En daar was-ie weer: de theorie van Carotta dat Jezus eigenlijk Ceasar was. Toen het boek hierover in Nederland uitkwam kende ik die theorie al. Waarschijnlijk had ik het al in het blad FRONTIER gelezen, een uitstekend tijdschrift met vele wetenswaardigheden. En nu gaat er een documentaire komen van Jan van Friesland over die theorie, die ervan uitgaat dat de verhalen van met name het Marcus evangelie eigenlijk over Julius Caesar gaan.

Dat de Romeinen het christendom zeer sterk hebben beïnvloed, daar twijfel ik niet aan. Het sterkste argument vind ik dat Jezus Christus tot half-god is gemaakt. Half-goden zijn typerend voor de Grieks-Romeinse traditie en zéér zeker niet Joods. Het feit dat Jezus een Jood was, wordt derhalve te vaak vergeten door de mensen die geloven dat Jezus werkelijk de zoon van God en de mensvrouw Maria was.

Er zijn allerlei theorieën over wie Jezus was. Behalve een paar verdwaalde mensen die elk woord van het evangelie letterlijk nemen, zijn de meeste mensen sceptisch over de verhalen die over Jezus de ronde doen. Er wordt terecht gezocht naar de werkelijke gebeurtenissen die daaraan ten grondslag hebben gelegen.

Zelf vind ik dat Carotta te ver gaat en ik moet het gedeeltelijk met Anton van Hooff eens zijn die op de site van skepsis hierover geschreven heeft
http://www.skepsis.nl/carotta.html
De waarheid zal waarschijnlijk in het midden liggen, want het kan niet anders of de Romeinen hebben het christendom beïnvloed en waarschijnlijk zo sterk dat van het oorspronkelijke christendom niet veel over is.

Net als in onze streken de Paashaas is ingevoerd en de geboorte van Christus op 26 december wordt gevierd met kerstbomen in huis, zo zullen vooral de Romeinen met hun ideeën het christendom hebben hervormd. Ze zouden het christendom in zijn orginele vorm ook nooit als staatsreligie hebben aanvaard. Het concilie van Nicea (325 na Christus) onder Romeinse contrôle gehouden, is de werkelijke startdatum van het christendom.

De vele theorieën rond Jezus van Nazareth zijn tot stand gekomen door mensen die door een bepaald idee waren getroffen, en dat zijn gaan uitwerken. Het lijkt een beetje op de Atlantis-theorieën: voor elke theorie is wel iets te zeggen, maar geen enkele theorie kan alles sluitend verklaren. Om dat toch te proberen worden beweringen gemaakt die kant noch wal raken. Anton van Hooff zegt op de site van Skepsis over Tacitus:
“Deze Romeinse geschiedschrijver spreekt in Annales 15,44 (geschreven omstreeks 115) met grote laatdunkendheid over het verderfelijke bijgeloof, exitiabilis superstitio, van de christenen. Ze zijn een kwaad en ze maken zich schuldig aan haat tegen de mensheid. In dit verband legt Tacitus de lezer even uit waar het christendom vandaan kwam. `De naam is afgeleid van de Christus die tijdens het bewind van Tiberius door toedoen van de procurator Pontius Pilatus was terechtgesteld’, zo vertaalt M.A. Wes de passage, die door alle moderne uitgevers van de Latijnse als echt wordt erkend. Maar Carotta weet het beter: laten we nu net hier te maken hebben met een vervalsing!”

Er zijn theorieën over Jezus die melden dat Jezus de kruisiging overleefde (vandaar de opstanding) en toen vluchtte naar India. En zo zijn er veel theorieën die allemaal een mogelijke waarheid bevatten. Veel theorieën beschrijven de overeenkomsten tussen gebeurtenissen in het Nieuwe Testament en de gebeurtenissen in verhalen uit de Egyptische tradities. Vooral de Astro-Theologie is een zeer interessante en overtuigende theorie.

Het belangrijkste feit dat al deze theorieën ons duidelijk maakt, is dat we met een GELOOF te maken hebben en niet met FEITEN. De ECHTE en VOLLEDIGE waarheid zullen we nooit te weten komen – en mochten we er ooit achterkomen, zal dat door het Vaticaan stil worden gehouden.