Minister Vogelaar noemde een tijdje geleden dat Nederland toestevende op een land met een joods-christelijk-islamitische traditie.
Nee, dit wordt geen politiek onderwerp – hoewel ik soms wel eens moeite heb met de scheidslijn tussen politiek, wetenschap en religie, omdat ze elkaar vaak raken.
Maar het gaat nu even over dat joods, christelijke en islamitische. Ik geloof niet dat onze traditie joods-christelijk is. Het zijn eerder de Joodse vrijdenkers, zoals Spinoza, en de sociaal-religieuzen, zoals Domela Nieuwenhuizen, die hun stempel op de Nederlandse traditie hebben gedrukt. Wellicht moet aan dat joods-christelijk nog het woord liberaal aan toegevoegd worden.

Want wat is er eigenlijk joods aan de Nederlandse traditie? Ik denk niets, hoewel de joodse handelaars en joodse bankiers veel invloed hebben in welk land dan ook. Maar de koppeling met “chrstelijk” geeft aan dat we het over de Joodse religie hebben en niet over de Joden als bevolkingsgroep. Maar hoezo joods-christelijk dan? Ik zou het niet weten. Ik denk dat mensen dat uit een gewoonte roepen, vooral mensen die niets met religie hebben, zoals minister Vogelaar. Misschien bedoeld ze de koppeling van het Oude Testament (Joods) en het Nieuwe Testament (Christelijk) van de Bijbel? Dat zou kunnen. Maar kennis van de verhalen van het Oude Testament betekent nog niet dat we de tradities van de Joden hebben overgenomen. Als je naar de vrije dagen kijkt in ons land, kun je eerder spreken van een Christelijke traditie en niet Joods-christelijk.

Dat Vogelaar geen kaas gegeten heeft van religies moge blijken uit haar kennis van de Islam. Hoewel de Islam Jezus ziet als een bizonder mens, zien ze hem zeker niet als een God, zoals menigeen die zich Christen durft te noemen. Er is toch maar één God? Dus Jezus kan geen God zijn.

Maar het geeft goed aan waar het bij het Christendom om gaat: om JEZUS, niet om God zelf. Maar ook bij het Joodse geloof gaat het niet in de eerste plaats om God (YHVH, Adonai, Elohim, enz.), maar om Mozes.
De moslims kennen Mozes en Jezus ook. Ze kennen de geschiedenis van de Joden, maar zij hebben de Koran als heilig boek en dat kent geen verbintenis met de Bijbel. Bovendien is de Koran niet alleen maar een geloof, maar het is een hele levensstijl en dat valt moeilijk te verenigen met de traditie van vrijheid die in ons land bestaat. De Islam kent dezelfde God als de Joden en Christenen. Daar kan over gediscussieerd kan worden, want persoonlijk zie ik allerlei Goden in de Bijbel aan mij voorbijkomen. En de Jezus van het NT is in feite een half-god, een typisch Grieks en Romeins idee. Niet zo vreemd dat tussen de Joodse Jezus en de Christelijke Jezus een Romeins filter zit – Jezus is tot ons gekomen via de Romeinen. De Isis-culte in Rome werd vervangen door de heilige moeder Maria.

Ik kan dus stellen dat het Jodendom om Mozes draait, het Christendom om Jezus en de Islam om Mohammed.
En God?
God lijkt niets meer dan een excuus! Want laten we eerlijk zijn: we weten niet eens waar we het over hebben als we het over God hebben. Er is geen vastomlijnde definitie waardoor we allemaal weten waarover we het hebben. Sommigen stellen God=Natuur en anderen stellen God=Liefde. Eigenlijk heeft ieder daar zijn eigen idee over.

Joods-christelijk-islamitisch is een onmogelijkheid. Drie godsdiensten die dezelfde God aanbidden maar hun verschillen benadrukken en niet hun overeenkomst.
En binnen die drie hoofdreligies zijn nog allerlei subreligies aanwezig, waarvan sommigen zwaar vervolgd worden. We hebben dat bij het Christendom gezien (Hugenoten) en we zien het nog steeds bij de Islam (Bahai).
Zelfs bij de joden kennen we eigenlijk maar twee stromingen, de traditionelen en de liberalen. De joden die zich in ons land verenigen onder de noemer “Een Ander Joods Geluid” zijn liberale joden.

Uiteindelijk zullen de liberale groeperingen van alle geloven beter met elkaar kunnen opschieten dat de fundamentalisten. Voor “de lieve vrede” is liberaal in dit geval dus beter. Voor de Islam bestaat dat niet – de opdracht van alle moslims is te lezen in de Koran….