Conferentie

De aanleiding voor dit stukje is de UFO conferentie 2007 die van 9 tot 11 november in Las Vegas werd gehouden. Voor de goede orde: ik was daar niet bij en kan op dit moment dus niet oordelen over de kwaliteit van de conferentie. Maar behoudens een paar kleine vermeldingen is er in de pers maar weinig aandacht aan besteed. Waarschijnlijk zal het blad Frontier wel met een uitgebreid artikel komen – daar hoop ik dan maar op.

Maar toch: op CNN stuitte ik op een interview met Stephen Bassett, die de conferentie heeft geproduceerd. En ook op YouTube – gelukkig bestaat dat! – kwam ik wat fragmenten tegen, want in de VS is er meer aandacht voor.
Het viel me op dat journalisten (de interviewers in dit geval) nog steeds lacherig omgaan met deze materie en dat is jammer. Ze doen er lacherig over en als het even kan laten ze blijken “het” niet te “geloven”. Ze vinden het amusant en tegelijkertijd gênant, zo lijkt het.

Waar komt dat toch vandaan? Het UFO verschijnsel IS geen geloof, het gaat om verschijnselen die niet verklaarbaar zijn en die mogelijk het vliegverkeer in gevaar kunnen brengen. (lees mijn eerste artikel in deze categorie).
Het UFO fenomeen is jarenlang ontkend door de overheden en geridiculiseerd door de pers. Dat heeft effect op een meerderheid van mensen, die niet zijn geconfronteerd met het verschijnsel. En dat heeft weer effect op latere journalisten, want dat zijn ook maar gewoon mensen.

Natuurlijk, op elk gebied zijn charlatans actief en dus ook op het gebied van UFO’s. Soms eigenen geestelijk gestoorde mensen zich het verschijnsel toe en verbinden daaraan hun waandenkbeelden. Dat zegt niets over het UFO-verschijnsel maar wel wat over die mensen (en hun eventuele volgelingen).

Het verschijnsel UFO wordt onderschat. Voor bevooroordeelde journalisten heeft een UFO conferentie weinig of geen nieuwswaarde. Misschien ook omdat er weinig resultaten worden behaald. De conferentie in 2001 werd volledig ondergeschoffeld door de toestand rond 9/11.

Het UFO-verschijnsel is echter geen interne Amerikaanse aangelegenheid want ook in Europa hebben we last gehad van die UFO’s. En ook de sightings in Rusland zijn behoorlijk ingrijpend. Het Belgische leger heeft een UFO incident officieel naar buiten gebracht en onlangs is er een incident geweest in Mexico. In Mexico heeft men veel last van UFO’s en het laatste incident heeft Mexico officieel naar buiten gebracht (inclusief filmmateriaal en gesprekken van straaljagerpiloten) en de VS om opheldering gevraagd. Want ook de Mexicanen beseffen dat de VS kennis achterhoudt.

Overheden houden van geheimen – het geeft ze macht en bovendien kunnen ze hun gang gaan. Blind vertrouwen in een overheid is ongepast. Die overheid vergeet namelijk dat het niets anders is dan een “dienstverlenend bedrijf” met de bevolking als klant.
Ik weet dat dat concept de regeringsambtenaren en ministers vreemd is – vooral tegenwoordig, want politici zijn managers geworden. Ze zien Nederland als een bedrijf en de bevolking als “hun” werknemers, waarvan ze een groot deel zouden willen “ontslaan”, bijvoorbeeld ten gunste van nieuwe en goedkopere werknemers uit het buitenland. (Dat werkt in een bedrijf, maar niet in een land, want je moet de ontslagen werknemers toch blijven betalen – dus het is duidelijk dat daaraan wordt geknutseld door onze staats-managers).

Tussen de bevolking en die niet te vertrouwen volksvertegenwoordigers staat de pers als waakhond. Ik ben niet zo tevreden over die pers, die zich lijkt te bewegen in banen die door de volksvertegenwoordigers zijn uitgestippeld. (Een “Den Haag specialist” moet wel tevoren zijn vragen inleveren en mag daar niet van afwijken, want anders staat een minister misschien voor jan-met-de-korte-achternaam en kan er naar een nieuwe Den-Haag-specialist gezocht worden door krant of omroep).
Het lijkt er vaak op dat de journalistiek de kant van de overheid kiest: “nee, het is niet duurder geworden door de euro” en elke theorie die niet de officiële is, heet een “complottheorie”.

