Sinds ik het boek van Pauwels en Bergier las, “Dageraad de Magiërs” ben ik niet alleen geïnteresseerd in het onbekende, maar ook aan de twijfel die bestaat over het bekende. En dan kom je ook bij de complot theorieën terecht.

In de westerse wereld vindt men GELOVEN iets positiefs. “You GOT to Believe!!”. Waarom eigenlijk?
Ik denk dat dat weer aansluit op religies. De macht over mensen lag vroeger bij de kerk en de religie is geheel gefundeerd op een AANNAME, een GELOOF. Je MOET dus geloven, zodat de kerk haar macht kan uitoefenen. Huidige politieke systemen werken ook zo. En in de Islam is dit nog heel sterk.

Maar ik kan niets met blinde aanname. Ik hanteer daarom een eenvoudige regel:
“iets is WAAR of iets is NIET WAAR, ongeacht wat ik GELOOF”.

Ook in de politiek wil men ons dingen laten geloven. Doofpotten zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn, zolang de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. Sommige politici hebben beslissingen genomen die het daglicht niet kunnen verdragen en moeten dus verzwegen worden.
Als de politiek geen geheimen kende, dan was alles openbaar. De Bilderberg Conferenties laten zien dat er veel te verzwijgen valt.

In 1991 kwam voor het eerst een man op de Bilderberg conferentie die men nauwelijks kende. Hij was de gouverneur van Arkansas. Twee jaar later was deze Bill Clinton de president van Amerika. Een Engelse minister was in 1993 voor het eerst op de Bilderberg conferentie gesignaleerd – in 1997 werd Tony Blair Prime Minister en bleef dat 10 jaar lang. Meerdere onbekenden die de Bilderberg conferenties bezochten troffen we later in het europese parlement aan.

Je HOEFT er natuurlijk niets achter te zoeken. Maar juist omdat deze conferenties strikt geheim zijn, is het een natuurlijk reactie om daar iets achter te zoeken. Het is dan ook gezond om een onderzoekende geest te hebben en niet alles maar voor zoete koek aan te nemen.

Als Maxima zegt dat DE Nederlandse Identiteit niet bestaat, terwijl het rapport van het WWR dat op dat moment wordt gepresenteerd wel pleit voor een Europese Identiteit, dan geeft dat sterk het gevoel dat er achter de ontkenning van een Nederlandse Identiteit méér zit. De reactie van Mat Herben in de Metro was goud waard: “als de Nederlandse identiteit niet bestaat, dan kan het symbool van die identiteit – het Koningshuis – ook wel afgeschaft worden”. Het geeft ook aan hoe gevaarlijk het is om een volk te manipuleren met dit soort uitspraken.

UFO’s bestaan. UFO betekent: Ongeïdentificeerd Vliegend Object. Dus: we zien iets in de lucht en we weten niet wat het is.
De tweede stap is om die UFO te identificeren. Er ontstaan verschillende theorieën over wat die UFO is en er zijn dus meerdere mogelijkheden. Ga je één van die mogelijkheden voor WAAR aannemen, zonder dat daar bewijs voor is, dan is het dus een GELOOF.
Een wetenschapper die zegt dat een bepaalde UFO een ballon moet zijn geweest en een Boeing 747 piloot die zegt dat diezelfde UFO waarschijnlijk door een intelligentie werd bestuurd omdat het ontwijkende bewegingen maakte die geen bestaand vliegtuig op aarde kan maken, dan geeft dat nog geen uitsluitsel wat die UFO was. Het probleem is dat de piloot in dit voorbeeld de UFO heeft gezien en de wetenschapper niet.
Aan de andere kant: dat een klein grijs wezen van een andere planeet op aarde in een voertuig rondvliegt klinkt heel ongeloofwaardig (let op dat woord!), en men is dus geneigd om het NIET te GELOVEN. Net zoals men vroeger niet kon geloven dat de wereld rond was.

Je moet je dus neutraal opstellen en dit soort zaken zo wetenschappelijk mogelijk benaderen. Onderzoek is dus het beste dat gedaan kan worden. Onderzoek kost geld en dus kan men besluiten om bijv. het verschijnsel UFO niet te onderzoeken. Als de bevolking toch antwoorden eist, en de politiek wil niet, dan kunnen ze dus de bevolking met een kluitje het riet in sturen. Er wordt dan “wetenschappelijk bewijs” aangeleverd, die, waar of niet-waar, het volk tevreden moet houden.
Dat is de reden dat je dus altijd de politiek moet wantrouwen, want daar zit de macht.