel had gepleegd, het afhakken van een hand van een dief, het stenigen van een vrouw en ga zo maar door.

Dat de doodstraf geen reclame is voor de Islam heeft nu ook Iran begrepen. Maar ze zitten vast aan de shariah, dus wordt voortaan de doodstraf aan onze ogen onttrokken. De vraag is of het dan net zo gaat als bij de ophanging van Sadam Hoessein, of zoals het in Amerika gebeurt. Ook is het in Iran goed mogelijk dat op geheime wijze alle tegenstanders van het regiem zullen verdwijnen. Mensen uit Nederland terugsturen naar dit soort regiems is zeer onverstandig. Aan de andere kant moet je gevluchte moslims, die in ons land mogen blijven, documenten laten ondertekenen dat zij en hun gezin op straffe van uitzetting onze grondwet hebben te eerbiedigen. Of willen we straks ook dat de Randstad onafhankelijkheid wordt, zoals de Servische provincie Kosovo, dat nu door Albanese vluchtelingen en hun nazaten wordt overgenomen?

Als een cineast zich geroepen voelt om op dezelfde manier als Wilders met de Koran wil, de Bijbel in een film te laten zien, dan wordt het een saaie film, of er moet diep in het verleden worden gegraven (Kruistochten, Inquisitie, heksenjacht, enz.). En daarmee zou een cineast aantonen dat de islam voor ons middeleeuws is. Waarschijnlijk kan een mohammedaanse cineast een film maken over de Torah en beelden laten zien hoe Israël met de Palestijnen omgaat. Alleen hebben moslims vanuit hun eigen geloof niet veel recht van spreken. Voor mij geldt nog altijd het al oude spreekwoord: wat u niet wilt dat u geschiedt doet dat ook een ander niet. Dat is levenswijsheid en geen geloofsdogma. Het spreekwoord geeft ook aan, dat “wie kaatst, de bal moet verwachten”. En dat wil weer NIET zeggen dat wie zich tegen de Islam uitspreekt, een zwaard in zijn rug moet verwachten.

Als moslims in ons land roepen dat Geert Wilders dood moet omdat hij deze film wil maken, dan geven ze daarmee aan dat ze kennelijk in een maatschappij willen leven waar de shariah wordt gehanteerd. Gezien de statistieken over criminaliteit zullen ze daar echter meestal zelf het slachtoffer van zijn. En je kunt in ons land wel een enquete onder moslims gaan houden over hoeveel van hen de shariah willen, maar zelfs als dat maar 1% is, zegt dat niets, want de Islam is geen democratie.

De dag dat de film van Wilders uitkomt willen imams de deuren van moskeeën in ons land openstellen voor niet-moslims (kaffers) om te laten zien dat Wilders ongelijk heeft. Maar Wilders zal met beelden laten zien, wat in naam van de Islam, en dus de Koran, gebeurt. Wat willen die imams dan aantonen met die “open deuren”? Het probleem is dat er geen 1 Islam is, maar honderden Islams, die het elkaar ook niet makkelijk maken. Het conflict tussen Soennieten en Sji-ieten is wel het bekendst, maar er zijn veel meer stromingen, waarvan sommigen bloedig worden onderdrukt, zoals het Bahai.

Niet lang geleden zou een vrouw gestenigd worden (de doodstraf) omdat ze “zich had laten verkrachten”. Dat is gelukkig door internationale druk voorkomen. In Nederland krijg je heel Nederland over je heen als je zegt dat een meisje die verkracht is, dat zelf heeft uitgelokt. (door een minirok te dragen bijvoorbeld). Maar als een vrouw in Afrika daarvoor de doodstraf krijgt (daar hebben ze zelfs geen minirok voor nodig) en Geert Wilders dat als voorbeeld zou willen gebruiken om aan te tonen hoe wreed de Shariah is en dat dat in naam van de Koran gebeurt, dan staan diezelfde mensen te protesteren … TEGEN Wilders.

En dan Spong. Ik vond hem een aardige man in de tijd van Fortuijn. Hoewel hij het risico loopt om met zijn hoofd naar beneden van een kerktoren te worden gegooid vanwege zijn sexuele voorkeur, vindt hij dat Geert Wilders aangepakt moet worden omdat die de Koran een fascistisch boek heeft genoemd.
Ik begrijp daar niets van. Fascisme is een politiek idee, net als marxisme en socialisme. “Fascist” is een label en geen belediging. Je kunt het als een belediging opvatten, maar datzelfde geldt voor “communist”. (Als ik een rijtje beroemde democratisch gekozen socialisten moet noemen, kan ik ook Hitler en Mussolini noemen, toch?). Spong kan nooit hard maken dat Wilders beledigend was. Bovendien: in Turkije staat, na de Koran, Hitler’s Mein Kampf in hoog aanzien. Dat geeft te denken.

Toevallig stond vorige week een foto in de METRO van Bush die het Congres toespreekt in de “State of the Union” (op pagina 6). Aan weerskanten van de Amerikaanse vlag zijn in goud zogenaamde FASCI afgebeeld, een bundel hout met een bijl. Dit is het symbool van het Italiaans fascisme. Ik vraag me af of Spong ook de moed heeft om Amerika aan te klagen vanwege het openbaar tonen van fascistische emblemen. Natuurlijk zijn die Fasci veel ouder (zoek het maar eens op internet op), maar dat geldt ook voor het hakenkruis, dat zowel in India als in China veel voorkomt. Onlangs was er nog tumult over een Amerikaanse overheidsgebouw dat vanuit de lucht als een hakenkruis was gebouwd. Later zijn nog meer van die gebouwen in Amerika ontdekt. Maar daar wordt noeilijk over gedaan, maar niet over de fasci van het Congress in de USA.

Ik wacht rustig die film af en ga er goed voor zitten als die uitgezonden wordt. En dan moet in dit land het antwoord zijn: discussie, en niet rellletjes, autobranden en bomaanslagen.
De oproep van de koningin met kerstmis gold toch voor ALLE Nederlanders en niet alleen voor de allochtonen? Of wel, want het is helaas wel door iedereen zo opgevat. Zoals Doekle Terpstra bijvoorbeeld.