vb.1. God is een sprookjesfiguur !
vb.2. Mohammed is een geiteneuker !
Zijn dit beledigingen? En wie beledig ik dan met deze uitspraken?
Het is veel ingewikkelder dan menigeen denkt, dus laat ik deze twee “beledigingen” eens analyseren.

Ten eerste mijn excuses aan degenen die zich hierdoor beledigd voelen. Want daar gaat het in de eerste plaats om: wie VOELT zich beledigd.
Een ander belangrijk punt is: is het mijn bedoéling om te beledigen? Nou, in dit geval niet. Ik wil niemand beledigen ik wil alleen een probleem naar voren brengen en ik gebruik daarbij twee voorbeelden.
Dus de eerste belangrijke conclusie is dat je een ander alleen kunt beledigen als die zich beledigd voelt! Ik ben vroeger behoorlijk uitgescholden en dat vond ik niet leuk. Uitschelden is het maken van een opmerking, bedoeld om anderen te beledigen. Maar je hoeft niet boos te worden van zo’n opmerking (belediging). De ander probeert zich boven jouw te stellen door je te kleineren. Als je daar niet op ingaat, heeft de belediging zijn doel gemist.

voorbeeld 1
De uitspraak dat God een sprookjesfiguur is, hoeft zelfs niet bedoeld te zijn om te beledigen, maar bedoeld om aan te tonen hoe degene die het zegt tegen God aankijkt. Misschien had ik dan beter kunnen stellen: “ik vind dat God een sprookjesfiguur is”, waarmee ik recht toe aan de mensen die dat niét vinden. Het komt dan ook minder over als een belediiging.
Daar kun je echter weer tegen inbrengen dat alles wat ik zeg MIJN mening is en derhalve niet de Waarheid. Ik zeg: “God is een sprookjesfiguur”, DUS: ik VIND dat. Meer waarde heeft die uitspraak niet.

Als je echter stelt dat God een sprookjesfiguur is, voelen horden religieuze mensen zich beledigd. Ze vinden dat ik daarmee God beledig, maar zoals ik net heb gesteld: voelt God zich beledigd? Als het al beledigend zou zijn, aan wie is die belediging dan gericht – zeker niet aan God, want de uitspraak wordt gedaan door iemand die kennelijk niet in God gelooft!
En als God zich bij mij meldt als een beledigde partij, moet ik die uitspraak meteen terugnemen, want kennelijk IS Hij dan géén sprookjesfiguur.

Nee, het zijn de gelovigen die zich beledigd voelen, omdat ZIJ vinden dat HUN geloof in God wordt aangevallen en zij vatten dat op als een belediging.
Het gaat hier dus niet om God, maar om mensen die zich beledigd VOELEN.

Ik kan ook zeggen: “God is een sprookjesfiguur” juist om gelovigen te beledigen. Maar zoals zojuist gesteld: als die gelovigen niet reageren op mijn uitspraak, of mij proberen te overtuigen van de fout in die bewering, dan is er toch niets mis met die uitspraak? Je kunt het zelfs dan niet als een belediging zien, omdat degene die ik daarmee probeerde te beledigen er serieus op in kunnen gaan en mijn uitspraak omvormen tot MIJN mening. Met andere woorden: zij vatten mijn belediging op als MIJN mening en reageren daarop met HUN mening. Van de belediging is niets meer over.

voorbeeld 2
En zo is het ook met de moslims die roepen dat Allah en de profeet Mohammed worden beledigd, terwijl het zij ZELF zijn die zich beledigd VOELEN. Dat zij daarbij vinden dat ze iemand daarvoor het leven mogen ontnemen, lokt weer andere uitspraken uit, zoals: “de Islam is achterlijk”, een uitspraak die wordt ingegeven door het feit, dat de Christenen VROEGER hetzelfde deden en stenigen iets is van het Oude Testament en niet van onze tijd.
En zo escaleert de zaak!
Ik zou daarom tegen moslims willen zeggen: reageer niet beledigd op de “opmerking” dat de Islam achterlijk is. Ga er serieus op in en probeer in een discussie aan te tonen dat de Islam niét achterlijk is. Probeer ook te begrijpen waarom de ander zo’n uitspraak doet.

Moslims voelen zich beledigd als er neerbuigend wordt gedaan over hun profeet.
De uitspraak: “Mohammed is een geitenneuker” komt dan hard aan. Maar ik heb dit zinnetje niet voor niets gekozen.
Er staat namelijk nergens dat ik het over de profeet Mohammed heb. Misschien heb ik het over de slager op de hoek die Mohammed heet, zijn vrouw slaat en gewoon een onaardig mens is. Met mijn belediging geef ik aan hoe ik over die persoon denk. Ik kleineer hem en zeg in feite dat hij in mijn ogen minderwaardig is. Voordat een moslim dan ook met een mes achter mij aankomt, moet hij wel beseffen waar ik het over heb!

Als ik had gezegd “Jezus is een geitenneuker”, dan was dat een ander geval geweest: niemand in Nederland heet Jezus, want dat is een verboden naam. Maar Mohammeds zijn er zat en zolang ik de naam niet aanvul met (vzmh), een toevoeging dat “vrede zij met hem” betekent en waarmee ik dan expliciet de profeet Mohammed bedoel, is het niet zeker over wie ik het heb.

Maar hoe zit het dan met “Mohammed is een pedofiel”, waarmee ik wel degelijk de profeet bedoel die met een waarschijnlijk 9 jarig meisje trouwde en haar erkende toen ze ongeveer 13 jaar was.
Ten eerste is “pedofiel” geen scheldwoord, maar er wordt bedoeld dat iemand voorkeur heeft voor sex met jonge kinderen. Dat we dat afkeuren is begrijpelijk, en dat daarmee het woord “pedofiel” een scheldwoord kan zijn, is ook begrijpelijk. Als iemand werkelijk pedofiel is, is het geen belediging maar een feit. Als iemand GEEN pedofiel is, dan is het een belediging. Als je dus vindt dat Mohammed (vzmh) géén pedofiel was, dan is het een belediging jegens Mohammed en wordt het ook zo opgevat door zijn aanhangers.

Maar als moslims het nu eens niet als belediging opvatten, maar de discussie aangaan of hij nu wel of geen pedofiel was, dan wordt het veel interessanter.
De uitspraak “Mohammed (vzmh) is een pedofiel” is waar of niet waar.
MJN MENING is dat het NIET waar is. Ik ben geen moslim, maar ik hou rekening met omstandigheden en plaats gebeurtenissen in zijn eigen context. Er zijn genoeg zaken in de Koran die afkeuringswaardig zijn, maar dat de Profeet een 13-jarig meisje tot zich nam hoeft dat niet te zijn. Daarover kan dan een discussie gevoerd worden.

Dus als ik moslim was, hoefde ik mij niet beledigd te voelen door deze uitspraak. Ten eerste gaat het niet over mij, maar over iemand anders, mij “beledigd voelen” is dus plaats-vervangend.
Ten tweede is die uitspraak, geplaatst in de juiste context, onjuist en kan van officiële zijde worden ontzenuwd. Iedereen kan het opzoeken op Wikipedia onder pedofilie.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pedofilie

Herco