Blog Image

COLUMNS

Over deze weblog

Via deze blog ga ik het over alles hebben wat mij bezig houdt.

God!

Religie Posted on 26 Oct, 2007 22:59:32

Minister Vogelaar noemde een tijdje geleden dat Nederland toestevende op een land met een joods-christelijk-islamitische traditie.
Nee, dit wordt geen politiek onderwerp – hoewel ik soms wel eens moeite heb met de scheidslijn tussen politiek, wetenschap en religie, omdat ze elkaar vaak raken.
Maar het gaat nu even over dat joods, christelijke en islamitische. Ik geloof niet dat onze traditie joods-christelijk is. Het zijn eerder de Joodse vrijdenkers, zoals Spinoza, en de sociaal-religieuzen, zoals Domela Nieuwenhuizen, die hun stempel op de Nederlandse traditie hebben gedrukt. Wellicht moet aan dat joods-christelijk nog het woord liberaal aan toegevoegd worden.

Want wat is er eigenlijk joods aan de Nederlandse traditie? Ik denk niets, hoewel de joodse handelaars en joodse bankiers veel invloed hebben in welk land dan ook. Maar de koppeling met “chrstelijk” geeft aan dat we het over de Joodse religie hebben en niet over de Joden als bevolkingsgroep. Maar hoezo joods-christelijk dan? Ik zou het niet weten. Ik denk dat mensen dat uit een gewoonte roepen, vooral mensen die niets met religie hebben, zoals minister Vogelaar. Misschien bedoeld ze de koppeling van het Oude Testament (Joods) en het Nieuwe Testament (Christelijk) van de Bijbel? Dat zou kunnen. Maar kennis van de verhalen van het Oude Testament betekent nog niet dat we de tradities van de Joden hebben overgenomen. Als je naar de vrije dagen kijkt in ons land, kun je eerder spreken van een Christelijke traditie en niet Joods-christelijk.

Dat Vogelaar geen kaas gegeten heeft van religies moge blijken uit haar kennis van de Islam. Hoewel de Islam Jezus ziet als een bizonder mens, zien ze hem zeker niet als een God, zoals menigeen die zich Christen durft te noemen. Er is toch maar één God? Dus Jezus kan geen God zijn.

Maar het geeft goed aan waar het bij het Christendom om gaat: om JEZUS, niet om God zelf. Maar ook bij het Joodse geloof gaat het niet in de eerste plaats om God (YHVH, Adonai, Elohim, enz.), maar om Mozes.
De moslims kennen Mozes en Jezus ook. Ze kennen de geschiedenis van de Joden, maar zij hebben de Koran als heilig boek en dat kent geen verbintenis met de Bijbel. Bovendien is de Koran niet alleen maar een geloof, maar het is een hele levensstijl en dat valt moeilijk te verenigen met de traditie van vrijheid die in ons land bestaat. De Islam kent dezelfde God als de Joden en Christenen. Daar kan over gediscussieerd kan worden, want persoonlijk zie ik allerlei Goden in de Bijbel aan mij voorbijkomen. En de Jezus van het NT is in feite een half-god, een typisch Grieks en Romeins idee. Niet zo vreemd dat tussen de Joodse Jezus en de Christelijke Jezus een Romeins filter zit – Jezus is tot ons gekomen via de Romeinen. De Isis-culte in Rome werd vervangen door de heilige moeder Maria.

Ik kan dus stellen dat het Jodendom om Mozes draait, het Christendom om Jezus en de Islam om Mohammed.
En God?
God lijkt niets meer dan een excuus! Want laten we eerlijk zijn: we weten niet eens waar we het over hebben als we het over God hebben. Er is geen vastomlijnde definitie waardoor we allemaal weten waarover we het hebben. Sommigen stellen God=Natuur en anderen stellen God=Liefde. Eigenlijk heeft ieder daar zijn eigen idee over.