Het woord “complottheorie” heeft een negatieve klank en dat komt omdat dit woord gebruikt wordt om andere theorieën dan de officiële te ridiculiseren. Heel sterk was dan ook dat op een conferentie over 9/11 werd opgemerkt dat over de aanval op de twin towers twee complottheorieën zijn: de ene is het verhaal van de overheid en de andere gaat ervan uit dat diezelfde overheid voorkennis had, wellicht een handje heeft geholpen en het als aanleiding heeft gebruikt om landen als Afghanistan en Irak (en mogelijk Iran) aan te vallen. Normaal gesproken wordt alleen die laatste een “complottheorie” genoemd en de eerste, de officiële lezing dus, niet. Dat wordt beschouwd als een feit, iets dat daarwerkelijk zo plaatsgevonden heeft. Want: “de overheid zegt het”.
En wat moet je dan geloven als bepaalde feiten de officiële lezing tegenspreken?

Dat UFO’s bestaan zou iedereen nu wel moeten weten. Het is géén kwestie van GELOOF, maar er liggen feiten op tafel die stellen dat er ongeïdentificeerde objecten zijn. We zien iets vliegen in de lucht en weten niet wat het is. Dat is een UFO, een Ongeïdentificeerd Vliegend Object. Helaas blijven in vele gevallen verklaringen uit. Ze blijven ongeïdentificeerd en dan volgt speculatie. Dat is een natuurlijk gegeven en dat is ook waarom de mens Mens is. Speculeren is het zoeken naar antwoorden. Zo ontstaan er modellen en theorieën waarvan gedeelten uiteindelijk bewezen moeten worden.

Waarom weigert de Amerikaanse overheid UFO’s te onderzoeken? Oh, er is een onderzoek geweest, maar dat is lang geleden en dat onderzoek is ook omstreden. Een aantal mensen die daaraan meewerkten waren het dan ook niet eens met de uitkomst in de vorm van het “Condon Report”.

Een serieus boek van een van die mensen, Dr. J. Allen Hynek, destijds hoofd van de faculteit der sterrekunde van de Northwestern University schreef het boek “The UFO experience, a scientific unquiry”, in het Nederlands verschenen onder de titel “De UFO Uitdaging”, voor mij nog steeds het standaardwerk op dit gebied. Hynek beweerd dat het verschijnsel nooit is onderzocht, maar gebruikt het woord “behandeld”.
Het is goed om te weten dat er een serieus wetenschappelijk onderzoek naar het UFO-verschijnsel is geweest tussen 1947 en 1949, hoewel de onderzoeksmethoden te kort schoten. Van 1949 tot 1969 ging het onderzoek door in twee andere projecten die ervan uitgingen dat UFO’s niet bestonden. Praktisch betekende dat dat elke melding die niet kon worden verklaard met natuurlijk omstandigheden (vliegtuig, weerballon, Venus, satelieten) werd afgedaan als bedrog.
Waarom weigerde de VS 9/11 grondig te onderzoeken?
Het antwoord lijkt te zijn: voorkennis.
Is dat dan met UFO’s misschien ook zo? Heeft met tussen 1947 en 1949 misschien ontdekt wat het was en het stil gehouden? Daar lijkt het sterk op.

Of de Amerikanen spelletjes aan het spelen zijn of dat er werkelijk sprake is van ET’s, durf ik niet te zeggen, want voor dat laatste zijn weliswaar onnoemelijk veel aanwijzingen, maar als je kritisch bent tegenover de ontkenners van het UFO-fenomeen, moet je dat ook zijn tegenover de voorstanders van de buitenaardse verklaring. Er moeten bewijzen komen.

Wat ik moet geloven? Nou, niets. Geloven is luiheid: accepteren van een theorie als waarheid en geen onderzoek doen. Er moet onderzocht worden. En het volk heeft recht om te weten wat van het UFO-verhaal bekend is – mèt bewijzen uiteraard – en daarvoor is zo’n conferentie van het grootste belang en heeft zéker nieuwswaarde.