Blog Image

COLUMNS

Over deze weblog

Via deze blog ga ik het over alles hebben wat mij bezig houdt.

Evolutie vs Intelligent Design

Wetenschap Posted on 07 Oct, 2007 10:32:23

In de Verenigde Staten van Amerika proberen voorstanders van Intelligent Design (ID) met hun (semi?-)wetenschappelijke ideeën vaste voet te krijgen op openbare scholen en universiteiten. Dat proberen ze te doen ten koste van de evolutietheorie – en daarmee begaan ze een grote fout, want dat is namelijk onwetenschappelijk gedrag.

Om die strijd te begrijpen moet je weten waar het over gaat. De evolutietheorie is inmiddels een algemeen aanvaarde theorie, waarvoor talloze aanwijzingen zijn gevonden in de natuur. Met andere woorden: de theorie wordt steeds meer een feit en kan maar moeilijk worden weerlegd.
Gedreven door godsdienstige ideeën (lees: de Bijbel als wetenschappelijk boek)kunnen sommige mensen dat niet aanvaarden: zij vinden dat God buitenspel wordt gezet.

Intelligent Design is gewoon een andere naam voor creationisme, maar dan zonder de religie te benadrukken. Dit is een belangrijk gegeven omdat in de VS de rechtbank heeft uitgesproken dat “scientific creationisme”, dus wetenschap gebaseerd op Bijbelse ideeën “unconstitutional” was en dus niet mocht. Wikipedia zegt het beter dan ik kan: “De rechtbank besliste dat het onderwijzen van creationisme in openbare scholen een overtreding was van de “Establishment Clause” van de VS, maar dat alternatieve wetenschappelijke theorieën wel onderwezen mochten worden.”
Dit was de start van Intelligent Design als nieuwe wetenschappelijke naam voor creationisme.

Voorstanders van Intelligent Design stellen zich echter niet wetenschappelijk op. Dat is het eerste probleem en is ook een fundamentalistisch religieuze eigenschap. Als je andere theorieën van tafel veegt en weigert te onderwijzen, dan is dat het eerste wat je tegen deze creationisten kunt inbrengen. Daarmee is ook de waarde van die “Establishment” clausule bewezen, die zegt dat er geen wetten mogen worden gemaakt die pogingen doen om een religie te vestigen.

Echte wetenschap is altijd op zoek naar de waarheid. Theorieën worden ontwikkeld als leidraad voor verklaringen. Je kunt ook tegen die theorieën ingaan – die vrijheid heb je (het is zelfs noodzakelijk!), want het gaat om de Waarheid. De mens is op ontdekkingstocht en dan moet je kritisch zijn tegenover alles.
Het is een “eigenschap” van Religie om elke kritiek in de kiem te smoren. Sommigen gaan zelfs zover om de mensen met andere ideeën te (willen) vermoorden.

Wie deze strijd wil volgen, kan genoeg op YouTube vinden. Ken Miller is een wetenschapper en verdediger van de evolutietheorie, die op een wetenschappelijke manier de ideeën van de creationisten weerlegt.

Aan religieuzen zou ik de volgende stelling willen voorleggen:

EVOLUTIE IS DOOR GOD GESCHAPEN.
(GOD CREATED EVOLUTION)Welkom !!

Algemeen Posted on 07 Oct, 2007 01:27:30

Ik heb diverse andere sites, waaronder SerieTV, een site waarin ik geacteerde tv-series behandel volgens een thematische benadering.
Ik had echter ook behoefte om daarbij mijn mening te geven over mediazaken die op een bepaald moment speelden. Maar zo’n site is niet echt de plaats daarvoor en dat is een weblog juist wel. Het is dan ook logisch dat ik nu een weblog heb opgestart.

Een andere reden is dat ik op diverse forums mij ook graag in discussies meng. Ik heb vele interesses en dus ook meningen daarover. Afhankelijk van waar ik me op een bepaald moment mee bezig houd of waar de media zich mee bezig houden geef ik hier graag mijn mening.

Nu is de vraag wat iemand anders met mijn mening moet en waarom dat belangrijk is. Simpel antwoord: het is niet belangrijk en mijn mening is een privézaak.
Maar geldt dat ook niet voor een forum?
Een forum is een verzameling van mensen die zich op een bepaald onderwerp storten en daarover meningen delen. Daar leer je van. Zo kan ik met deze weblog mensen om mij heen verzamelen die een bepaalde interesse met mij delen en met ze in discussie treden.
We zullen zien wat het oplevert.

Onder het kopje Categorieën zullen diverse onderwerpen te vinden zijn.