Joods-christelijk-islamitisch is een onmogelijkheid. Drie godsdiensten die dezelfde God aanbidden maar hun verschillen benadrukken en niet hun overeenkomst.
En binnen die drie hoofdreligies zijn nog allerlei subreligies aanwezig, waarvan sommigen zwaar vervolgd worden. We hebben dat bij het Christendom gezien (Hugenoten) en we zien het nog steeds bij de Islam (Bahai).
Zelfs bij de joden kennen we eigenlijk maar twee stromingen, de traditionelen en de liberalen. De joden die zich in ons land verenigen onder de noemer “Een Ander Joods Geluid” zijn liberale joden.

Uiteindelijk zullen de liberale groeperingen van alle geloven beter met elkaar kunnen opschieten dat de fundamentalisten. Voor “de lieve vrede” is liberaal in dit geval dus beter. Voor de Islam bestaat dat niet – de opdracht van alle moslims is te lezen in de Koran….Willem Alexander

Wetenschap Posted on 26 Oct, 2007 18:18:56

Prins Willem Alexander vindt het vervelend dat er wetenschappers zijn die de huidige klimaatverandering als een natuurlijk verschijnsel zien – hij vraagt hen om de klimaatverandering “serieus te nemen”.

Ik heb dat “serieus nemen” van teletekst, en weet niet of de Prins het zo gezegd heeft, maar ook die opmerking is “een beetje dom”. Hebben we net Maxima met haar identiteit gehad, roept nu haar echtgenoot de wetenschappers in de wereld op zich achter Al Gore te scharen, want anders zijn ze “niet serieus“.
Pardon?
Klimaatverandering is inderdaad serieus te nemen, maar daar gaat het de Prins niet om, het gaat de Prins om de oorzaak van die klimaatverandering. Of denkt hij misschien dat als er sceptici zijn – en zo noemt de prins de wetenschappers die de klimaatverandering als een natuurlijk verschijnsel zien en niet als de schuld van de mens – dat er dan niets gebeurd.

Maar sinds wanneer wordt er naar wetenschappers geluisterd? Het zijn toch politici die ONDANKS de wetenschap beslissingen nemen? Er wordt al 40 jaar gewaarschuwd tegen klimaatverandering (“broeikaseffect”) door die wetenschap en er is nog nooit geluisterd. Vele proeven zijn genomen met betrekking tot de zogenaamde “conveyor belt”, de voortdurende golfstroom in de zee die voor het grootste deel het klimaat bepaalt in Europa. Het gevaarlijkste is de ontzilting van de zee en dat wordt veroorzaakt door vervuiling van het water en door teveel toestroom van zoetwater. Als het ijs smelt en in de zee terecht komt wordt de zee minder zout en gaat de “lopende band” stoppen en dat is erg gevaarlijk voor de balans van het klimaat.
Ik hoor deze berichten al mijn hele leven en er is ook nog zoiets geweest als een Club van Rome die al jaren waarschuwt. Maar luisteren politici? Neen, zij nemen de zaak niet serieus.

Wat er op de Bilderberg bijeenkomsten wordt besproken mag niemand weten, maar Beatrix weet het, want die is voorzitter. Misschien moet Willem Alexander eens aan zijn moeder vragen wat de Bilderbergers van plan zijn te doen aan het klimaat?

Nu het mogelijk al te laat is en de voorspelde veranderingen al gaande zijn, komen politici met maatregelen die IK niet serieus kan nemen. Al Gore wordt wel serieus genomen en krijgt zelfs een Nobelprijs. Het is een grof schandaal!
En de naatregelen? Het slavenvolk moet zijn auto laten staan en het vrachtverkeer, met hun stinkende vervuilende motoren, en het vliegtuig verkeer, blijft onaangetast en wordt zelfs uitgebreid (Schiphol). Ja maar daar staat wel tegenover een milieubelasting. MILIEUBELASTING? Het gaat dus weer om geld en niet om maatregelen.

Het verschuiven van de Noordpool is al tientallen jaren aan de gang en daar valt niets aan te doen. Het gevaar dat de polen van de aarde in één keer omkeren komt steeds dichterbij. Het is al verschillende keren eerder gebeurd. We hebben geen idee wat er dan gebeurd met het inwendige van de aarde en onze levensomstandigheden, maar dat is erger dan het Greenhouse effect.

Groenland was ooit een groen land – daarom hebben de Vikingen het zo genoemd. Misschien wordt het wel wéér groen!